Reglerne for personalegoder i 2020

28.02.2020

af Henrik Volden

Personalegoder er forskellige fordele, som en arbejdsgiver kan tilbyde sine medarbejdere. Personalegoder kan eksempelvis være en årlig julegave, lejlighedsgaver i anledning af mærkedage eller en sommerbolig. Der er specifikke skatteregler for hver enkelt personalegode, som blandt andet afgør, om medarbejdere er skattepligtige af personalegoden.

Hvordan beskattes personalegoder?

Personalegoder skal beskattes af markedsværdien. Det vil sige den værdi, som personalegoden ville have, hvis kunden selv købte eller lejede tilsvarende. Derudover afhænger beskatning af, hvilken af nedenstående grupper personalegoden tilhører:

 • A-indkomst eller B-indkomst
 • Skattefri
 • Bagatelgrænsen 6.300 DKK (6.200 DKK i 2019)
 • Skattefrie Bagatelgrænsen 1.200 DKK

Hver gruppe uddybes nærmere i de følgende afsnit.

A-indkomst

Personalegoder under A-indkomst skal du indberette til Skattestyrelsen med A-skat og AM-bidrag. Følgende goder beskattes som A-indkomst:

 • Fri telefon
 • Fri bil
 • Fri kost og logi
 • Sundhedsordninger
 • Kontante gavekort og tilskud samt refusion af private udgifter

B-indkomst

Tommelfingerreglen er, at hvis personalegoden ikke beskattes som A-indkomst, så skal den beskattes som B-indkomst. Du har som udgangspunkt indberetningspligt, og du skal angive personalegodens værdi. Men du skal dog ikke betale skat eller AM-bidrag. Hvis du som arbejdsgiver ikke er forpligtet til at indberette, så er det oftest medarbejderens pligt at indberette personalegoden til SKAT som B-indkomst. Husk derfor at gøre dine medarbejdere opmærksom på dette.

Eksempler på skattefrie personalegoder

Skattefrie personalegoder anses ofte som generel personalepleje, fordi de stilles til rådighed til medarbejdere for arbejdets udførsel. Af den samme grund anses de heller ikke for at have stor økonomisk værdi for medarbejdere, og som arbejdsgiver er du ikke forpligtet til at indberette skattefrie personalegoder til SKAT. De skattefrie personalegoder er eksempelvis:

 • Kaffe, te, frugt og lignende
 • Firmafester og arrangementer på arbejdspladsen
 • Parkering ved arbejdspladsen
 • Uddannelse
 • Personalerabatter
 • Skærmbriller
 • Uniformer og sikkerhedsbeklædning
 • Lejlighedsgaver i anledning af fødselsdage, jubilæum og eventuelle andre mærkedage
 • Sundhedsydelser til forebyggelse og/eller behandling af arbejdsrelaterede skader (fysioterapi, zoneterapi, massage og lignende)
 • Syndhedsydelser som behandling af rygestop eller misbrug af alkohol, medicin eller andet

Bagatelgrænsen på 6.300 DKK

Et personalegode kan kun være omfattet af denne bagatelgrænse, hvis der er en klar sammenhæng mellem personalegoden og arbejdets udførsel – personalegoden skal altså være udstedt af hensyn til arbejdet. Hvis personalegoden opfylder medarbejderens private formål, hører det altså ikke under bagatelgrænsen på 6.300 DKK.

Det skattefrie grundbeløb udregnes per person per indkomstår, og det omfatter alle personalegoder uanset om det er én eller flere arbejdsgivere, der har ydet personalegoder. Hvis den samlede årlige værdi overstiger 6.300 DKK, beskattes den samlede værdi for hele året og altså ikke kun den overskydende værdi.

Det er medarbejdernes pligt at kontrollere, at den samlede værdi af personalegoder ikke overstiger bagatelgrænsen. Her er nogle eksempler på personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen:

 • Mad og drikke ved overarbejde
 • Feriedage i forlængelse af tjenesterejse
 • Aviser og faglitteratur
 • Vareprøvning af virksomhedens nye produkter
 • Navigation
 • Vaccination

Skattefri bagatelgrænse på 1.200 DKK

Personalegoder, der er omfattet af denne bagatelgrænse, anses som påskønnelse i form af mindre personalegoder. Det har ingen skattemæssige konsekvenser, men det er betinget af, at personalegodernes værdi ikke samlet overstiger 1.200 DKK for hver enkelt medarbejder. Hvis en medarbejder har eller har haft flere arbejdsgivere i løbet af et år, skal alle personalegoder i perioden medregnes.

