Afgørelse i sag om forskelsbehandling pga. køn

HR-Jura | 21.06.2018

af Lisbeth Lindorff Riis

Der er faldet dom fra Ligebehandlingsnævnet i en sag vedr. forskelsbehandling på grund af køn, der er reguleret i forskelsbehandlingsloven jf. § 1, stk. 1-2, om lovens anvendelsesområde.

Sagen kort forklaret

En multimediedesigner blev på sin sidste barselsdag indkaldt til et møde med sin arbejdsgiver.

Mødet blev holdt to dage senere, og her fik hun at vide, at hun blev påtænkt afskediget. Beslutningen om at afskedige kvinden måtte derfor være truffet under orloven, hvilket ville være i strid med forskelsbehandlingslovens § 9 om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov, og den omvendte bevisbyrde fandt anvendelse jf. lovens § 16, stk. 4.

Arbejdsgiveren løftede bevisbyrden.

En stor del af arbejdsgiverens opgaver inden for multimediedesign var faldet bort, og det var driftsmæssigt nødvendigt, at afskedige en af de to ansatte multimediedesignere.

Valget af kvinden skete på baggrund af en vurdering af medarbejdernes kompetencer og behov.

Ligebehandlingsnævnet lagde til grund for deres afgørelse, at en stor del af multimediedesignerens opgaver i relation til multimediedesign var bortfaldet på grund af besparelser og en ændret tilrettelæggelse af arbejdet, og at det herefter var driftsmæssigt nødvendigt at afskedige en af de to ansatte multimediedesignere.

Nævnet vurderede, at arbejdsgiveren har løftet bevisbyrden for, at beslutningen om at opsige multimediedesigneren på barsel, skete på baggrund af en vurdering af medarbejdernes kompetencer og virksomhedens behov, og at arbejdsgiveren ikke ved sin beslutning helt eller delvist lagde vægt på klagers fravær på grund af barsels-/forældreorlov.

Hun fik derfor ikke medhold af ligebehandlingsnævnet.

SE HER, HVORDAN AZETS KAN ASSISTERE MED HR-JURA

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.