Lønsumsafgift: Regler og frister

Økonomi | 26.02.2021

af Azets

Lønsumsafgift er en afgift for virksomheder, der sælger momsfrie ydelser. Det gælder eksempelvis idrætsforeninger, kørelærere, vognmænd og læger. Lønsumsafgiften udregnes ud fra virksomhedens samlede lønsum og eventuelle overskud og kan trækkes fra i skatteregnskabet som en driftsomkostning.

Hvis din virksomhed handler med ydelser, der ikke er momspligtige, skal du betale lønsumsafgift. Det er en afgift ligesom moms, men det er ikke lige så nemt at beregne lønsum som moms. Her vil jeg gennemgå regler og frister for lønsumsafgiften, så du får et overblik.

 

Hvad er lønsumsafgiften?

Lønsummen udregnes som udgangspunkt ud fra den samlede løn, som din virksomhed betaler, og det overskud, som virksomheden har. Hvis du ikke har nogen ansatte i din virksomhed, skal du i stedet betale lønsumsafgift ud fra virksomhedens samlede overskud frem for summen af lønninger.

 

Hvor meget skal jeg betale?

Du skal betale lønsumsafgift for indkomståret, hvis afgiftsgrundlaget (det beløb, der skal betales afgift af) overstiger 80.000 kr. Det kaldes registreringsgrænsen. Hvis din virksomhed ikke overstiger 80.000 kr. for indkomståret, skal du ikke registrere og betale lønsumsafgift.

Der findes fire forskellige metoder til at beregne afgiftsgrundlaget. Metoden for beregning af lønsumsafgift afgøres af din virksomhedens aktivitet og organisationsform. Hver metode har sin egen sats, som afgiftsgrundlaget skal ganges med for at beregne din lønsumsafgift.

 

Beregning af lønsummen

Du skal medregne enhver form for løn til ansatte. Det er inklusiv tillæg, uanset om de indgår i lønnen eller tildeles særskilt. Honorarmodtagere, som eksempelvis konsulenter og ejere af enkeltmandsvirksomheder, anses ikke som ansatte.

Du skal medregne følgende:

  • Ordinær løn og tillæg
  • Løbende betalinger til pensionsordninger
  • Personalegoder, hvis de berettiger til feriegodtgørelse
  • Aflønninger i aktier samt købe- og tegningsretter
  • Andre former for løn, f.eks. bonus og provision

Du skal modregne refusioner og løntilskud.

 

Fire metoder for beregning af lønsumsafgift

 

Virksomhedstype

Afgiftsgrundlag

Afgiftsperiode

Beregning

Satser

Metode 1

Virksomheder, som handler med lotterier og spil samt visse organisationer, fonde og foreninger Lønsum Kvartal Lønsum x afgiftssats 6,37 %

Metode 2

Virksomheder i den finansielle sektor Lønsum Kalendermåned Lønsum x afgiftssats 15,3 %

Metode 3

Virksomheder, som udgiver og importerer aviser Omsætningen fra salg af aviser Kvartal Værdien af salg af aviser x afgiftssats 3,54 %

Metode 4

Virksomheder i sundhedssektoren, persontransport og momsfri undervisning, kulturelle ydelser, bedemænd og begravelsesforretninger samt varer og ydelser til sport og fysisk træning Den samlede udgift til løn + tillæg af virksomhedens overskud eller fradrag af underskud Kvartal og årligt (4 aconto indberetninger og en årsangivelse) (Lønsum +/- skattemæssigt over/underskud før finansielle poster) x afgiftssats 4,12 %

 

Hvis du ikke har ansatte, men din virksomhed hører under metode 4, vil afgiftsgrundlaget kun bestå af det skattemæssige over-/underskud før finansielle poster. Afgiftsperioden vil være på årsbasis med samme afgiftssats på 4,12 %. Lønsumsafgiften beregnes dermed som skattemæssigt over-/underskud før finansielle poster x afgiftssats.

 

Hvad hvis jeg også sælger momspligtige ydelser?

Sælger din virksomhed både momspligtige og momsfrie varer og ydelser, skal du sørge for at beregne, indberette og betale både moms og lønsumsafgift. Det er ofte mere komplekst, og den nemmeste måde at gøre det på er ved at lave særkilte regnskaber for moms og lønsum. Og de bør begge også være adskilt fra årsregnskabet.

Du kan læse meget mere om moms her

 

Hvornår skal jeg betale lønsumsafgift?

Fristen for indberetning og betaling af lønsumsafgift afhænger af den metode, som du skal bruge til udregning af afgiften.

Metode 1 + 3

Afregningsperiode

Indberetnings- og betalingsfrist

1. kvartal 2021 15. april 2021
2. kvartal 2021 15. juli 2021
3. kvartal 2021 15. oktober 2021
4. kvartal 2021 15. januar 2022

 

Metode 2

Opgøres hver måned og skal være indberettet og betalt ca. 14-15 dage inde i måneden efter.

 

Metode 4

Når du skal afregne lønsumsafgift efter metode 4, er fristerne de samme som metode 1 + 3. Herudover skal du indberette en årsindberetning med frist den 16. august 2021. Årsindberetningen er baseret på din virksomheds skattemæssige overskud, som opgøres en gang årligt.

Følger dit regnskab ikke kalenderåret med afslutning 31/12, er der andre frister. Se mere på skat.dk.

 

Har du brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til lønsumsafgift? Eller vil du gerne have assistance til at beregne din virksomheds lønsumsafgift? Vi kan hjælpe dig med udregning og indberetning, så du overholder fristerne med korrekte indberetninger og betalinger.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.