Moms: Regler og frister

Økonomi | 01.04.2021

af Azets

Moms betyder meromsætningsafgift og er et skattetillæg til salgsprisen. I Danmark er det 25 % af salgsprisen, som opkræves i moms. Som hovedregel skal alle virksomheder registreres som momspligtige, hvis det momspligtige salg overstiger 50.000 kroner.

Hvis du har en momspligtig virksomhed, skal du løbende indberette og betale moms efter de gældende regler og frister. Det er nemmest gjort ved at lave et momsregnskab, men det kan være uoverskueligt at finde ud af, hvad der gør sig gældende for din virksomhed, når det drejer sig om moms.

I dette blogindlæg vil jeg give dig overblikket, så du får styr på moms.

 

Skal min virksomhed momsregistreres?

Som hovedregel skal du som selvstændig erhvervsdrivende registrere din virksomhed for moms. Du kan dog vælge at undlade momsregistrering, hvis din virksomheds momspligtige salg er under 50.000 kroner over en periode på 12 måneder. Hvis du har momsregistreret din virksomhed, og dit momspligtige salg på et år er under 50.000 kroner, er du stadig forpligtet til at indberette og betale moms til SKAT.

 

Hvordan udregner jeg moms?

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du føre et momsregnskab over køb og salg af varer og ydelser. Sådan et momsregnskab vil hjælpe dig med at opgøre den moms, som du skal indberette til SKAT.

Jeg anbefaler, at du anvender et bogføringsprogram. Det vil bidrage til, at bogføringsloven bliver overholdt samtidig med, at momsen udregnes korrekt. Husk også at være opmærksom på de særlige regler der findes ifm. handel med udlandet.

Nogle bestemte ydelser er fritaget fra moms. Det kaldes momsfrit salg, og her betaler du som regel lønsumsafgift i stedet for moms. Momsfrit salg kan eksempelvis være undervisning og sundhedsbehandling. En virksomhed kan både have momsfrit og momspligtigt salg, men du skal altid kun betale moms på baggrund af det momspligtige salg.

Husk at vedlægge alle bilag, som skal medregnes, hvis de indgår i den momsperiode, du indberetter for.

Du kan læse meget mere om lønsumsafgift her.

 

Frister: Hvornår skal jeg betale?

Moms betales enten som månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig afregning. Der er visse regler for, hvornår virksomheder skal betale moms på baggrund af deres årlige momspligtige omsætning. Du kan dog selv bestemme, om du vil betale månedsvis eller kvartalsvis afregning, selvom omsætningen overstiger kravet for halvårlig momsafregning.

Udskydelse af frister som følge af coronavirus

Visse frister for moms er udskudt som følge af coronavirus. Læs mere på skat.dk/corona.

Månedsvis momsafregning

Hvis din virksomheds momspligtige omsætning er over 50 millioner kr. årligt, skal du betale moms månedsvis.

Afregningsperiode

Senest indberetning og betaling

1. februar – 29. februar 2021 25. marts 2021
1. marts – 31. marts 2021 26. april 2021
1. april – 30. april 2021 25. maj 2021
1. maj – 31. maj 2021 25. juni 2021
1.  juni – 30. juni 2021 17. august 2021
1. juli – 31. juli 2021 25. august 2021
1. august – 31. august 2021 27. september 2021
1. september – 30. september 2021 25. oktober 2021
1. oktober – 31. oktober 2021 25. november 2021
1. november – 30. november 2021 27. december 2021
1. december – 31. december 2021 25. januar 2022

 

Kvartalsvis afregning

Du skal betale kvartalsvis moms, hvis din virksomhed er nystartet, hvis du selv har valgt det, eller hvis din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5 – 50 millioner kroner om året.

Afregningsperiode

Seneste indberetning og betaling

1. oktober – 31. december 2020 1. marts 2021
1. januar – 31. marts 2021 1. juni 2021
1. april – 30. juni 2021 1. september 2021
1. juli – 30. september 2021 1. december 2021
1. oktober – 31. december 2021 1. marts 2022

 

Halvårlig afregning

Hvis din virksomheds momspligtige omsætning er under 5 millioner kroner årligt, skal du betale moms hvert halve år. Det gælder dog ikke, hvis virksomheden er nystartet – i det tilfælde skal du betale moms kvartalsvis i det første halvandet år.

Afregningsperiode

Senest indberetning og betaling

1. juli – 31. december 2020 1. marts 2021
1. januar – 30. juni 2021 1. september 2021
1. juli – 31. december 2021 1. marts 2022

 

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er reglerne for moms?

Moms betyder meromsætningsafgift og er et skattetillæg til salgsprisen. I Danmark er det 25 % af salgsprisen, som opkræves i moms. Som hovedregel skal alle virksomheder registreres som momspligtige, hvis det momspligtige salg overstiger 50.000 kroner.

Skal min virksomhed momsregistreres?

Som hovedregel skal du som selvstændig erhvervsdrivende registrere din virksomhed for moms. Du kan dog vælge at undlade momsregistrering, hvis din virksomheds momspligtige salg er under 50.000 kroner over en periode på 12 måneder.

Hvordan udregner jeg moms?

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du føre et momsregnskab over køb og salg af varer og ydelser. Sådan et momsregnskab vil hjælpe dig med at opgøre den moms, som du skal indberette til SKAT.

Hvornår skal man betale moms?

Moms betales enten som månedsvis, kvartalsvis eller halvårlig afregning. Der er visse regler for, hvornår virksomheder skal betale moms på baggrund af deres årlige momspligtige omsætning.

Har du brug for hjælp?

Er du i tvivl om, hvordan du udregner og indberetter moms for din virksomhed? Eller vil du gerne finde den nemmeste fremgangsmåde for momsregnskabet? Vi kan hjælpe dig med rådgivning og assistance med momshåndtering.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.