6 digitale buzzwords, som enhver bør kende

19.04.2019

af Azets

Ny teknologi og digitalisering er ved at ændre verden – og alle virksomheder er påvirket af dette. Nye teknologiske koncepter dukker løbende op, og som følge deraf opstår nye digitale udtryk – også kaldet "buzzwords". Men hvad er pointen egentlig, når man taler om koncepter som big data, kunstig intelligens og maskinlæring? Hvad betyder de for virksomheder, og hvordan kan du anvende dem i din? Hvordan skaber du reel værdi?

Denne artikel handler om, hvordan du kan anvende ny teknologi til at arbejde mere effektivt. Vi afkoder nogle af de vigtigste buzzwords – så du kan anvende og drage nytte af dem i din virksomhed.

Big data

Efterhånden som vi benytter os af flere og flere online-tjenester, er den mængde data, vi genererer, hastigt stigende. I dag frembringes der en datamængde på ca. 2,5 kvintillioner bytes hver dag. Mere end 90% af al data i verden er blevet genereret i løbet af de sidste to år. Dette er et helt overvældende tal, og hastigheden, hvorved data genereres, forventes udelukkende at stige i de kommende år.

Dataene genereres af alt mellem online shopping-logs, online-kort, sociale medier, digitaliserede fakturaer, Google-søgninger og playlister på Spotify. Hvad betyder dette så for virksomheder, og hvorfor er det vigtigt for dig? Tja, de virksomheder, der effektivt forstår at bruge data, vil opnå meget større viden om deres nuværende og fremtidige kunder samt detaljeret viden om deres ønsker. Amazon kan eksempelvis kombinere historiske data fra vejrudsigter med information om deres kunders shopping-vaner og finde mange interessante sammenhænge, som de kan gøre brug af. Det er eksempelvis et faktum, at kunder fra en specifik landsdel/et specifikt land søger efter og køber langt mere solcreme, når vejrudsigterne lover solskinsvejr. Amazon ville nemt kunne udnytte denne viden ved at præsentere en liste over denne type produkter på deres forside, der bliver vist for kunder fra denne lokation, når vejrudsigterne lover solrigt vejr. Dette vil – naturligvis – give en konkurrencemæssig fordel til de virksomheder, der har adgang til en stor mængde data, og som forstår at bruge den.

AI

Kunstig intelligens (AI) er noget, vi har hørt en masse om de sidste par år. Selvom AI har flere definitioner, forbindes konceptet generelt med computeres og programmers evne til at agere som mennesker og træffe velovervejede beslutninger.

Inden for virksomhedsdrift anvendes AI ofte til udvikling af bedre kundeservice og forbedrede kundeoplevelser. AI kan betjene hundredvis af kunder døgnet rundt og identificere deres behov ud fra deres adfærd. Analyse af (big) data udføres hurtigere med AI. Traditionelt rutinearbejde kan udføres uden menneskelig involvering, hvilket giver medarbejdere mere tid til at arbejde strategisk med de mere betydningsfulde og spændende opgaver. AI bruges normalt af en lang række aktører inden for eksempelvis industri-, data mining-, marketing-, spil- og finanssektorerne.

Uanset branche afhænger en succesfuld introduktion til AI i virksomheder i høj grad af god ledelse.

Hos Azets har vi vores egne udviklingsteams, der konstant udvikler og forbedrer forskellige webapplikationer med det formål at forøge effektiviteten af vores kunders processer. De fleste af disse applikationer er tilgængelige via vores portal, CoZone. Vi anvender blandt andet AI og ML i vores applikationer til bogføring af fakturaer og godkendelse af tidsrapporter. Vi forsøger også hele tiden at finde nye områder, hvor vi kan implementere AI og/eller ML, så vores applikationer forbedres.

Maskinlæring (ML)

I maskinlæring bruges kunstig intelligens (AI) til at forbedre software på grundlag af basisinformation og potentiel brugeradfærd. Eksempelvis producerer søgemaskiner flere og flere relevante resultater ud fra søgehistorikken. Maskinlæring automatiserer fortolkningen af information og udvider maskinens observationsevne ved hjælp af komplekse algoritmer.

Maskinlæring er godt på vej til at skabe ændringer i en række forskellige brancher. Maskinen kan utrætteligt håndtere mange forskellige rutineopgaver uden menneskelig involvering. AI og maskinlæring understøtter og automatiserer stadigt mere komplekse opgaver i organisationer – efterhånden som bots' og robotters rolle som forretnings-boostere styrkes. Maskiner forandrer og erstatter eksisterende arbejdsgange og skaber samtidig nye muligheder. Maskinen erstatter dog ikke dine synspunkter, visioner eller dit indgående kendskab til dine kunder.

