Elafgiften nedsættes fra 1. juli 2022

Økonomi | 30.06.2022

af Ian Skjødt Jørgensen

Pr. 1. juli 2022 nedsættes elafgiften fra 90,3 øre til 76,3 øre pr. kWh.

Lempelsen får betydning for virksomheder uden fuldt fradrag for moms, liberale erhverv og private husholdninger. Virksomheder med fuldt momsfradrag berøres ikke. 

Elafgiften nedsættes med virkning fra 1. juli 2022 fra 90,3 øre pr. kWh til 76,3 øre pr. kWh.

Ud over at elafgiften bliver lempet med 14 øre pr. kWh den 1. juli 2022, er det vedtaget, at elafgiften frem mod 2030 trinvist skal lempes yderligere til 62,9 øre pr. kWh.

Den nedsatte elafgift forventes bl.a. at øge incitamentet til at få installeret f.eks. elladestandere og varmepumper.

For virksomheder uden fuldt fradrag for moms samt for virksomheder kategoriseret som ”liberale erhverv” vil lempelsen slå igennem på bundlinjen.

Virksomheder med ingen eller kun delvis ret til fradrag for moms har alene ret til godtgørelse af afgifter i samme omfang, som de har fradrag for momsen (gælder ikke elafgiften på el til virksomhedens egne ladestandere).

Lempelsen betyder mindre omkostning som vedrører den andel af elafgiften, der kan henføres til de ikke-momspligtige aktiviteter.

 

Særligt for de liberale erhverv

Liberale erhverv – f.eks. advokater, revisorer, arkitekter, rådgivende ingeniører og bureauer (dog ikke rejsebureauer, turistkontorer og ejendomsadministration) – kan indtil 1. januar 2023 ikke få godtgjort elafgiften på andet elforbrug end til rumvarme, opvarmning af brugsvand og til komfortkøling.

De sidstnævnte virksomheder vil kunne mærke lempelsen i andet halvår af 2022. Herefter vil de være ligestillet med andre momsregistrerede virksomheder.

 

Ingen betydning for de fleste

For de fleste momsregistrerede virksomheder får lempelsen dog ingen betydning, da de i forvejen kan få godtgjort hele elafgiften med undtagelse af EU’s minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh.

Husk, at godtgørelsesreglerne i øvrigt blev ændret væsentligt den 1. januar 2021, så der ikke længere er forskel i godtgørelsessatsen for el til såkaldt procesforbrug og el til rumvarme, opvarmning af brugsvand og komfortkøling.

Læs også: Elafgift og vandafgift – Vigtigt at vide

 

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Er du usikker på, hvilke afgifter, din virksomhed kan få godtgjort, så er du velkommen til at kontakte os. Vi assissterer og rådgiver dagligt virksomheder i alle størrelser og mange forskellige erhverv.

Se her, hvordan vi kan hjælpe

post author

Om Ian Skjødt Jørgensen

Ian er uddannet inden for ledelse og skat og har mange års erfaring i at rådgive virksomheder inden for moms og afgifter. I Azets rådgiver og assisterer Ian kunderne med alle opgaver inden for moms- og afgiftsområdet.