Hvad er særlig feriegodtgørelse?

HR-Jura | 28.05.2024

af Lisbeth Lindorff Riis

Særlig feriegodtgørelse er et ferietillæg, som udbetales til ansatte i stat, region eller kommune. Satsen for særlig feriegodtgørelse varierer fra 1,5 – 2,02 % afhængig af medarbejderens arbejdsplads. Den særlige feriegodtgørelse beregnes ud fra den ferieberettigede løn i optjeningsåret, som er det foregående kalenderår. 

Hvis du er arbejdsgiver i en offentlig organisation, eller du har ansatte, som hører under en overenskomst, bør du være opmærksom på det særlige ferietillæg. Det er nemlig din pligt at sørge for korrekt beregning og udbetaling. I dette indlæg kan du læse mere om den særlige feriegodtgørelse, beregning og frister for udbetaling.

Hvad er den særlige feriegodtgørelse?

Alle lønmodtagere optjener ret til betalt ferie, som enten kan være en feriepengeopsparing eller ferie med løn og et ferietillæg. Hvis dine medarbejdere optjener feriepenge på 12,5 %, skal du ikke bekymre dig om ferietillæg. Men optjener dine medarbejdere derimod retten til ferie med løn, skal du beregne og udbetale ferietillæg eller særlig feriegodtgørelse. Den særlige feriegodtgørelse kan betragtes som et forhøjet ferietillæg. Som udgangspunkt er ferietillægget på minimum 1 % af den ferieberettigede løn ifølge ferieloven. Men for ansatte i stat, region og kommuner eller medarbejdere, som hører under en overenskomst, har forhandlingerne resulteret i et højere ferietillæg, som kaldes særlig feriegodtgørelse. Det betyder altså, at ferieloven kun fastsætter minimumsrammerne for ferietillægget, og forhandlingerne har forbedret ferielovens vilkår ved at lave en særlig feriegodtgørelse.

Forskellen på feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse

Der opstår ofte en naturlig forvirring mellem begreberne feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse. Hvor særlig feriegodtgørelse betyder forhøjet ferietillæg for ansatte i stat, region eller kommune samt medarbejdere under overenskomst, er feriegodtgørelse 12,5 % af din ferieberettigede løn. Hvis dine medarbejdere er timelønnede eller løst ansatte, vil de i stedet for ferie med løn plus ferietillæg optjene feriegodtgørelse. Den optjente feriegodtgørelse indsættes på medarbejdernes FerieKonto i løbet af optjeningsåret, og de udbetales i det følgende ferieår en måned før ferieafholdelse. 

Vi har samlet et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når det kommer til ferietillæg. Find det her.

Feriegodtgørelse i forbindelse med jobskifte

Hvis dine medarbejdere skifter job, eller du får en ny medarbejder, som har en tidligere arbejdsgiver, skal den optjente ferie under ansættelse afregnes af arbejdsgiveren. Medarbejdere, som skifter job, har ret til en feriegodtgørelse, som skal afregnes til FerieKonto senest den 7. i den anden måned efter fratrædelse. Feriegodtgørelsen afregnes som nævnt med 12,5 % af den ferieberettigede løn, og det inkluderer: 

  • Skattepligtig indkomst samt værdien af fri telefon, bil og eventuelt andre skattepligtige goder 
  • Medarbejderens bidrag til pension 
  • AM-bidrag 
  • Bidrag til ATP 
  • Løn under afholdelse af særlige feriedage og/eller feriefridage. 

Skifter medarbejderen job, enten fra eller til din arbejdsplads, vil feriegodtgørelsen på 12,5 % dække den optjente ferie inklusive ferietillæg. Men det dækker kun ferietillæg på 1 %, så hvis din tidligere eller nye medarbejder har haft særlig feriegodtgørelse (forhøjet ferietillæg), skal dette ikke beregnes medmindre det står i deres kontrakt eller overenskomst.

Frist for udbetaling

Det årlige ferietillæg og særlig feriegodtgørelse skal udbetales enten samtidig med ferieafholdelse eller to gange årligt i maj og august, jf. ferieloven. 

Læs mere om, hvordan du som arbejdsgiver planlægger dine medarbejderes ferie, i dette indlæg. 

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er feriegodtgørelse?

Særlig feriegodtgørelse er et ferietillæg, som udbetales til ansatte i stat, region eller kommune. Satsen for særlig feriegodtgørelse varierer fra 1,5 – 2,02 % afhængig af medarbejderens arbejdsplads.

Hvem har ret til ferietillæg?

Hvis du er ansat med løn under ferie, har du, udover din normale løn, krav på et ferietillæg på 1 % af din ferieberettigede løn. Det ændrer sig ikke med den nye ferielov, der gælder fra den 1. september 2020.

Hvordan udbetales ferietillæg?

Ferietillægget udbetales når medarbejderen holder ferie. Arbejdsgiver opgør således løbende de optjente ferietillæg og udbetaler den andel, der svarer til de enkelte medarbejderes planlagte ferie.

Er ferietillæg og feriegodtgørelse det samme?

Som lønmodtager får du derudover et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Ferietillægget er en kompensation til medarbejderne, da det at holde ferie med løn ikke helt svarer til at få feriegodtgørelse.

Har du spørgsmål i relation til ferie?

Har du som arbejdsgiver brug for rådgivning i relation til ferie eller andre medarbejder-/HR-relaterede forhold, så er du velkommen til at kontakte os.

Deltag i webinarer om aktuelle temaer

Kontakt mig venligst

Ja, vær venlig at håndtere min anmodning. Jeg accepterer, at Azets modtager og gemmer mine kontaktoplysninger i overensstemmelse med Privacy Statement

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes nyhedsbrevet fra Azets. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.