Personalegoder i denne gruppe er ikke betinget af, at du som arbejdsgiver yder goderne til medarbejdere til brug for arbejdet modsat ovenstående gruppe for bagatelgrænse på 6.300 DKK.

Her er eksempler på personalegoder, der er omfattet af den skattefri bagatelgrænse:

 • Lejlighedsgaver
 • Mindre gaver og påskønnelser (blomster, vin og chokolade)
 • Adgang/årskort til svømmehal, zoologisk have, museum, fitness og lignende
 • Fribilletter til arrangementer (sponsorbilletter undtaget)
 • Individuelle deltagelsesgebyrer til motionsløb

Du kan også finansiere personalegoder med en lønomlægning. Læs om, hvordan du kan tilbyde skattefri parkeringsplads med fleksibel lønpakke.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvordan beskattes personalegoder?

Personalegoder skal beskattes af markedsværdien. Det vil sige den værdi, som personalegoden ville have, hvis kunden selv købte eller lejede tilsvarende.

Eksempler på skattefrie personalegoder

Skattefrie personalegoder anses ofte som generel personalepleje, fordi de stilles til rådighed til medarbejdere for arbejdets udførsel.

Julegaver

Julegaver anses som værende en skattefri personalegode for sig selv, hvis den samlede værdi ikke overstiger 900 DKK (800 DKK i 2019). Men julegaver medregnes alligevel som en del af den skattefri bagatelgrænse på 1.200 DKK.

Hvis dine medarbejdere eksempelvis får julegaver til maks. 900 DKK per medarbejder og skattefri personalegoder på 600 DKK ved årets udløb, vil medarbejdere blive beskattet fuldt af personalegoderne på 600 DKK fordi det samlet set overstiger bagatelgrænsen på 1.200 DKK. Men da julegaven ikke overstiger den maksimale skattefri værdi på 900 DKK, vil denne fortsat være skattefri.

Det gælder dog ikke, hvis medarbejderes julegaver har en værdi på 1000 DKK. I det tilfælde vil medarbejdere være skattepligtige for 1.600 DKK, fordi julegavens skattefri grænse overskrides. Kontakt os gerne på tlf. 44 51 81 80, hvis du har spørgsmål om personalegoder til dine medarbejdere.  

 

