Tilbagesøgning af moms fra andre EU-lande

Økonomi | 15.09.2023

af Camilla Løth

Fristen for at tilbagesøge moms, som er betalt i andre EU-lande i 2022, udløber den 30. september 2023.

Har man i 2022 fortaget køb i andre EU-lande og dermed moms til gode, så er det sidste chance for at tilbagesøge momsen.

Omkostninger der er afholdt i andre EU-lande kan ikke fratrækkes via den danske momsangivelse, men man har derimod mulighed for at tilbagesøge momsen via. momsrefusionsordningen. Ansøgning om momsrefusion foretages på Skattestyrelsens hjemmeside via TastSelv Erhverv. Skattestyrelsen videreformidler herefter ansøgningen til det pågældende EU-land.

Hvilke omkostninger giver ret til momsrefusion

Typiske omkostninger, som det er muligt at ansøge om af få refunderet, vil være omkostninger som er afholdt i forbindelse med rejseaktiviteter, herunder eksempelvis:

  • Hotelophold /indkvartering
  • Persontransport (taxi, bus, m.v.)
  • Restaurantbesøg
  • Udgifter til entré (messer, udstillinger m.v.)

Dog kan der være andre former for udgifter med lokal moms, hvor der ligeledes vil være mulighed for at tilbagesøge momsen. Det er det enkelte lands regler der er afgørende for i hvilket omfang der er momsfradrag.

Betingelser for at opnå momsrefusion

For at kunne tilbagesøge moms fra et andet EU-land, er det en forudsætning at:

  • Virksomheden ikke har registreringspligtige aktiviteter i det pågældende land.
  • Indkøbene vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter.

En ansøgning må maksimalt omfatte ét kalenderår. Virksomheder, som ønsker at søge moms retur løbende, skal have et momstilgodehavende på over EUR 400, der omfatter en periode på minimum tre måneder. Hvis der indsendes ansøgning om momsrefusion, der omfatter et helt kalenderår, skal momsbeløbet mindst udgøre minimum EUR 50.

Visse EU-lande stiller krav om, at der vedhæftes fakturaer som dokumentation for købene. Hvis det er tilfældet for det konkrete EU-land, så vil det fremgå i TastSelv, når der ansøges om momsrefusion. Vi anbefaler imidlertid, at der som udgangspunkt vedhæftes fakturer for købene, da man herved undgår, at det pågældende EU-land finder, at der ikke er fremlagt de nødvendige oplysninger for at kunne behandle ansøgningen om momsrefusion.

Ingen skattefradrag

Bemærk, at det er relevant at være opmærksom på, at man som virksomhed ikke har skattefradrag for udgifter til udenlandsk moms, der kunne være søgt retur.

Har I brug for rådgivning eller assistance til at søge om momsrefusion, er I meget velkomne til at række ud, så hjælper vi meget gerne med at udarbejde en ansøgning om momsrefusion.

post author

Om Camilla Løth

Camilla er uddannet fra CBS (Cand.merc.jur). Hun har flere års erfaring fra rådgiverbranchen, hvor hun har rådgivet virksomheder inden for moms med særligt fokus på international handel og fast ejendom. Camilla sidder i dag som Manager i Azets' advisory afdeling.