Moms: Regler og frister

Økonomi

by  Lars Roslyng

marts 25, 2019

Moms: Regler og frister

Økonomi

by Lars Roslyng

marts 25, 2019

Moms betyder meromsætningsafgift. Det er et skattetillæg til salgsprisen på 6 %, 12 % eller 25 %. I Danmark er det ofte 25 % af salgsprisen, som opkræves i moms. Som hovedregel skal alle virksomheder registreres som momspligtige, hvis det momspligtige salg overstiger 50.000 kroner.

Hvis du har en momspligtig virksomhed, skal du løbende indberette og betale moms efter de gældende regler og frister. Det er nemmest gjort ved at lave et momsregnskab, men det kan være uoverskueligt at finde ud af, hvad der gør sig gældende for din virksomhed, når det drejer sig om moms.

I dette blogindlæg vil jeg give dig overblikket, så du får styr på moms.

Skal min virksomhed momsregistreres?

Som hovedregel skal du som selvstændig erhvervsdrivende registrere din virksomhed for moms. Du kan dog vælge at undlade momsregistrering, hvis din virksomheds momspligtige salg er under 50.000 kroner over en periode på 12 måneder. Såfremt du har momsregistreret din virksomhed, og dit momspligtige salg på et år er under 50.000 kroner, er du stadig forpligtet til at indberette og betale moms til SKAT.

Hvordan udregner jeg moms?

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du føre et momsregnskab over køb og salg af varer og ydelser. Sådan et momsregnskab vil hjælpe dig med at opgøre den moms, som du skal indberette til SKAT.

Regnskabet skal som minimum indeholde to konti; købsmoms og salgsmoms. Alle momsbeløb, som du indberetter, kan du finde i dit almindelige regnskab. Ofte vil moms blive bogført automatisk til et særskilt momsregnskab, hvis du registrerer dine bilag i et økonomisystem eller bogføringsprogram. Men hvis det ikke er tilfældet i dit system, bør momsregnskabet stadig føres adskilt fra virksomhedens årsregnskab.

Nogle bestemte ydelser er fritaget fra moms. Det kaldes momsfrit salg, og du betaler som regel lønsumsafgift i stedet for moms. Momsfrit salg kan eksempelvis være undervisning og sundhedsbehandling. En virksomhed kan både have momsfrit og momspligtigt salg, men du skal altid kun betale moms på baggrund af det momspligtige salg.

Husk at vedlægge alle bilag, som skal medregnes, hvis de indgår i den momsperiode, du indberetter for.

Du kan læse meget mere om lønsumsafgift her.

Frister: Hvornår skal jeg betale?

Moms betales enten som månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig afregning. Der er visse bestemmelser for, hvornår virksomheder skal betale moms på baggrund af deres årlige momspligtige omsætning. Du kan dog selv bestemme, om du vil betale månedsvis eller kvartalsvis afregning, selvom omsætningen overstiger kravet for halvårlig momsafregning.

Månedsvis momsafregning

Hvis din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 millioner kroner årligt, skal du betale moms månedsvis.

Afregningsperiode

Senest indberetning og betaling

1. februar – 28. februar 2019 25. marts 2019
1. marts – 31. marts 2019 25. april 2019
1. april – 30. april 2019 27. maj 2019
1. maj – 31. maj 2019 25. juni 2019
1.  juni – 30. juni 2019 19. august 2019
1. juli – 31. juli 2019 26. august 2019
1. august – 31. august 2019 25. september 2019
1. september – 30. september 2019 25. oktober 2019
1. oktober – 31. oktober 2019 25. november 2019
1. november – 30. november 2019 27. december 2019
1. december – 31. december 2019 27. januar 2019

 

Kvartalsvis afregning

Du skal betale kvartalsvis moms, hvis din virksomhed er nystartet, hvis du selv har valgt det, eller hvis din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5 – 50 millioner kroner om året.

Afregningsperiode

Seneste indberetning og betaling

1. oktober – 31. december 2018 1. marts 2019
1. januar – 31. marts 2019 3. juni 2019
1. april – 30. juni 2019 2. september 2019
1. juli – 30. september 2019 2. december 2019
1. oktober – 31. december 2019 2. marts 2020

 

Halvårlig afregning

Hvis din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 millioner kroner årligt, skal du betale moms hvert halve år. Det gælder dog ikke, hvis virksomheden er nystartet – i det tilfælde skal du betale moms kvartalsvis i det første halvandet år.

Afregningsperiode

Senest indberetning og betaling

1. juli – 31. december 2018 1. marts 2019
1. januar – 30. juni 2019 2. september 2019
1. juli – 31. december 2019 2. marts 2020

 

 

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om, hvordan du udregner og indberetter moms for din virksomhed? Eller vil du gerne finde den nemmeste fremgangsmåde for momsregnskabet? Vi kan hjælpe dig med rådgivning og assistance med momshåndtering.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Jeg er informeret om, at jeg kan læse om, hvordan Azets håndterer mine persondata i Azets’ Privacy statement. Jeg er klar over, at jeg kan ændre mine tilmeldinger eller afmelde mig fra al e-mail kommunikation

Lars Roslyng

Om Lars Roslyng

Lars er uddannet revisor og har mange års erfaring i at rådgive mindre virksomheder og iværksættere med deres økonomi. I Azets er Lars leder af afdelingen ”Vi brænder for de små”. Lars har været i Azets siden 2014.