Lønsumsafgift: Regler og frister

Økonomi

by  Lars Roslyng

marts 25, 2019

Lønsumsafgift: Regler og frister

Økonomi

by Lars Roslyng

marts 25, 2019

Lønsumsafgift er en afgift for virksomheder, der sælger momsfrie ydelser. Det gælder eksempelvis idrætsforeninger, kørelærere, vognmænd og læger. Lønsumsafgiften udregnes ud fra virksomhedens samlede lønsum og eventuelle overskud, og kan trækkes fra i skatteregnskabet som en driftsomkostning. Læs om regler og frister for lønsum her.

Hvis din virksomhed handler med ydelser, der ikke er momspligtige, skal du betale lønsumsafgift. Det er en afgift ligesom moms, men det er ikke lige så nemt at beregne lønsum som moms. Her vil jeg gennemgå regler og frister for lønsumsafgiften, så du får et overblik.

Hvad er lønsumsafgiften?

Lønsummen udregnes som udgangspunkt ud fra den samlede løn, som din virksomhed betaler, og det overskud, som virksomheden har. Hvis du ikke har nogen ansatte i din virksomhed, skal du i stedet betale lønsumsafgift ud fra virksomhedens samlede overskud frem for summen af lønninger.

Hvor meget skal jeg betale?

Du skal betale lønsumsafgift for indkomståret, hvis afgiftsgrundlaget (det beløb, der skal betales afgift af) overstiger 80.000 kroner. Det kaldes registreringsgrænsen. Hvis din virksomhed ikke overstiger 80.000 kroner for indkomståret, skal du ikke registrere og betale lønsumsafgift.

Der findes fire forskellige metoder til at beregne afgiftsgrundlaget. Metoden for beregning af lønsumsafgift afgøres af din virksomhedens aktivitet og organisationsform. Hver metode har sin egen sats, som afgiftsgrundlaget skal ganges med for at beregne din lønsumsafgift.

Beregning af lønsummen

Du skal medregne enhver form for løn til ansatte. Det er inklusiv tillæg uanset om de indgår i lønnen eller tildeles særskilt. Honorarmodtagere som eksempelvis konsulenter og ejere af enkeltmandsvirksomheder anses ikke som ansatte.

Du skal medregne følgende:

  • Ordinær løn og tillæg
  • Løbende betalinger til pensionsordninger
  • Personalegoder, hvis de berettiger til feriegodtgørelse
  • Aflønninger i aktier samt købe- og tegningsretter
  • Andre former for løn som eksempelvis bonus og provision

Du skal modregne refusioner og løntilskud.

 

Fire metoder for beregning af lønsumsafgift

 

Virksomhedstype

Afgiftsgrundlag

Afgiftsperiode

Beregning

Satser

Metode 1

Virksomheder, som handler med lotterier og spil samt visse organisationer, fonde og foreninger Lønsum Kvartal Lønsum x afgiftssats 6,37 %

Metode 2

Virksomheder i den finansielle sektor Lønsum Kalendermåned Lønsum x afgiftssats 15 %

Metode 3

Virksomheder, som udgiver og importerer aviser Omsætningen fra salg af aviser Kvartal Værdien af salg af aviser x afgiftssats 3,54 %

Metode 4

Virksomheder i sundhedssektoren, persontransport og momsfri undervisning, kulturelle ydelser, bedemænd og begravelsesforretninger samt varer og ydelser til sport og fysisk træning Den samlede udgift til løn + tillæg af virksomhedens overskud eller fradrag af underskud Kvartal og årligt (4 aconto indberetninger og en årsangivelse) (Lønsum +/- skattemæssigt over/underskud før finansielle poster) x afgiftssats 4,12 %

 

Hvis du ikke har ansatte, men din virksomhed hører under metode 4, vil afgiftsgrundlaget kun bestå af det skattemæssige over-/underskud før finansielle poster. Afgiftsperioden vil være på årsbasis med samme afgiftssats på 4,12 %. Lønsumsafgiften beregnes dermed som skattemæssigt over/underskud før finansielle poster x afgiftssats.

Hvad hvis jeg også sælger momspligtige ydelser?

Sælger din virksomhed både momspligtige og momsfrie varer og ydelser, skal du derimod sørge for at beregne, indberette og betale både moms og lønsumsafgift. Det er ofte mere komplekst, og den nemmeste måde at gøre det på er ved at lave særkilte regnskaber for moms og lønsum. Og de bør begge også være adskilt fra årsregnskabet.

Du kan læse meget mere om moms her.    

Hvornår skal jeg betale lønsumsafgift?

Fristen for indberetning og betaling af lønsumsafgift afhænger af den metode, som du skal bruge til udregning af afgiften.

Metode 1

Afregningsperiode

Indberetnings- og betalingsfrist

4. kvartal 2018 15. januar 2019
1. kvartal 2019 15. april 2019
2. kvartal 2019 15. juli 2019
3. kvartal 2019 15. oktober 2019
4. kvartal 2019 15. januar 2020

 

Metode 2

Afregningsperiode

Indberetnings- og betalingsfrist

December 2018 15. januar 2019
Januar 2019 15. februar 2019
Februar 2019 15. marts 2019
Marts 2019 15. april 2019
April 2019 15. maj 2019
Maj 2019 17. juni 2019
Juni 2019 15. juli 2019
Juli 2019 15. august 2019
August 2019 16. september 2019
September 2019 15. oktober 2019
Oktober 2019 15. november 2019
November 2019 16. december 2019
December 2019 15. januar 2020

 

Metode 3

Afregningsperiode

Indberetnings- og betalingsfrist

4. kvartal 2018 15. januar 2019
1. kvartal 2019 15. april 2019
2. kvartal 2019 15. juli 2019
3. kvartal 2019 15. oktober 2019
4. kvartal 2019 15. januar 2020

 

Metode 4

Når du skal afregne lønsumsafgift efter metode 4, skal du indberette aconto hvert kvartal og én årsangivelse.

Aconto indberetning

Afregningsperiode

Indberetnings- og betalingsfrist

4. kvartal 2018 15. januar 2019
1. kvartal 2019 15. april 2019
2. kvartal 2019 15. juli 2019
3. kvartal 2019 15. oktober 2019
4. kvartal 2019 15. januar 2019

 

Årsangivelsen for lønsumsafgiften er som udgangspunkt den 15. august medmindre din virksomhed har forskudt indkomstår.

 

Har du brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til lønsumsafgift? Eller vil du gerne have assistance til at beregne din virksomheds lønsumsafgift? Vi kan hjælpe dig med udregning og indberetning, så du overholder fristerne med korrekte indberetninger og betalinger.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jeg er informeret om, at jeg kan læse om, hvordan Azets håndterer mine persondata i Azets’ Privacy statement. Jeg er klar over, at jeg kan ændre mine tilmeldinger eller afmelde mig fra al e-mail kommunikation

Lars Roslyng

Om Lars Roslyng

Lars er uddannet revisor og har mange års erfaring i at rådgive mindre virksomheder og iværksættere med deres økonomi. I Azets er Lars leder af afdelingen ”Vi brænder for de små”. Lars har været i Azets siden 2014.