COVID-19 | Fristen for årsrapporter er udskudt

Økonomi | 17.05.2021

af Azets

Disse måneder er blandt revisorernes travleste, da det er nu årsrapporter skal udarbejdes og afleveres. Det mærker vi naturligvis også i Azets, hvor vi assisterer virksomheder med såvel regnskab som klargøring til revision.

Fristen for aflevering af årsrapport er udskudt én måned

Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B og C får automatisk udskudt fristen til ultimo juni. Det skal bemærkes, at det kun er virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, hvor det sidste år var en generel forlængelse af fristen.

Også i år sker forlængelsen af fristen automatisk, hvilket betyder, at virksomheder omfattet af forlængelsen ikke skal søge om det.

Detaljer om lovforslaget

  • Den forlængede frist gælder alle selskaber, erhvervsdrivende fonde m.fl., som er omfattet af regnskabsklasse B og C

  • I forbindelse med fristforlængelsen sidste år, blev det det muligt for en virksomhed at fravige sine vedtægtsbestemmelser, f.eks. i forbindelse med tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.

  • Fristforlængelsen bliver koordineret i forhold til SKATs frist for indsendelse af selskabsselvangivelse, hvorefter fristen for selvangivelsen er forlænget fra 30. juni til 1. september 2021. Læs mere om frist for selvangivelse her

Mulighed for tre måneders forlængelse

Som noget nyt kan virksomheder med særlige udfordringer på grund af COVID-19 få tre måneders forlængelse af fristen for indsendelse af årsrapporter for 2020. Det drejer sig om virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, som er i en af nedenstående situationer:

  1. Virksomheder med væsentlige udenlandske aktiviteter
  2. Virksomheder, der ønsker at indsende en udenlandsk modervirksomheds koncernregnskab
  3. Virksomheder, der hverken kan afholde fysisk eller elektronisk generalforsamling

I denne situation kræver det en særskilt ansøgning til Erhvervsstyrelsen sammen med erklæring fra ledelsen, at pågældende virksomhed er omfattet af en af de tre ovennævnte situationer.

Har du brug for hjælp?

Du kan læse mere her, hvis du har du brug for rådgivning eller assistance ifb. udarbejdelsen af årsregnskabet.

Du er også velkommen til at ringe til os på 70 232 232, hvis du har brug for vores hjælp og rådgivning.

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.