Hvem er jeres reelle ejere?

Økonomi | 23.08.2019

af Azets

I 2017 trådte en ny lov om reelle ejere i kraft. Det har siden været lovpligtigt for selskaber at registrere sine reelle ejere. Baggrunden for loven var ønsket om at skabe større gennemsigtighed i selskabskonstruktionerne og dermed styrke indsatsen mod skattely, hvidvask og finansiering af terrorisme. Registreringen af reelle ejere skal foregå digitalt via Erhvervsstyrelsens IT-system.

Hvilke selskabstyper er omfattet af loven?

Med enkelte undtagelser er alle virksomheder omfattet af loven, hvis de opfylder definitionen på en juridisk person. Det er som udgangspunkt de følgende:

  • aktie- og anpartsselskaber
  • iværksætterselskaber
  • kommanditselskaber
  • interessentskaber
  • fonde
  • foreninger.

Endvidere vil SE- og SCE selskaber også være omfattet, akkurat som virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed. Børsnoterede selskaber, filialer, enkeltmandsvirksomheder og medarbejderinvesteringsselskaber er ikke omfattet.

Hvad er en reel ejer?

En reel ejer er i sidste ende altid en fysisk person. Ifølge lovforslaget er en reel ejer den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig andel af virksomhedens ejerandele eller stemmerettigheder. Der er en formodning om, at der foreligger reelt ejerskab ved en besiddelse på 25 % eller mere af ejerandele og stemmerettigheder. Det er værd at bemærke, at ejerskabet kan foreligge direkte såvel som indirekte eksempel vis ved en holding virksomhed. Det vil sige, at hvis et holdingselskab besidder ejerandele eller stemmerettigheder i et underliggende selskab, er det de fysiske personer bag ved holdingselskabet, der skal registreres som reelle ejere i det underliggende selskab og tillige i holdingselskabet.

Reelt ejerskab kan desuden foreligge gennem aftale, tegningsretter, købsoptioner mv.

Da fonde er karakteriseret ved at være selvejende, vil det være bestyrelsen eller begunstigede, der skal registreres som reelle ejere.

Det er de omfattede selskaber, der har pligt til at registrere sine reelle ejere. Registrering skal ske hurtigst muligt efter, at en person er identificeret som reel ejer. Selskabet skal foretage de fornødne undersøgelser for identifikation af reelle ejere. Hvis det ikke lykkes at indhente disse oplysninger, er den juridiske enhed, med undtagelse af fonde, pligtig til at indberette de personer, der udgør selskabets daglige ledelse.

Legale ejere og reelle ejere

Efter lovens ikrafttrædelse sondrer man mellem et selskabs legale ejere og dets reelle ejere. Denne sondring er bedst eksemplificeret ved den førnævnte holdingstruktur. Tager man udgangspunkt i det underliggende driftsselskab, der er 100 % ejet af et holdingselskab, da vil driftsselskabet have holdingselskabet som moderselskab. Holdingselskabet er ejet af en fysisk person. Holdingselskabet vil være driftsselskabets legale ejer, og dette skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, hvor besiddelser af 5 % af ejerandele og stemmerettigheder eller mere skal registreres. Endvidere skal driftsselskabet registrere den fysiske person, der ejer holdingselskabet som reel ejer. For holdingselskabet vil den fysiske person udgøre både den legale og den reelle ejer.

Registrering i CVR-registret

Alle selskaber, som er pålagt at skulle registrere sine reelle ejere, skal også grundregistreres i CVR-registeret, Det centrale virksomhedsregister. Det betyder, at de grundlæggende oplysninger om selskabet skal registreres.

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for selskabsret.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.