Løn- og personaleomkostninger: Hvad koster en medarbejder egentlig?

Løn og HR | 07/05/2019

af Tonni Nielsen

 
Personaleomkostninger dækker over de omkostninger, som er forbundet med dine medarbejdere og deres ansættelse. Ofte tages kun få forhold i betragtning, når de samlede personaleomkostninger skal beregnes, men personaleomkostninger inkluderer også eksempelvis rekruttering, pension og sygefravær. Her kan du læse om, hvad en medarbejder koster.

Løn- og personaleomkostninger er ofte den største udgift i virksomheders regnskab. Det drejer sig ikke kun om størrelsen på den samlede lønudbetaling, men alle udgifter som er relateret til dine medarbejdere, herunder uddannelse. Her kan du læse mere om, hvad en medarbejder koster. I dette blogindlæg samler jeg de mest gængse omkostninger, du skal inddrage, når du skal beregne din virksomheds samlede personaleomkostninger.

Hvad skal medregnes i personaleomkostninger?

En tommelfingerregel lyder, at omkostninger udover selve lønnen svarer til 35-54 % af lønnen, som du skal medregne i de samlede personaleomkostninger. Her er blot nogle at de udgifter, du skal inddrage:

 • Løn
 • ATP
 • Pension
 • Kost
 • Forsikring
 • Rejseudgifter
 • Bonus
 • Julefrokost
 • Arbejdstøj
 • Fri bil
 • Fri bolig
 • Uddannelse og kurser
 • Ferietillæg
 • Omsorgsdage, feriefridage og ferie – manglende produktivitet

Medarbejdernes løn som personaleomkostning

Medarbejdernes løn er den mest væsentlige omkostning – ikke blot som personaleomkostning, men det er ofte den største omkostning i virksomheders regnskab. Når du ansætter en medarbejder, forhandler I om lønnen. Men medarbejderen får ikke udbetalt hele lønsatsen, da nogle af personaleudgifterne som eksempelvis skat og pension betales ud fra lønsatsen. Denne beregning foretages typisk i forbindelse med udarbejdelse af lønsedler. Læs her, hvordan du laver en lønseddel. Det er din opgave som arbejdsgiver at sørge for nøjagtig beregning af dine medarbejderes løn, så de får korrekt løn udbetalt til tiden og du får den rette andel til personaleomkostninger.

Så hvad koster en gennemsnitlig lønmodtager?

Det kan være svært at estimere den eksakte personaleomkostning for den enkelte medarbejder. Den kan variere alt efter branche og ansættelsesforhold, men også uforudsete omkostninger som eksempelvis sygdom. Dertil er der spørgsmål om hvilke omkostninger, der egentlig skal tælles som personaleomkostninger. Er rekruttering en personale- eller HR-omkostning? Skal de administrative udgifter som eksempelvis leje og forbrug medregnes? Og skal du allerede nu tænke på fremtidige afskedigelses- eller fratrædelsesomkostninger? De fleste personaleomkostninger er faste, men de kan svinge i størrelse efter omstændighederne i din virksomhed, og derfor er det en post, som kan gøre både små og store virksomheder sårbare. Af den grund bør du være ekstra opmærksom, når du skal beregne din virksomheds personaleomkostninger.

Kan jeg reducere mine personaleomkostninger?

Ifølge SKAT kan du som arbejdsgiver fratrække udgifter til løn samt en række ydelser til personalet, hvis udgifterne er knyttet direkte til drift af din virksomhed. Det gælder eksempelvis lønudgifter og forretningsrejser - og i nogle tilfælde kan det også gælde eksempelvis sundhedsordninger. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at skatteoptimere dit regnskab, så du kan få det fulde fradrag for dine personaleudgifter. Har du brug for assistance eller rådgivning om skat? Læs mere om hvordan vi kan hjælpe med at skatteoptimere din virksomheds regnskab. Du kan også reducere ved at outsource de opgaver, som ikke er en del af din virksomheds kerneydelse. Det kan eksempelvis være rengøring, funktioner i kantinen, løn, regnskab og HR. Du kan læse mere om, hvordan vi kan hjælpe med administration af din virksomheds regnskab, løn og HR her.  

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

I Azets hjælper vi både små og store virksomheder med deres regnskaber. Har du brug for hjælp i dit lønbogholderi, regnskabsafdeling eller har du brug for rådgivning om din virksomheds personaleomkostninger, så kan vores konsulenter hjælpe. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe med personaleomkostninger

Om Tonni Nielsen

Tonni Nielsen er uddannet inden for økonomi og regnskab på CBS. Han har mere end 20 års praktisk erfaring som revisor og manager i økonomifunktioner. Tonni har været i Azets siden 2003 og bestrider stillingen som Senior manager.