RPA – Robotic Process Automation

Som navnet antyder, er RPA-værktøjer designet til at automatisere forretningsprocesser. Der vil dog ikke være nogen fysiske robotter, som strejfer rundt på kontoret, og R2D2 vil ikke servere kaffe for dig eller gå tur med hunden derhjemme. Tænk snarere på RPA som et stykke software på en computer, der efterligner det arbejde, som et menneske udfører på computeren - trin for trin, klik for klik.

Mere bredt defineret kan vi sige, at RPA-begrebet dækker over anvendelse af software med AI- og maskinlæringsevner, som kan udføre opgaver af høj volumen, der skal gentages, og som tidligere krævede menneskelig indblanding. RPA har hurtigt fundet sin naturlige plads hos Azets. Vi eksperimenterer hele tiden og udvikler kundevenlige RPA-drevne løsninger. Vil du vide mere om dette?

Robotteknik (RPA) for virksomheder: 8 råd som hjælper dig godt på vej

RPA skaber resultater – sådan blev jeg overbevist!

Hvad er robotics process automation (RPA)? Få svaret i denne vejledning til virksomheder

Bots og webrobotter

I erhvervslivet er brugen af bots allerede implementeret. De er sat op til automatisk at håndtere bestemte enkle opgaver. Du er sikkert stødt på bots for nylig – måske i et chatrum eller en kundeservicesituation, hvor du fik hjælp online. Med bots kan hele samtalen foregå uden indblanding fra en salgsansvarlig eller kundeservicemedarbejder. Bots gør det muligt at interagere med kunder døgnet rundt med en vis grad af standardiseret kundeservice. Bots reducerer behovet for ressourcekrævende manuel kundeservice, forøger hastigheden, hvormed kunden får hjælp og frigør tid til andre opgaver. Det er altsammen med til at reducere din virksomheds omkostninger til kundeservice.

Azets har eksperimenteret en hel del med bots. Faktisk arbejder flere end 200 af vores 3.200+ medarbejdere specifikt med teknologi. Vi har foretaget betydelige investeringer i at udvikle og udnytte ny teknologi – både vores egen og partneres. Dette er et eksempel på en anmodning, som en Azets-bot muligvis vil kunne håndtere i fremtiden:

 

Application Programming Interface – API

Antallet af hurtige og let anvendelige digitale værktøjer er stigende. Med indførelsen af nye værktøjer fra en bred vifte af software-udbydere bliver det stadigt vigtigere at forstå, at sammenkoblingen af systemer er baseret på fastlagte standarder. Traditionelt håndteres sammenkobling af systemer gennem integrationsprojekter. Og når det kommer til softwareintegration, er API'en (Application Programming Interface) ofte på dagsordenen.

En API er en programmeringsgrænseflade, der giver information til andre applikationer eller informationssystemer. En API er nødvendig for at kunne integrere forskelligt software. API'en muliggør digital dataoverførsel – eksempelvis når en ny cloud service skal integreres i et større system.

API'ers forretningsfordele skabes af deres effektive udnyttelse. Virksomhederne har ofte adskillige, måske nye og gamle interne systemer i brug på samme tid, hvilket bevirker, at den samme information kan optræde forskelligt på forskellige steder. Gennem en API er det muligt at skabe en ensrettet metode til håndtering af information. Fordelene ved dette omfatter reduktion af dobbeltarbejde systemerne imellem, altid opdateret information samt nem adgang hertil.

Dataintegration via webservices er altid mere sikkert og effektivt end brug af filer, hvorfor vi altid stræber efter at hjælpe vores kunder med at integrere data fra deres egne applikationer og systemer med vores. Hos Azets har vi gjort en række omfattende API'er tilgængelige på kundeportalen CoZone, så vores kunder kan integrere deres HR- og BI-systemer m.m. med os.

Hjælp til regnskab med fleksibilitet

Økonomi og regnskab er vores kernekompetence, og vi kan derfor hjælpe med alle opgaver i din økonomifunktion, herunder digitalisering af arbejdsgange og processer. Måske har du brug for en partner, som kan varetage det hele, eller måske har du blot brug for assistance til enkelte regnskabsopgaver.

Find din regnskabsløsning

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.