Nyt ferieår – hvad skal man være opmærksom på?

HR-Jura | 03.08.2021

af Charlotte Bjerrum

Det nye ferieår starter d. 1. september 2021, så nu skal I være opmærksom på følgende forhold:

  • Hvad skal man være opmærksom på ved ikke-afviklet ferie i afholdelsesperioden?
  • Hvilken ferie afvikles først?
  • Hvad sker der med ferie fra tidligere ferieår?

 

airplane.jpg Samtidighedsferie

Ved samtidighedsferie forstås, at medarbejderen optjener og kan afvikle ferie samtidig.

Ferieåret går fra 1. september til 31. august, og man optjener 2,08 feriedag pr. måned som kan afvikles allerede måneden efter. I alt vil man have optjent 25 feriedage med løn. Dette regulerer forholdet for medarbejdere uanset, om de er ansat på fuld- eller deltid.

Alt i alt betyder ovenstående, at ferie kan afvikles i ferieåret plus yderligere fire måneder frem til 31. december 2022. De 16 måneder kaldes også ferieafholdelsesperioden.

 

syncing.jpg Overførsel af ferie

Inden udgangen af afholdelsesperioden (d. 31. december), bør medarbejderen have afholdt 20 feriedage. Hvis medarbejderen har været forhindret i at afholde de sidste fem feriedage (også kaldet den 5. ferieuge), kan disse overføres til det næste ferieår.

Det bør dog overvejes, om der foreligger en overenskomst, der regulerer forholdene for ferie på anden vis.

Den 5. ferieuge blive automatisk udbetalt senest 31. marts. Ønskes det, at den 5. ferieuge overføres til ny ferieafholdelsesperiode, skal der senest den 31. december foreligge en skriftlig aftale. Den overførte 5. ferieuge skal afvikles først, dvs. før afvikling af ny optjent ferie.

Hvis medarbejderen ikke har været feriehindret, men alligevel ikke har afholdt alle 20 feriedage i ferieafholdelsesperioden, vil disse dage blive afregnet til feriefonden, og medarbejderen vil ikke blive kompenseret.

Ferie optjent i 2018 og 2019, der er overført til ny ferielov, og som ikke er afviklet i ferieafholdelsesperioden inden 31. december 2021, vil blive afregnet til feriefonden, og medarbejderen bliver ikke kompenseret. Dagene er dermed mistet.

Ældst ferie afvikles først (2018 og 2019), og herefter afvikles optjent ferie i ferieafholdelsesperioden.

 

train.jpg Feriefridage

Feriefridage er ikke omfattet af ferieloven, hvorfor feriefridage håndteres anderledes end feriedage. Medarbejderen kan have ret til feriefridage på baggrund af en kollektiv overenskomst eller ved individuel aftale, hvorfor håndteringen af feriefridage vil fremgå en den kollektive overenskomst, i en personalepolitik eller den individuelle aftale med medarbejderen.

 

doctor-Copy.jpg Sygdom i forbindelse med ferie

Hvis en medarbejder bliver syg inden påbegyndelsen af sin ferie, vil denne ikke være forpligtet til at afholde ferien. Her er det vigtigt, at medarbejderen begrunder sygdommen som en forhindring. Er medarbejderen rask igen inden for den planlagte ferie, skal denne raskmelde sig med informationen om, hvorvidt medarbejderen vil afholde resten af ferien eller påbegynde arbejde.

Bliver en medarbejder syg i løbet af sin ferie vil der kunne være adgang til erstatningsferie. Følgende forudsætninger skal dog være opfyldt:

  • Sygdommens varighed overstiger fem sygedage (også kaldet karensperiode - dagene behøver ikke være sammenhængende, men kan være fordelt på forskellige ferier.)
  • Medarbejderen skal melde sin sygdom til arbejdsgiveren på første sygedag
  • Medarbejderen skal selv betale for den lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen

Er der optjent mindre end 25 feriedage, har medarbejderen ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal dage.

Beregningsgrundlaget for de dage, som medarbejderen får erstatningsferie for, er antal optjente feriedage gange med 1/5.

Læs også blogindlægget “Sygdom i forbindelse med ferie – det skal du vide om erstatningsferie

Er medarbejderen på grund af særlige forhold afskåret fra at holde optjent betalt ferie inden ferieperiodens udløb, overføres indtil fire ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Ved feriehindringer overføres ferien automatisk til året efter.

 

clock-Copy (1).jpg Varsling af sommerferie

Hvis der er behov for at planlægge sommerferie, skal man som arbejdsgiver varsle sommerferien efter ferielovens regler for hovedferie. Det vil sige, at ferien skal varsles med tre måneders varsel, med mindre man individuelt har aftalt et kortere varsel. Hovedferien (15 dage) placeres i perioden fra 1. maj til 30. september. Hvis lønmodtageren har optjent mindre end 15 dages ferie, er hele den optjente ferie hovedferie.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er samtidighedsferie?

Ved samtidighedsferie forstås, at medarbejderen optjener og kan afvikle ferie samtidig. Ferieåret går fra 1. september til 31. august, og man optjener 2,08 feriedag pr. måned som kan afvikles allerede måneden efter.

Hvad er overførsel af ferie?

Inden udgangen af afholdelsesperioden (d. 31. december), bør medarbejderen have afholdt 20 feriedage. Hvis medarbejderen har været forhindret i at afholde de sidste fem feriedage (også kaldet den 5. ferieuge), kan disse overføres til det næste ferieår.

Hvad er feriefridage?

Medarbejderen kan have ret til feriefridage på baggrund af en kollektiv overenskomst eller ved individuel aftale, hvorfor håndteringen af feriefridage vil fremgå en den kollektive overenskomst, i en personalepolitik eller den individuelle aftale med medarbejderen.

Sygdom i forbindelse med ferie

Hvis en medarbejder bliver syg inden påbegyndelsen af sin ferie, vil denne ikke være forpligtet til at afholde ferien. Her er det vigtigt, at medarbejderen begrunder sygdommen som en forhindring.

Brug for hjælp?

Har du som arbejdsgiver brug for rådgivning i relation til ferie eller andre medarbejder-/HR-relaterede forhold, så er du velkommen til at kontakte mig.

LÆS MERE OM, HVORDAN AZETS KAN HJÆLPE

Om Charlotte Bjerrum

Charlotte Bjerrum er Senior HR Consultant i HR Legal, hvor hun rådgiver vores mindre og mellemstore virksomheder. Charlotte har lang erfaring fra store internationale videnstunge virksomheder. Hun har rådgivet ledere inden for HR i 19 år, om alt fra hverdags drift til komplekse HR problemstillinger både som HR Manager og som HR Business Partner. Charlotte har selv 13 års leder erfaring og en baggrund som Officer i Forsvaret.