Løn- og personaleomkostninger: Hvad koster en medarbejder egentlig?

Løn og HR | 06.06.2022

af Tonni Nielsen

Løn- og personaleomkostninger er ofte den største udgift i virksomheders regnskab. Personaleomkostninger dækker over de omkostninger, som er forbundet med dine medarbejdere og deres ansættelse. Ofte tages kun få forhold i betragtning, når de samlede personaleomkostninger skal beregnes, men personaleomkostninger inkluderer eksempelvis også rekruttering, pension og sygefravær.

Læs med her, hvor vi samler de mest gængse omkostninger, som skal medregnes, når du skal beregne din virksomheds samlede personaleomkostninger.

Hvad skal medregnes i virksomhedens personaleomkostninger?

En tommelfingerregel lyder, at omkostninger til personale, udover selve lønnen, svarer til 35-54 % af udgiften, som du skal medregne i de samlede personaleomkostninger.

Her kan du få et overblik over nogle at de udgifter, du skal inddrage når du ansætter en ny medarbejder:

 • Løn
 • ATP
 • Pension
 • Kost
 • Forsikring
 • Rejseudgifter
 • Bonus
 • Julefrokost
 • Arbejdstøj
 • Fri bil
 • Fri bolig
 • Internet og telefon
 • Uddannelse og kurser
 • Ferietillæg
 • Omsorgsdage, feriefridage og ferie – manglende produktivitet
 • Lønbureauer


Medarbejdernes løn er en del af din personaleomkostning

Medarbejdernes løn er den mest væsentlige omkostning – ikke blot som personaleomkostning, men lønudgiften er ofte den største omkostning i virksomheders regnskab.

Når du ansætter en medarbejder, forhandler I om lønnen. Men medarbejderen får ikke udbetalt hele lønsatsen, da nogle af personaleudgifterne som eksempelvis skat og pension betales ud fra lønsatsen. Denne beregning foretages typisk i forbindelse med udarbejdelse af lønsedler. Læs her, hvordan du laver en lønseddel. Det er din opgave som arbejdsgiver at sørge for nøjagtig beregning af dine medarbejderes løn, så de får korrekt løn udbetalt til tiden og du får den rette andel til personaleomkostninger.

Så hvad koster en gennemsnitlig lønmodtager?

Det kan være svært at estimere den eksakte personaleomkostning for en enkelt medarbejder. Den kan variere alt efter branche og ansættelsesforhold, men også uforudsete omkostninger som eksempelvis sygdom. Dertil er der spørgsmål om hvilke omkostninger, der egentlig skal tælles som personaleomkostninger. Er rekruttering en personale- eller HR-omkostning? Skal de administrative udgifter som eksempelvis leje og forbrug medregnes? Og skal du allerede nu tænke på fremtidige afskedigelses- eller fratrædelsesomkostninger? De fleste personaleomkostninger er faste, men de kan svinge i størrelse efter omstændighederne i din virksomhed, og derfor er det en post, som kan gøre både små og store virksomheder sårbare. Af den grund bør du være ekstra opmærksom, når du skal beregne din virksomheds personaleomkostninger.

Kan jeg reducere mine personaleomkostninger?

Ifølge SKAT kan du som arbejdsgiver fratrække udgifter til løn samt en række ydelser til personalet, hvis udgifterne er direkte knyttet til driften af din virksomhed. Det gælder eksempelvis lønudgifter og forretningsrejser - og i nogle tilfælde gælder det også sundhedsordninger. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at skatteoptimere dit regnskab, så du kan få det fulde fradrag for dine personaleudgifter. Har du brug for assistance eller rådgivning om skat? Læs mere om hvordan vi kan hjælpe med at skatteoptimere din virksomheds regnskab.

Du kan også reducere personaleomkostningerne ved at outsource de opgaver, som ikke er en del af din virksomheds kerneydelse. Det kan eksempelvis være rengøring, funktioner i kantinen, løn, regnskab og HR. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe med administration af din virksomheds regnskab, løn og HR.  

I nogle tilfælde kan det også betale sig at leje en interim medarbejder. Vi har udarbejdet en guide der forklarer hvilke fordele der er ved den projektbaserede ressourcemodel og ansættelsesform, hvordan et interim rekrutteringsforløb foregår og hvornår det giver bedst mening for virksomheden at benytte sig af interim assistance. 

Download guiden Interim ressourcer - hvornår, hvordan og hvorfor?

Interim ressourcer 2023.jpg

 

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en medarbejder?

En tommelfingerregel lyder, at omkostninger til personale, udover selve lønnen, svarer til 35-54 % af udgiften, som du skal medregne i de samlede personaleomkostninger.

Hvad dækker personaleomkostninger?

Personaleomkostninger er alle de omkostninger der er forbundet med ansættelse af personalet. Den alt overvejende omkostning vil være til selve lønnen, men der kunne også være tale om julefrokost, uniformer eller gebyr til et lønbureau.

Hvad er sociale ydelser?

Den største post på i det offentlige husholdningsregnskab er 'social beskyttelse', som dækker over en række sociale og sundhedsmæssige udgifter til fx alderdom og sygdom og invaliditet.

Hvem skal betale løn under barsel?

Hvis du udbetaler løn under barsel til medarbejderen, er det dig som arbejdsgiver, som søger om refusion af barselsdagpengene. Du skal altså selv dække differencen mellem medarbejderens løn og barselsdagpenge – med mindre du også betaler til en privat udligningsordning.


Har du brug for hjælp eller rådgivning?

I Azets hjælper vi både små og store virksomheder med deres regnskaber. Har du brug for hjælp i dit lønbogholderi, regnskabsafdeling eller har du brug for rådgivning om din virksomheds personaleomkostninger, så kan vores konsulenter hjælpe. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe med personaleomkostninger.

post author

Om Tonni Nielsen

Tonni Nielsen er uddannet inden for økonomi og regnskab på CBS. Han har mere end 20 års praktisk erfaring som revisor og manager i økonomifunktioner. Tonni har været i Azets siden 2003 og bestrider stillingen som Senior manager.