Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

HR-Jura | 27.12.2018

af Lisbeth Lindorff Riis

Vejledning fra Datatilsynet

Datatilsynet har udsendt en ny og helt central vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold. Vejledningen er et god redskab, da samtlige lønmodtagere leverer persondata til arbejdsgiver i forbindelse med rekrutteringsprocessen, men også under ansættelsesforholdet og efter ansættelsesforholdets ophør.

Vejledningen berører helt centrale områder som opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger, om rettigheder for ansatte og for ansøgere til ledige stillinger og om kontrol af medarbejdere.

Vejledningen leverer således et svar på, hvordan arbejdsgiveren skal håndtere persondata fra følgende områder:

  • Ansøgere
  • Personlighedstest
  • MU-samtale
  • APV
  • Oplysninger på sociale medier
  • Straffeattest og børneattest
  • Referencer

Som Datatilsynet selv gør opmærksom på, indeholder vejledningen ”ikke en udtømmende beskrivelse af alle de situationer og databeskyttelsesretlige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med ansættelsesforhold.”

Særlige nyheder

Skal jeg henvise til nyheder, som er markante, kan følgende nævnes:

  • Særligt opsigtvækkende er det, at vejledningen anfører, at det ikke længere er nødvendigt at indhente et samtykke før udarbejdelse af en personlighedstest. Det er kun nødvendigt at indhente samtykke, hvis der indgår helbredsoplysninger i personlighedstesten.
  • Yderligere fastslår vejledningen, at offentliggørelse af situationsbillede nu kræver samtykke, hvilket tidligere ikke har været nødvendigt.

Datatilsynet henviser til, at denne vejledning med fordel kan læses i sammenhæng med de øvrige vejledninger, navnlig vejledningen om samtykke, vejledning om registreredes rettigheder, vejledning om dataansvarlige og databehandlere og vejledning om databeskyttelsesrådgivere. Du kan læse selve vejledningen på Datatilsynets hjemmeside

Læs også

Personoplysninger på medarbejdere – skal du have samtykke?

Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger

Samtykkeerklæringer – Hvornår skal det indhentes?

Ny skabelon til en aftale om fælles dataansvar

GDPR – Skabelon til dataansvarlige og databehandlere

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.