Sygdom i forbindelse med ferie – det skal du vide om erstatningsferie

11.05.2022

af Azets

Hvordan ser det ud med regler og rettigheder, hvis en medarbejder bliver syg umiddelbart inden eller under ferien? Læs blogindlægget og få et overblik.

Sygdom inden ferien

Hvis en medarbejder bliver syg inden påbegyndelsen af en ferie, vil denne ikke være forpligtet til at afholde ferien. Her er det vigtigt, at medarbejderen begrunder sygdommen som en forhindring. Medarbejderen kan få erstatningsferie, hvis denne:

  • sygemelder sig til arbejdsgiveren inden begyndelsen af almindelig arbejdstid på den første feriedag, jf. virksomhedens almindelige regler for anmeldelse af sygdom
  • sikrer dokumentation på sygdommen enten via en tro- og love erklæring eller en lægeerklæring fra egen læge. Såfremt arbejdsgiveren beder om en lægeerklæring, skal arbejdsgiver selv betale for denne

Sygdom under ferien

Bliver en medarbejder, der har optjent 25 feriedage, syg midt i sin ferie vil denne have ret til erstatningsferie efter 5 sygedage, beregnet på et ferieår. En medarbejder der har optjent mindre end 25 dage vil få ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal dage.

Beregningsgrundlaget for de dage, som medarbejderen ikke får erstatningsferie for er antal optjente feriedage gange med 1/5. Eksempelvis vil en medarbejder, der har optjent 10 feriedage, få erstatningsferie efter 2 sygedage. De første sygedage kaldes karensdage, og det er ikke nødvendigt, at disse er sammenhængende.

Medarbejderens mulighed for at få erstatningsferie er betinget af, at denne:

  • sygemelder sig til arbejdsgiveren inden begyndelsen af en almindelig arbejdstid på den første sygedag, jf. virksomhedens almindelige regler for anmeldelse af sygdom
  • sikrer dokumentation på sygdommen fra sin læge. Medarbejderen forestår selv omkostningerne for den lægelige dokumentation, som skal være udstedt på førstedagen, uanset medarbejderen er i udlandet eller i hjemlandet

Øvrige forhold du skal være opmærksom på

Er medarbejderen rask igen inden for den planlagte ferie, skal denne raskmelde sig med informationen om, hvorvidt medarbejderen vil afholde resten af ferien eller påbegynde arbejde.

Hvis medarbejderen er forhindret i at benytte erstatningsferien i et ferieår grundet sygdom, vil det være muligt at udskyde ferien til næstkommende ferieår. Husk dog, at for at kunne have ret til at overføre alle fire direktiv beskyttede uger, skal feriehindringen være tilstede ved ferieafholdelsesperiodens udløb.

Bemærk, at erstatningsferie alene gælder almindelige feriedage og ikke feriefridage. Dette er dog alligevel muligt ifølge visse overenskomster. Erstatningsferie er også kun en mulighed ved egen sygdom og omfatter ikke børn eller ægtefæller, der bliver syge under ferien.

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.