COVID-19 – Er du bosat i Danmark, men arbejder i Sverige?

Økonomi | 23.06.2020

af Azets

Er du en af de personer, som bor fast i Danmark, men har arbejdsplads i Sverige? Så er det vigtigt, at du har styr på, hvor mange hjemmearbejdsdage, du har haft i forbindelse med corona. Det er nemlig afgørende for, om du skal beskattes i Danmark eller Sverige. Netop dette har SKAT i starten af juni udsendt en vejledning omkring.

Hvad er Øresundsaftalen?

Øresundsaftalen er en aftale mellem Danmark og Sverige, der specificerer hvordan skatteforholdene og -reglerne er, hvis du er Øresundspendler. Øresundsaftalen indebærer bl.a. at du, som er fast bosat i Danmark, men arbejder for en svensk arbejdsgiver, beskattes i Sverige, hvis:

 • Minimum 50% af din arbejdstid henover en 3-månedersperiode er foregået i Sverige
 • Den resterende andel af din arbejdstid er udført:
  - i Danmark på din hjemmeadresse, i din fritidsbolig mv., eller
  - i Danmark eller tredjeland som tjenesterejse eller andet lejlighedsvist arbejde (f.eks. kursus, konference, messe mv.)

Du beskattes i Sverige: Hvis ovenstående to kriterier er opfyldt, vil alle dine arbejdsdage (inkl. evt. hjemmearbejdsdage i Danmark) i den pågældende 3-månedersperiode blive beskattet i Sverige.

Du beskattes i Danmark: Er der derimod en periode, hvor kravet om minimum 50% arbejdstid i Sverige ikke er opfyldt for nogen 3-månedersperiode (evt. som følge af mange hjemmearbejdsdage i Danmark), skal din løn fra denne periode beskattes i Danmark. Og det er netop den situation, du kan risikere at stå overfor som følge af COVID-19, da mange danskere i løbet af foråret var nødt til at arbejde hjemmefra for at begrænse smittefaren.

Hvordan defineres en 3-månedersperiode?

Ja, det er faktisk ikke helt så ligetil, som det kunne lyde. Når man kigger på antallet af arbejdsdage i Sverige, så bliver det set i forhold til det samlede antal arbejdsdage i enhver 3-månedersperiode. Og her er det vigtigt, at du har følgende med i betragtningen:

 • En 3-månedersperiode kan begynde før årsskifte og slutte efter (f.eks. 1. november – 31. januar)
 • En 3-månedersperiode kan begynde en hvilken som helst dag i måneden og følger dermed ikke nødvendigvis hele kalendermåneder (f.eks. 15. november – 14. januar). Dog vil man tage udgangspunkt i kalendermånederne, medmindre betingelsen om minimum 50% arbejdstid i Sverige må opfyldes ved at kigge på en ”skæv” 3-månedersperiode.
 • En kalendermåned kan indgå i flere 3-månedersperioder (f.eks. jan-feb-mar, feb-mar-apr og mar-apr-maj).
 • Ferie- og sygedage skal medregnes som arbejdsdage i Sverige (selvom de har fundet sted i Danmark). Det gælder dog ikke weekender, helligdage og afspadseringsdage uden arbejde.
 • Har du blot arbejdet en del af dagen Sverige, tæller det som en hel arbejdsdag i Sverige.

Eksempel

Du arbejder normalt fuld tid i Sverige, men pga. corona har du været nødt til at lægge flere hjemmearbejdsdage i Danmark i månederne marts, april og maj. For enkelhedens skyld tager vi her udgangspunkt i hele kalendermåneder.

Dine arbejdsdage ser ud som følger:

Måned

Arb.dage i alt

Arb.dage SE

Arb.dage DK

Beskattes

Januar

22

22

0

Sverige

Februar

20

20

0

Sverige

Marts

22

9

13

Sverige

April

19

0

19

Danmark

Maj

19

9

10

Sverige

Juni

21

13

8

Sverige

 

Du vil alle måneder i skemaet, undtagen april, blive beskattet i Sverige. Årsagen er, at disse måneder hver især indgår i en 3-månedersperiode, hvor minimum 50% af arbejdet har fundet sted i Sverige. Det er dog ikke tilfældet for april:

 • I feb-mar-apr har 29 arbejdsdage ud af i alt 61 ligget i Sverige = 47,5%
 • I mar-apr-maj har 18 arbejdsdage ud af i alt 60 ligget i Sverige = 30%
 • I apr-maj-juni har 22 arbejdsdage ud af i alt 59 ligget i Sverige = 37%

Arbejdsdagene i april måned indgår altså ikke i en 3-månedersperiode, hvor minimum 50% af arbejdet har fundet sted i Sverige. Derfor skal denne måneds arbejdsdage beskattes i Danmark.

Havde du derimod holdt bare to fridage i april (som jo tæller med som arbejdsdage i Sverige), så ville de svenske arbejdsdage i 3-månedersperioden feb-mar-apr snige sig op over 50%, og du ville derfor blive beskattet i Sverige.

Husk at justere din forskudsopgørelse

Står du som følge af COVID-19 i den situation, at du i en periode har haft så mange arbejdsdage uden for Sverige, at du skal beskattes i Danmark, så husk at justere din danske forskudsopgørelse. I så fald skal der nemlig laves en fordeling af lønindkomsten fra den svenske arbejdsgiver til hhv. dansk og svensk beskatning.

Det samme gælder selvangivelsen/oplysningsskemaet for 2020.

Læs også: Bor i Danmark og arbejder i Sverige - SINK

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for regnskab og skat. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.