Personalegode Beskatning Indberetningspligt AM-bidrag Skattefrie bagatelgrænsen (1.200 DKK) Bagatelgrænse (6.200 DKK) Momsfradrag OBS
Alarm Ja Ja, rubrik 55 Nej Nej Nej Nej*   Mulighed for delvist momsfradrag, hvis der er tale om beskyttelse af virksomhedens egne værdier på medarbejderens private adresse
Arbejdstøj og uniform (betales af arbejdsgiver) Nej Nej Nej Nej Ja Ja*   Momsfradrag er betinget af, at arbejdsgiver har betalt og ejer arbejdstøjet, som kun anvendes i arbejdstiden
Aviser Nej Nej Nej Nej Ja Momsfri   Vær opmærksom på, at reglerne for fri avis under fleksibel lønpakke er anderledes
Befordring mellem hjem og arbejdsplads (uden befordringsfradrag) Nej         Momsfri (ved offentlig transport)   Transport anses som medarbejderes private udgifter, og beskatning afhænger af, hvorvidt medarbejdere vælger befordringsfradrag for samme strækning
Befordring mellem hjem og arbejdsplads (med befordringsfradrag) Ja         Momsfri (ved offentlig transport)    
Biler /firmabil A-indkomst Ja, rubrik 19 og 13 Ja Nej Nej Fri personbil til medarbejdere (ejet af arbejdsgiver) Nej Beskatning afhnger af bilens alder, værdi samt om det er en elbil og om den er leaset
A-indkomst Ja, rubrik 19 og 14 Ja Nej Nej Fri personbil  til medarbejdere (leaset af arbejdsgiver) Beregnet momsfradrag  
A-indkomst Ja, rubrik 19 og 15 Ja Nej Nej Varebil ejet af arbejdsgiver Særlige regler  
Blomster Nej Nej Nej Ja Nej Nej    
Bolig B-indkomst Ja, rubrik 50 Nej Nej Nej Nej   Gælder også for tjenestebolig. For bolig til direktører eller medarbejdere med væsentlig indflydelse for egen aflønning er der særlige regler.
Bonuspoint Ja Nej Nej Nej Nej Momsfri/Ja*   Anvendelse af optjente bonuspoint påvirker ikke virksomhedens ret til momsfradrag
Internet A-indkomst Ja, rubrik 20 Ja Nej Nej Delvist efter skøn    
Brobizz og færgeabonnement Nej Nej Nej Nej Nej Særlige regler   Forudsat at der ikke er brofradrag. Anvendes personalegoden privat, er medarbejderen skattepligtig af det
Bøder A-indkomst Ja Ja Nej Nej Momsfri    
Dagsbeviser og gulpladebiler A-indkomst Ja, rubrik 13 Ja Nej Nej Ved køb/leje er hele momsbeløbet trukket fra Ja* Momspligt afhænger af, om momsbeløbet er trukket fra ved køb/leje samt køretøjets samlede vægt
Chokolade Nej Nej Nej Ja Nej Nej    
Computer A-indkomst* Ja, rubrik 13 Ja Nej Nej Ja, skønsmæssigt fradrag i forhold til den momsmæssige anvendelse   Beskatning er udelukkende for computere til privat brug. Arbejdsgiverbetalt computer til brug for arbejdet er ikke skattepligtig for medarbejdere
Cykel Ja Ja, rubrik 55 Nej Nej Nej Nej*   Cykler, der anvendes til brug for arbejde, er ikke skattepligtig for medarbejdere, men det er momspligtigt
Firmabørnehave A-indkomst Ja, rubrik 13 Ja Nej Nej Momsfri    
Firmafest Nej Nej Nej Nej Nej Afhænger af selve firmafesten   Som udgangspunkt er medarbejdere ikke skattepligtig af firmafester, men hvis der er tale om arbejdsgiverbetalt privat rejse med et udelukkende socialt formål og med hensigt til at medarbejdere kan medbrigne ægtefæller, så skal medarbejdere formentlig beskattes af firmafesten
Firmasport og motionsfaciliteter Ja, hvis over 1.200 DKK Ja, rubrik 55 Nej Ja Nej Fitnesskort Nej  
Ja, hvis over 1.200 DKK Ja, rubrik 56 Nej Ja Nej Motionslokale i virksomheden Ja  
Forplejning ved overarbejde Ja, hvis bagatelgrænsen overskrides Nej Nej Nej Ja Overarbejde varslet samme dag Ja  
          Overarbejde varslet en dag før eller tidligere Nej  
Forsikringer A-indkomst Ja, rubrik 13 Ja Nej Nej Momsfri   Gælder gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Fratrædelsesgodtgørelse Nej, hvis under DKK 8.000 Ja, rubrik 69 Nej Nej Nej Momsfri    
Fri telefon A-indkomst Ja, rubrik 20 og 12 Ja Nej Nej Mobiltelefon Delvist efter skøn  
A-indkomst Ja, rubrik 20 og 13 Ja Nej Nej Fastnettelefon hos medarbejdere 50%  
