Har du husket dit pensionsskattefradrag for 2023?

Økonomi | 04.12.2023

af Henrik Volden

Når du indbetaler på din ratepension og livrente, får du et fradrag i din personlige indkomst. Derfor kan det bedst betale sig for dem, som tjener mest (topskatteydere) at indbetale hertil, da fradragsværdien for denne gruppe er på ca. 53% (2023). For dem, som tjener mindst (bundskatteydere) er fradragsværdien på ca. 38% (2023).

En af årsagerne til, at du får fradrag for dine pensionsindbetalinger er, at man ønsker at motivere dig og alle fuldtidsbeskæftigede til at spare op til pensionen.

Hvad betyder pensionsfradraget for dig?

Pensionsfradraget betyder, at du får en skattelettelse, når du indbetaler til fradragsberettigede pensionsordninger (en livrente eller en ratepension). Fradraget bliver automatisk fortrykt på din selvangivelse som et ligningsmæssigt fradrag på linje med fradrag for eksempelvis A-kasse og beskæftigelsesfradrag.

Med pensionsfradraget er der også tænkt på de personer, der ikke betaler topskat. Tidligere var der nemlig for denne gruppe ikke den store fordel i at spare op til pensionen; især ikke når det tages i betragtning, at den tænkte fordel ved en pensionsopsparing ”udhules” af modregningen i de offentlige ydelser, når man når pensionsalderen.

Alle får nu et ekstra fradrag for indbetalinger op til 70.900 kr. i 2023 (80.600 kr. i 2024) på liv- og pensionsindbetalinger (også topskatteydere). Det afgørende spørgsmål er, om du har under eller over 15 år til pensionsalderen.

Jeg har over 15 år til pensionsalderen

Der må i 2023 indskydes 77.900 kr. (80.600 kr. i 2024), men beregningerne er lavet ud fra et indskud på 70.000 kr.

Hvis du har over 15 år til pensionsalderen, får du 12% i 2023 og fremover, som et ligningsmæssigt fradrag (hvor skatteværdien er 25% i en gennemsnitskommune). Det betyder, at fradragsværdien er den samme for bundskatteydere og topskatteyderne.

Med 12% i fradrag i 2023 har du et fradrag på 8.400 kr. eller ca. 2.100 kr. i ekstra rådighedsbeløb.

Som topskatteyder kan du indskyde ekstra 4.300 kr. om året på din ratepension eller livrente uden, at det berører dit rådighedsbeløb.

Jeg har under 15 år til pensionsalderen

Hvis du har under 15 år til pensionsalderen, får du 32% i 2023 og fremover.

Det betyder, at du i 2023 har et ekstra rådighedsbeløb på ca. 5.600 kr., hvis du indskyder 70.000 kr. på din ratepension eller livrente.

Hvis du alene betaler bundskat, har under 15 år til pensionsalderen og indskyder 70.000 kr., vil du i 2023 have et ligningsmæssigt fradrag på 22.400 kr. Du kan indskyde ekstra ca. 9.000 kr. uden at dit rådighedsbeløb ændrer sig (der er taget højde for det yderligere skattefradrag, som indskuddet på ratepensionen/livrenten giver).

Betaler du topskat og har under 15 år til pensionsalderen, betyder et indskud på 70.000 kr. i 2023, at du kan indskyde ekstra ca. 11.900 kr. på din ratepension/livrente uden, at dit rådighedsbeløb ændrer sig.

Hvor stort et rådighedsbeløb får du?

I skemaet viser jeg, hvor stort et rådighedsbeløb du vil kunne få, afhængigt af hvilken kategori, du tilhører (topskat/bundskat – over/under 15 år til pensionen).

 

Indskud

Fradrag

Ligningsmæssigt fradrag

Rådighedsbeløb

Ekstra indbetaling

Over 15 år til pensionen og i topskatten

70.000

12%

8.400

2.100

4.300

Under 15 år til pensionen og i topskatten

70.000

32%

22.400

5.600

11.900

Over 15 år til pensionen og i bundskatten

70.000

12%

8.400

2.100

3.400

Under 15 år til pensionen og i bundskatten

70.000

32%

22.400

5.600

9.000

Det ekstra indskud på din pensionsordning vil kunne blive til et anseeligt beløb efter 15 år. Indskyder du 11.900 kr. ekstra om året, bliver det omkring 235.445 kr. (efter PAL-skat på 15,3% af afkastet, ved rente på 4% p.a.). Du skal betale skat af beløbet ved udbetalingen, men alligevel.

Betaler du bundskat, har 15 år til pensionen og indskyder 9.000 kr. ekstra, får du ca. 178.000 kr. ekstra til pensionen.

Uanset hvilken kategori, du tilhører, vil jeg derfor anbefale, at du taler med din rådgiver om mulighederne for at indbetale yderligere til din pension.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder pensionsfradrag?

Pensionsfradrag betyder, at du får en skattelettelse, når du indbetaler til fradragsberettigede pensionsordninger (en livrente eller en ratepension).

Hvor stort et rådighedsbeløb får du?

Det ekstra indskud på din pensionsordning vil kunne blive til et anseeligt beløb efter 15 år. Indskyder du 11.900 kr. ekstra om året, bliver det omkring 235.445 kr. (efter PAL-skat på 15,3% af afkastet, ved rente på 4% p.a.).

Læs også

Skatteregler for julegaver – har du styr på det?

Bonus til medarbejderne – hvordan er skattereglerne?

Skattekontoen – 9 principper du skal være opmærksom på

post author

Om Henrik Volden

Henrik Volden er uddannet Cand.merc.aud. fra Aalborg Universitet og studerer i dag Master i skat på CBS. Henrik har mere end 17 års praktisk erfaring fra SKAT. I Azets beskæftiger Henrik sig med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder inden for skatter og afgifter. Henrik har været i Azets siden 2016.