Lønsumsafgift: Regler og frister

Økonomi | 02/06/2020

af Lars Roslyng

 
Lønsumsafgift er en afgift for virksomheder, der sælger momsfrie ydelser. Det gælder eksempelvis idrætsforeninger, kørelærere, vognmænd og læger. Lønsumsafgiften udregnes ud fra virksomhedens samlede lønsum og eventuelle overskud, og kan trækkes fra i skatteregnskabet som en driftsomkostning. Læs om regler og frister for lønsum her.

Hvis din virksomhed handler med ydelser, der ikke er momspligtige, skal du betale lønsumsafgift. Det er en afgift ligesom moms, men det er ikke lige så nemt at beregne lønsum som moms. Her vil jeg gennemgå regler og frister for lønsumsafgiften, så du får et overblik.

Hvad er lønsumsafgiften?

Lønsummen udregnes som udgangspunkt ud fra den samlede løn, som din virksomhed betaler, og det overskud, som virksomheden har. Hvis du ikke har nogen ansatte i din virksomhed, skal du i stedet betale lønsumsafgift ud fra virksomhedens samlede overskud frem for summen af lønninger.

Hvor meget skal jeg betale?

Du skal betale lønsumsafgift for indkomståret, hvis afgiftsgrundlaget (det beløb, der skal betales afgift af) overstiger 80.000 kroner. Det kaldes registreringsgrænsen. Hvis din virksomhed ikke overstiger 80.000 kroner for indkomståret, skal du ikke registrere og betale lønsumsafgift.

Der findes fire forskellige metoder til at beregne afgiftsgrundlaget. Metoden for beregning af lønsumsafgift afgøres af din virksomhedens aktivitet og organisationsform. Hver metode har sin egen sats, som afgiftsgrundlaget skal ganges med for at beregne din lønsumsafgift.

Beregning af lønsummen

Du skal medregne enhver form for løn til ansatte. Det er inklusiv tillæg uanset om de indgår i lønnen eller tildeles særskilt. Honorarmodtagere som eksempelvis konsulenter og ejere af enkeltmandsvirksomheder anses ikke som ansatte.

Du skal medregne følgende:

  • Ordinær løn og tillæg
  • Løbende betalinger til pensionsordninger
  • Personalegoder, hvis de berettiger til feriegodtgørelse
  • Aflønninger i aktier samt købe- og tegningsretter
  • Andre former for løn som eksempelvis bonus og provision

Du skal modregne refusioner og løntilskud.

 

Fire metoder for beregning af lønsumsafgift

 

Virksomhedstype

Afgiftsgrundlag

Afgiftsperiode

Beregning

Satser

Metode 1

Virksomheder, som handler med lotterier og spil samt visse organisationer, fonde og foreninger Lønsum Kvartal Lønsum x afgiftssats 6,37 %

Metode 2

Virksomheder i den finansielle sektor Lønsum Kalendermåned Lønsum x afgiftssats 15,2 %

Metode 3

Virksomheder, som udgiver og importerer aviser Omsætningen fra salg af aviser Kvartal Værdien af salg af aviser x afgiftssats 3,54 %

Metode 4

Virksomheder i sundhedssektoren, persontransport og momsfri undervisning, kulturelle ydelser, bedemænd og begravelsesforretninger samt varer og ydelser til sport og fysisk træning Den samlede udgift til løn + tillæg af virksomhedens overskud eller fradrag af underskud Kvartal og årligt (4 aconto indberetninger og en årsangivelse) (Lønsum +/- skattemæssigt over/underskud før finansielle poster) x afgiftssats 4,12 %

 

Hvis du ikke har ansatte, men din virksomhed hører under metode 4, vil afgiftsgrundlaget kun bestå af det skattemæssige over-/underskud før finansielle poster. Afgiftsperioden vil være på årsbasis med samme afgiftssats på 4,12 %. Lønsumsafgiften beregnes dermed som skattemæssigt over/underskud før finansielle poster x afgiftssats.

Hvad hvis jeg også sælger momspligtige ydelser?

Sælger din virksomhed både momspligtige og momsfrie varer og ydelser, skal du derimod sørge for at beregne, indberette og betale både moms og lønsumsafgift. Det er ofte mere komplekst, og den nemmeste måde at gøre det på er ved at lave særkilte regnskaber for moms og lønsum. Og de bør begge også være adskilt fra årsregnskabet.

Du kan læse meget mere om moms her.    calculator2.png

 

Hvornår skal jeg betale lønsumsafgift?

Fristen for indberetning og betaling af lønsumsafgift afhænger af den metode, som du skal bruge til udregning af afgiften.

Metode 1

Afregningsperiode

Indberetnings- og betalingsfrist

4. kvartal 2019 15. januar 2020
1. kvartal 2020 15. april 2020
2. kvartal 2020 15. juli 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020
4. kvartal 2020 15. januar 2021

 

Metode 2

Afregningsperiode

Indberetnings- og betalingsfrist

December 2019 15. januar 2020
Januar 2020 15. februar 2020
Februar 2020 15. marts 2020
Marts 2020 15. april 2020
April 2020 15. maj 2020
Maj 2020 17. juni 2020
Juni 2020 15. juli 2020
Juli 2020 15. august 2020
August 2020 16. september 2020
September 2020 15. oktober 2020
Oktober 2020 15. november 2020
November 2020 16. december 2020
December 2020 15. januar 2021

 

Metode 3

Afregningsperiode

Indberetnings- og betalingsfrist

4. kvartal 2019 15. januar 2020
1. kvartal 2020 15. april 2020
2. kvartal 2020 15. juli 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020
4. kvartal 2020 15. januar 2021

 

Metode 4

Når du skal afregne lønsumsafgift efter metode 4, skal du indberette aconto hvert kvartal og én årsangivelse.

Som følge af COVID-19 har Folketinget vedtaget en række hjælpepakker til virksomheder, som følge af coronavirus. Visse frister for lønsumsafgift er derfor udskudt.

Hvis du vil indberette og betale til de oprindelige frister, skal du have en ny udbetalingsgrænse på Skattekontoen. De virksomheder, som ikke har udfordringer med likviditet, kan dermed fortsætte med at indbetale lønsumsafgift til de normale frister, fordi det indbetalte beløb kan blive stående på Skattekontoen frem til den udskudte betalingsfrist.

Aconto indberetning

Afregningsperiode

Indberetnings- og betalingsfrist

4. kvartal 2019 15. januar 2020
1. kvartal 2020 15. april 2020
2. kvartal 2020 15. juli 2020 (rykkes til 1. september 2020)
3. kvartal 2020 15. oktober 2020 (rykkes til 16. november 2020)
4. kvartal 2020 15. januar 2021

 

Årsangivelsen for lønsumsafgiften er som udgangspunkt den 15. august medmindre din virksomhed har forskudt indkomstår.

 

Har du brug for rådgivning?

Har du spørgsmål til lønsumsafgift? Eller vil du gerne have assistance til at beregne din virksomheds lønsumsafgift? Vi kan hjælpe dig med udregning og indberetning, så du overholder fristerne med korrekte indberetninger og betalinger.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

Om Lars Roslyng

Lars er uddannet revisor og har mange års erfaring i at rådgive mindre virksomheder med deres regnskab og økonomiske forhold. I Azets er Lars leder af afdelingen MikroPro, som assisterer 750+ mindre virksomheder.