Gaver Ja Nej (medmindre gaven er kontanter eller gavekort - rubrik 13) Nej, medmindre gaven er kontanter eller gavekort Ja Nej Nej   Gælder ikke lejlighedsgaver, som ikke er skattepligtig og ikke skal medregnes af den skattefrie bagatelgrænse på 1.200 DKK, hvis lejlighedsgavende er af passende værdi til lejligheden
Hjemmearbejdsplads Nej Nej Nej Nej Nej Delvist efter skøn    
Jagt eller jagtudbytte Ja Ja, rubrik 55 Nej Nej/ja Nej Nej    
Jubilæumsgratialer Nej, hvis under DKK 8.000 Ja, rubrik 69 Nej, hvis under 8.000 DKK Nej Nej Momsfri/Nej ved tingsgaver    
Julegaver Nej, hvis under DKK 8.00 Nej Nej Ja Nej Nej    
Kantine Nej, hvis SKATs standardsats for kantineordning overholdes Nej Nej Nej Nej Nej    
Kontingenter A-indkomst Ja, rubrik 13 Ja Nej Nej Nej    
Kost B-indkomst Ja, rubrik 36 /"Fri kost" rubrik 68) Ja Nej Nej Nej   Visse personalegrupper, landbrug og sygehuspersonale gælder særlige regler
Kreditkort Ja Nej Nej Nej Ja Momsfri    
Kunstforening/ Personaleforening Ja Nej Nej Nej Nej Momsfri    
Kørekort Nej Nej Nej Nej Ja Ja   Reglerne er gældende, hvis kørekortet er til strengt erhvervsmæssigt brug. Et delvist arbejdsgiverbetalt kørekort er omfattet af bagatelgrænsen på 6.200 DKK
Lystbåd Ja Ja, rubrik 52 Nej Nej Nej Nej, medmindre den udlejes til markedspris   Der er særskilte regler, hvis lystbåden anvendes af flere hovedaktionærer. I det tilfælde fordeles skattepligten ligeligt
Lån af løsøre til hjemmet Ja Ja, rubrik 55 Nej Nej Nej Nej, ikke ved gratis udlån    
Medielicens Ja Ja, rubrik 53 Nej Nej Nej Nej    
Parkering Nej Nej Nej Nej Nej Nej    
Pendlerkort Nej* Nej Nej Nej Nej Momsfri   Anvendes pendlerkortet privat eller vælger medarbejderen befordringsfradrag, så er medarbejdere skattepligtige
Personalelån A-indkomst Ja, rubrik 13 Ja Nej Nej Momsfri    
Pædagogisk spisetræning - fri kost Nej Nej Nej Nej Nej Nej    
Rabatter ved køb hos arbejdsgiver Ja Ja, rubrik 55 Nej Nej Nej Ja*   *Hvis betingelser for prisfastsættelse mellem parter overholdes
Refusion af udgifter af privat karakter A-indkomst Ja, rubrik 13 Ja Nej Nej Nej    
Rejser (forretnings- og studierejser) Nej Nej Nej Nej Nej Nej   Medarbejderen er dog skattepligtig, hvis der er tale om en erhvevsmæssig rejse, som skal have overvejende fagligt indhold, og der bør foreligge et detaljeret program
Rejser (belønningsrejser) B-indkomst Ja, rubrik 55   Nej/ja (afhænger af, om rejsen er i forlængelse af forretningsrejse eller en rejse med turistmæssigt formål) Nej/ja (afhænger af, om rejsen er i forlængelse af forretningsrejse eller en rejse med turistmæssigt formål) Nej   Værdiansættelse er forskellig afhængig af, om det er en turistrejse i forlængelse af forretningsrejse (meromkostning for opholdet) eller rejse med turistmæssigt formål (arbejdsgivers udgift)
Reklameartikler Nej Nej Nej Nej Nej Nej    
Scooter/motorcykler Ja Ja, rubrik 55 Nej Nej Nej Nej    
Skolegang for børn A-indkomst Ja, rubrik 55 (eller rubrik 13 for refusion) Nej (Ja ved refusion) Nej Nej Momsfri    
Skærmbriller Nej Nej Nej Nej Nej Ja*   *Fuldt momsfradra, hvis skærmbrillerne ikke ansvendes privat. Delvist momsfradrag efter skøn, hvis de anvendes privat.
Sommerbolig Ja Ja, rubrik 51 Nej Nej Nej Nej   Der er særskilte regler for hovedaktionærer, direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønning
Sponsorbilletter Nej Nej Nej Nej Nej Reklameværdi af sponsorat Ja  
          Fribilletter Nej  
Sundhedsordning Nej* Nej Nej Nej Nej Momsfri   Medarbejdere er dog skattepligtige af generelle behandlingsforsikringer, der dækker behandling af skader, som opstår i fritiden.
Telefontilskud A-indkomst Ja, rubrik 13 og 20 Ja Nej Nej Nej    
Uddannelse og kurser Nej Nej Nej Nej Nej Ja, hvis erhvervsrelateret    
Vaccination Nej Nej Nej Nej Ja Momsfri    
Vareprøver Nej Nej Nej Nej Ja Nej    

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.