COVID-19 | Fristen for årsrapporter er udskudt

Økonomi | 03/04/2020

af Lars Roslyng

 

Disse måneder er blandt revisorernes travleste, da det er nu årsrapporter skal udarbejdes og afleveres. Det mærker vi naturligvis også i Azets, hvor vi assisterer virksomheder med såvel regnskab som klargøring til revision. I år har arbejdsprocessen set noget anderledes ud og i høj grad været påvirket af de udfordringer, COVID-19 har medført. Som resten af det danske erhvervsliv bifalder vi derfor i høj grad beslutningen om at udskyde fristen for årsrapporter.

Fristen for aflevering af årsrapport er udskudt tre måneder

Omkring 200.000 danske virksomheder skulle under normale omstændigheder have afleveret deres årsrapport senest den 31. maj 2020. Men med et nyt lovforslag har virksomhederne fået yderligere tre måneder til udarbejdelsen af regnskabet.

Den udskudte frist giver noget luft til virksomhederne, som lige nu kæmper med de udfordringer, Corona-krisen har bragt dem i. Helt lavpraktisk er det f.eks. blevet et vanskeligt fortagende at afholde en generalsamling eller optælle lageret, hvis retningslinjerne fra staten skal overholdes.

Derudover kæmper mange virksomheder lige nu for at holde liv i deres forretninger og passe på likviditeten. Som en historisk håndsrækning har staten søsat hjælpepakker til erhvervslivet for et trecifret milliardbeløb. Og den udskudte frist for årsrapporten er også en del af bestræbelserne på at hjælpe de trængte virksomheder.

Få et overblik over alle hjælpepakkerne her

Detaljer om lovforslaget

  • Den forlængede frist gælder alle selskaber, erhvervsdrivende fonde m.fl., som er omfattet af årsregnskabsloven
  • Lovforslaget gør det muligt for en virksomhed at fravige sine vedtægtsbestemmelser, f.eks. i forbindelse med tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen
  • De afgifter, den øverste ledelse normalt vil blive pålagt ved for sen indsendelse af årsrapporten bliver ligeledes udskudt
  • Fristforlængelsen bliver koordineret i forhold til SKATs frist for indsendelse af selskabsselvangivelse
  • Der vil også blive fastsat regler for forlængelse af fristen for halvårs- og delårsrapporter og eventuelt andre frister

Husk – fristen er kun udskudt

Det er positivt, at fristen for årsrapporter er blevet rykket, så de danske virksomheder lige nu har mulighed for at træffe de rette foranstaltninger for deres forretninger og likviditet, herunder at ansøge om de forskellige hjælpepakker.

Men det er vigtigt at huske på, at fristen blot er rykket. Derfor vil vi anbefale, at man så vidt det er muligt fortsætter arbejdet med at gøre årsrapporten færdig, så det ikke er den fulde arbejdsbyrde, der bliver skubbet nogle måneder frem.

Du kan læse mere her, hvis du har du brug for rådgivning eller assistance ifb. udarbejdelsen af årsregnskabet.

Du er også velkommen til at ringe til os på 44 51 81 80, hvis du har brug for vores hjælp og rådgivning.

Om Lars Roslyng

Lars er uddannet revisor og har mange års erfaring i at rådgive mindre virksomheder med deres regnskab og økonomiske forhold. I Azets er Lars leder af afdelingen MikroPro, som assisterer 750+ mindre virksomheder.