Ny digital bogføringslov pr. 1/7-22

Økonomi | 05.07.2022

af Ian Skjødt Jørgensen

Med den nye bogføringslov indføres et krav om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring og bilag. Samtidig skal bogføringen som udgangspunkt ske i et digitalt bogføringssystem godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Kravet om digital bogføring og opbevaring indføres dog over en årrække:

  • Selskaber i regnskabsklasse B, C og D: fra 1. januar 2024
  • Virksomheder i regnskabsklasse A med omsætning over DKK 300.000: tidligst fra 1. januar 2026 

Den eneste væsentlige ændring er muligheden for, at kravet om brug af digitale bogføringssystemer kan sættes i kraft på forskellige tidspunkter afhængigt af virksomhedens omsætning, og således ikke kun på baggrund af regnskabsklasse. Denne ændring muliggør, at kravet om digitale bogføringssystemer for regnskabsklasse A fra 1. januar 2026 eksempelvis gøres gældende for virksomheder med en omsætning på over DKK 1.000.000 i første omgang, og at virksomheder med en omsætning mellem DKK 300.000 og 1.000.000 først omfattes senere.

Ikrafttræden over flere år

Den nye bogføringslov træder i kraft d. 1. juli 2022, men de væsentlige bestemmelser om brug af digitale bogføringssystemer og kravene hertil indføres dog over en årrække for at sikre tid til at udarbejde de præcise krav til bogføringssystemerne og for at sikre udbyderne tid til at udvikle nødvendige nye funktioner.

De digitale bogføringssystemer vil tidligst gælde fra 1. januar 2024 for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D, og tidligst 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A. Der vil således være tid for alle virksomheder til at sikre overholdelsen af de nye regler inden ikrafttræden.

Yderligere retningslinjer afventes fra Erhvervsstyrelsen

De endelige regler, herunder ikrafttræden og de mere detaljerede regler til digital bogføring, kendes først, når Erhvervsstyrelsen offentliggør nærmere herom. Vi afventer således fortsat retningslinjer fra Erhvervsstyrelsen på en række områder, herunder:

  • Kravene til digitale bogføringssystemer inkl. regler om anmeldelse og registrering samt fastsættelse af ikrafttræden
  • Hvilke bilag der mere præcist omfattes af den digitale opbevaringspligt
  • Nærmere regler om offentligt modtagecenter gennem anvendelse af den fællesoffentlige digitale infrastruktur for udveksling af e-dokumenter
  • Nærmere regler om digital kommunikation, herunder anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digitale signaturer.

Der vil fremover være behov for at få høstet effektiviseringsgevinsterne og få opbygget en mere værdiskabende økonomifunktion.

Læs også: Ny bogføringslov: Hvad betyder de nye regler for dig og din virksomhed?

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Har du brug for hjælp eller assistance i forbindelse med overgangen til det nye regelsæt? Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 70 232 232, hvis vi skal tage en snak om, hvordan du bedst griber overgangen til den nye bogføringslov an i din virksomhed.

post author

Om Ian Skjødt Jørgensen

Ian er uddannet inden for ledelse og skat og har mange års erfaring i at rådgive virksomheder inden for moms og afgifter. I Azets rådgiver og assisterer Ian kunderne med alle opgaver inden for moms- og afgiftsområdet.