Det er stort at være i frontlinjen for udvikling af fremtidens lønsystem!

Azets Life | 14.06.2022

af Morten Tue Larsen Skov

Jeg sidder i dag som Head of products and development i Azets og har siden begyndelsen oplevet en stejl professionel udvikling. Med dette blogindlæg ønsker jeg at give et indblik i min karriere og min stilling som leder af en stor afdeling, der til daglig udvikler fremtidens lønsystem. Vil du vide mere om Azets som arbejdsplads, eller er du på udkig efter nye udfordringer, så se vores ledige stillinger her.

Arbejdet med systemer trak i mig

Min lønkarriere startede næsten med det samme. Efter endt uddannelse (HH + HD) var jeg hos DLG i to år, hvor jeg som lønkonsulent kørte lønnen for 700 medarbejdere. Men det var altid systemdelen, som trak. Det var inden for systemet, at jeg ønskede at udvikle mig. Det fik jeg mulighed for i 2007, da jeg fik en stilling som løn- og implementeringskonsulent hos PBJ, som husede Epos løn- og HR-systemerne.

I 2015 blev PBJ opkøbt af Azets, og efter kort tid blev der slået en stilling op som Manager inden for product development. I stillingen lå den perfekte kombination af systemfokus og forretning, så det var et super-match for mig! Det syntes Azets også, så jeg søgte og fik stillingen.

I dag er min titel Head of products and development. Azets’ afdeling for udvikling af systemer er – ligesom resten af virksomheden – vokset meget de seneste år. Så jeg er nu leder af en gruppe managers, som har hvert sit udviklingsteam under sig.

Der er ingen tvivl om, at Azets vil fortsætte med at vokse sig større. Det er jo en yderst ambitiøs koncern, som hvert år vokser både organisk og gennem opkøb.

På den fortsatte rejse ønsker jeg at fortsætte med det, jeg laver nu og løbende få mere ansvar.

Det er stort at være med til at forme fremtidens lønsystem!

Hvis man ligesom jeg og mine teams i afdelingen Product Development synes, at systemer, teknologi, it osv. er spændende at arbejde med, så finder du ikke et bedre sted at være!

Vi bringer hele tiden ny teknologi i spil, så din faglige udvikling er konstant og uundgåelig.

Inden for system-verdenen er lønsystemer et af de mest centrale og komplekse i en organisation. Og det gør det jo bare endnu mere spændende at være en del af. Det er et system, som skal kunne rigtig meget og som skal udveksle data med flere andre systemer. Herudover er et lønsystem aldrig bare et lønsystem. Der er så mange facetter og forskelligheder i systemet, da det skal kunne fungere i virksomheder af alle slags.

Personligt synes jeg, det er stort at være helt fremme i frontlinjen og være med til at præge fremtidens lønsystemer!

En international arbejdsplads med plads til og respekt for alle

At arbejde med udviklingen af et lønsystem kræver naturligvis nogle stærke kompetencer, men det kræver også en masse kommunikation og samarbejde på tværs.

Vores afdeling er præget af stor mangfoldighed, både i forhold til alder, kultur, sprog osv., men den gennemgående ånd i Azets på tværs af alle forskellighederne er en stor tillid, respekt og åbenhed.

Og det gør både afdelingen og virksomheden til et rigtig godt sted at være.

Samarbejdet foregår også på tværs af landegrænser. I Polen har vi f.eks. et nearshore-center med en masse dygtige udviklere, og dem har vi dialog og online-møder med flere gange om ugen. Som leder af afdelingen har jeg desuden et tæt samarbejde med product managers, som sidder i tilsvarende funktioner i de øvrige nordiske lande.

Det at være en del af et større nordisk team, var også noget af det som tiltrak mig dengang, jeg søgte stillingen.

Vi har kontinuerlige møder, hvor vi sparrer med hinanden, og trækker på hinandens erfaringer og kompetencer.

Kort fra idé til grønt lys og en god praktisk tilgang

Noget af det, jeg personligt værdsætter ved Azets som arbejdsplads er den store omskiftelighed. Der er mega-mange forandringer hele tiden, og det kan jeg godt lide. I dag er det nødvendigt for organisationer at kunne tilpasse sig forandringer hurtigt – og det gælder i særdeleshed, når du arbejder med systemer og teknologi – og her er Azets virkelig godt gearet.

Man er ikke bange for at tænke tingene på nye måder og prøve nye ting af. Det trives jeg virkelig godt i, for så når jeg aldrig at kede mig.

Også på kundeniveau er der en stor forskellighed og omskiftelighed, for vi betjener jo alle virksomheder – fra enkeltmandsvirksomheden til den store internationale koncern. Så på en enkelt arbejdsdag kan du stå med ensartede opgaver, der dog skal gribes helt forskelligt an, fordi de i sidste ende skal skabe værdi for forskellige virksomheder.

Azets’ evne til at navigere i og tilpasse sig forandringer, tror jeg for en stor del bunder i en god praktisk tilgang tingene. Der er helt enkelt en sund beredvillighed til at prøve nye ting af, uden at de først skal i udvalg og diskuteres på en masse møder.

Processerne bliver ikke tynget af tungt bureaukrati, og der er på den måde kort fra idé til grønt lys.

Har nogen fået en god idé, jamen så prøver vi det af. Virker det ikke, -ja så lader vi det ligge, men hvis det virker, så har vi måske åbnet op for nogle nye spændende muligheder.

3 om Azets

De tre største fordele ved Azets som arbejdsplads er for mig:

  1. Frihed – Der er en stor tillid og frihed i arbejdet på den måde, at jeg kan vælge at løse tingene på den måde, jeg vurderer som den bedste
  2. Praktisk tilgang til tingene – Der er kort fra idé til grønt lys og en kultur, hvor der er plads til at prøve nye ting af
  3. Kollegaerne – Vi har et godt samarbejde i vores afdeling og en kultur præget af tillid, respekt og åbenhed

Kunne du tænke dig at blive en del af Azets, så se vores ledige stillinger her.

post author

Om Morten Tue Larsen Skov

Morten sidder som Head of products and development i den afdeling, der forestår vedligeholdelsen og den fortsatte udvikling af lønsystemet Epos Løn.