Sygdom i forbindelse med ferie – det skal du vide om erstatningsferie

HR-Jura | 21.06.2023

af Azets

Sygdom i forbindelse med en ferie, som man har gået og glædet sig til i en længere periode, er noget der kan slå selv den bedste ud af kurs. Derfor er det vigtigt at du, som arbejdsgiver, kan rådgive dine medarbejdere i deres rettigheder og reglerne for, hvordan de skal håndtere sygdommen og mulighederne for erstatningsferie.

I dette blogindlæg har vi derfor samlet de gældende regler og rettigheder, hvis en medarbejder bliver syg umiddelbart inden eller under ferien – for reglerne differentierer nemlig ud fra hvornår medarbejderen melder sig syg.

Sygdom inden ferien

Hvis en medarbejder bliver syg inden påbegyndelsen af en ferie, er den ikke forpligtet til at afholde ferien. Her er det dog vigtigt, at medarbejderen begrunder sygdommen som værende en forhindring. Medarbejderen kan få erstatningsferie, hvis denne:

  • Sygemelder sig til arbejdsgiveren inden begyndelsen af almindelig arbejdstid på den første feriedag, jf. virksomhedens almindelige regler for anmeldelse af sygdom
  • Sikrer dokumentation på sygdommen enten via en tro- og love erklæring eller en lægeerklæring fra egen læge. Såfremt arbejdsgiveren beder om en lægeerklæring, skal arbejdsgiver selv betale for denne.

Hvis medarbejderen får godkendt sygemeldingen, har denne ret til at udskyde ferien til et andet tidspunkt i ferieperioden fra 1. september til 31. september året efter.

Obs! Hvis din virksomhed holder lukket og medarbejder bliver syg i lukkeperioden, er det stadig muligt for medarbejderen at søge om erstatningsferie. Den skal bare kunne dokumentere efterfølgende, at den har forsøgt at kontakte arbejdsgiver, fx via mail, brev eller telefon.

Sygdom under ferien

Bliver en medarbejder, der har optjent 25 feriedage, syg midt i sin ferie vil denne have ret til erstatningsferie efter fem sygedage, beregnet på et ferieår. En medarbejder der har optjent mindre end 25 dage vil få ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal dage.

Beregningsgrundlaget for de dage, som medarbejderen ikke får erstatningsferie for er antal optjente feriedage gange med 1/5. Eksempelvis vil en medarbejder, der har optjent 10 feriedage, få erstatningsferie efter 2 sygedage. De første sygedage kaldes karensdage, og det er ikke nødvendigt, at disse er sammenhængende.

Medarbejderens mulighed for at få erstatningsferie afhænger af, om medarbejderen:

  • Sygemelder sig til arbejdsgiveren inden begyndelsen af en almindelig arbejdstid på den første sygedag, jf. virksomhedens almindelige regler for anmeldelse af sygdom
  • Sikrer dokumentation på sygdommen fra sin læge. Medarbejderen skal selv betale for den lægelige dokumentation, som skal være udstedt på førstedagen, uanset om medarbejderen er i udlandet eller i hjemlandet.

Øvrige forhold du skal være opmærksom på

Raskmelding

Bliver medarbejderen rask igen inden for den planlagte ferie, skal denne raskmelde sig med informationen om, hvorvidt medarbejderen vil afholde resten af ferien eller påbegynde arbejde.

Forhindring af brug af sygedage

Hvis medarbejderen er forhindret i at benytte erstatningsferien i et ferieår grundet sygdom, vil det være muligt at udskyde ferien til næstkommende ferieår. Husk dog, at for at kunne have ret til at overføre alle fire beskyttede uger, skal feriehindringen være tilstede ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

Feriedage og feriefridage

Bemærk, at erstatningsferie alene gælder almindelige feriedage og ikke feriefridage. Dette er dog alligevel muligt ifølge visse overenskomster. Erstatningsferie er også kun en mulighed ved egen sygdom og omfatter ikke børn eller ægtefæller, der bliver syge under ferien.

Ingen løn eller delvis løn under sygdom

Der gælder særlige regler for medarbejdere, der ikke har ret til løn eller kun har delvis løn under sygdom.

  • Hvis din medarbejder ikke har ret til løn under sygdom, optjener denne sygeferiegodtgørelse fra dag to de er sygemeldt i hvert sygeforløb
  • Hvis din medarbejder har ret til delvis løn under sygdom, optjener den feriepenge af den delvise løn. Hertil gælder at arbejdsgiver skal betale forskellen mellem feriepengene medarbejderen normalt ville optjene af hele sin løn og den fulde sygeferiegodtgørelse – også kaldet supplerende sygeferiegodtgørelse. Medarbejderen skal have feriepenge af den delvise løn fra første sygedag og supplerende sygeferiegodtgørelse fra dag to.

Har du brug for hjælp?

Vil du gerne vide mere om, hvordan du skal håndtere dine medarbejderes sygdom i forbindelse med ferie, eller har du andre spørgsmål til juridiske medarbejderforhold? Så kan vi i Azets hjælpe dig. Læs mere om vores services og ydelser her.

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.