COVID-19 og sommerferie

HR-Jura | 25.06.2020

af Charlotte Bjerrum

Nu er det snart sommerferie, og efter en lang og usikker periode med COVID-19 kan vi med forsigtighed se fremad. I den forbindelse skal mange ansatte tage stilling til, om ferien skal bruges på at udforske Danmark, eller om de skal benytte lejligheden til at rejse ud.

Men hvordan er reglerne egentlig? Må dine medarbejdere rejse? Hvilke konsekvenser har det for virksomheden, og hvad skal du som arbejdsgiver være særligt opmærksom på? Disse og mange flere spørgsmål står du sikkert med lige nu, og derfor vil vi i dette blogindlæg forsøge at give dig et hurtigt overblik over rejserådene i en tid med COVID-19.

Udenrigsministeriet har udarbejdet en rejsevejledning, hvori du kan læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du, eller dine ansatte påtænker at rejse til udlandet i sommerferien. Vi anbefaler, at I følger disse vejledninger for alles bedste.

Må jeg som arbejdsgiver blande mig i, hvor mine medarbejdere holder ferie i år?

Helt grundlæggende kan du som arbejdsgiver ikke blande dig i, hvad dine medarbejdere laver i deres ferie. Myndighederne opfordrer dog på det kraftigste til, at medarbejderne bliver hjemme i 14 dages karantæne efter rejse til de lande, hvor unødige rejser frarådes. Trodser medarbejderen disse vejledninger, kan det indebære, at medarbejderen ikke kan møde op på arbejde i tilfælde af, at karantænen ikke kan indeholdes i deres ferie. Skulle det ske, kan du som arbejdsgiver indgå en aftale om at medarbejderen skal tage yderligere ferie, afspadsering eller anden frihed.

Er det et krav, at medarbejderen møder på arbejde efter ferie?

Som arbejdsgiver har du krav på, at medarbejderen møder på arbejde efter endt ferie, idet du som arbejdsgiver har retten til at lede og fordele arbejdet. Det kan i nogle tilfælde medføre ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderens fravær, grundet karantænen, udgør en driftsmæssig belastning for virksomheden og virksomheden ikke længere kan sikre, at alle opgaver bliver varetaget med de ressourcer der er tilgængelige. Vælger medarbejderen at trodse myndighedernes anbefalinger og virksomhedens guidelines, kan du som arbejdsgiver kræve, at medarbejderen efterfølgende bliver hjemme for egen regning.

Det er vores vurdering, at medarbejderen er forpligtet til at oplyse arbejdsgiver om en udenlandsrejse, hvis den går til et risiko-land, da de ellers risikerer at tilsidesætte deres loyalitetspligt over for arbejdsgiveren.

Kan medarbejderen kræve at arbejde hjemmefra i karantæneperioden?

Hvis du vælger at lave en aftale med din medarbejder om at arbejde hjemmefra i karantæneperioden, har medarbejderen krav på almindelig løn. Hvis det derimod ikke er muligt at indgå en aftale om at medarbejderen arbejder hjemmefra, må medarbejderen bruge ekstra ferie, afspadsering eller betale for anden frihed. Hvis ingen af disse løsninger er en mulighed kan I vælge at trække medarbejderen i løn for karantæneperioden.

Hvad sker der, hvis medarbejderen ikke informerer arbejdsgiver om en rejse til et risiko-land?

Hvis din medarbejder vælger at møde på arbejde uden at informere dig om, at han eller hun har rejst i et risiko-land, og uden at have været i karantæne først, vil du som arbejdsgiver kunne sende medarbejderen hjem - og det kan få konsekvenser for deres ansættelsesforhold. Konsekvensen kan enten være, at medarbejderen bliver opsagt eller i værste fald bliver bortvist. Her taler vi om, at medarbejderen med sin adfærd potentielt udsætter sine kollegaer for smitte, hvilket gør, at du som arbejdsgiver ikke har mulighed for at sikre, at arbejdsmiljøloven efterleves i forhold til sikkerhed på arbejdspladsen.

Hvad hvis en medarbejder bliver syg med COVID-19 i sin ferie?

Hvis en medarbejder bliver syg med COVID-19 i sin ferie, skal medarbejderen straks orientere dig som arbejdsgiver og overholde myndighedernes anvisninger om karantæne, samt anbefalingen om at blive hjemme yderligere 48 timer efter de er symptomfri. Hvis du som arbejdsgiver vurdere at din medarbejder er selvforskyldt syg, og anses medarbejderen for at være velvidende om, at de har bragt sig selv i risiko for sygdom, ved at rejse til et land som Udenrigsministeriet anser for værende et risiko-land, er du som hovedregel ikke forpligtet til at betale medarbejderens løn under sygdomsperioden.

Med disse råd ønsker vi jer god sommerferie ude i sommerlandet. Pas på jer selv og os andre!

post author

Om Charlotte Bjerrum

Charlotte Bjerrum er Senior HR Consultant i HR Legal, hvor hun rådgiver vores mindre og mellemstore virksomheder. Charlotte har lang erfaring fra store internationale videnstunge virksomheder. Hun har rådgivet ledere inden for HR i 19 år, om alt fra hverdags drift til komplekse HR problemstillinger både som HR Manager og som HR Business Partner. Charlotte har selv 13 års leder erfaring og en baggrund som Officer i Forsvaret.