Anmeldelse af behandling via det elektroniske anmeldelsessystem ophører

HR-Jura | 21.03.2018

af Lisbeth Lindorff Riis

Datatilsynet har den 9. april 2018 udsendt følgende nyhed omhandlende anmeldelse af behandling.

Efter den 25. maj 2018
Datatilsynet oplyser at pligten til at anmelde jf. persondataloven – forventes i de fleste tilfælde – at forsvinde fra den 25. maj 2018 grundet databeskyttelsesforordningen. I stedet lægges der op til en ordning, som bl.a. indebærer, at den dataansvarlige og databehandleren i visse tilfælde skal føre interne fortegnelser over deres behandling af personoplysninger.

I forslaget til en ny databeskyttelseslov (L68), skal der fortsat indhentes Datatilsynets tilladelse, når behandlingen af personoplysninger for en privat dataansvarlig sker:

 • Med henblik på, at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret (advarselsregister),
 • Med henblik på erhvervsmæssig videregivelse af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed (kreditoplysningsbureau), eller
 • Udelukkende med henblik på at føre retsinformationssystemer.

Endelig skal Datatilsynets tilladelse fortsat indhentes for visse særlige behandlinger af personoplysninger, som er nødvendige af hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Der vil være tale om behandlinger, som hidtil har været omfattet af persondatalovens § 7, stk. 7.

Hvis du skal anmelde en behandling mellem den 16. april 2018 og den 25. maj 2018
I denne periode vil proceduren være, at der skal ske anmeldelse pr. e-mail til dt@datatilsynet.dk, hvor anmeldelsen indeholder følgende oplysninger:

 • Navn og adresse på den dataansvarlige, dennes eventuelle repræsentant og på en eventuel databehandler.
 • Behandlingens betegnelse og formål.
 • En generel beskrivelse af behandlingen.
 • En beskrivelse af kategorierne af registrerede og af de typer af oplysninger, der vedrører dem.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne kan overføres til.
 • Påtænkte overførsler af oplysninger til tredjelande.
 • En generel beskrivelse af de foranstaltninger, der iværksættes af hensyn til behandlingssikkerheden.
 • Tidspunktet for påbegyndelsen af behandlingen.
 • Tidspunktet for sletning af oplysningerne.

Har man behov for at ændre en eksisterende anmeldelse, skal dette også ske pr. e-mail.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

 

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.