Bruttolønsordning: Tilbyd skattefri parkeringsplads til dine medarbejdere

HR-Jura | 26.08.2019

af Lisbeth Lindorff Riis

Bruttolønsordninger betegnes også som lønomlægninger eller fleksible lønpakker, og det er en betegnelse for, at arbejdsgivere tilbyder medarbejdere personalegoder mod lønnedgang. Med andre ord vil medarbejdere, der modtager personalegoder fra deres arbejdsgiver, acceptere en lavere løn mod at få f.eks. parkering.

Parkeringspladsen som personalegode

Det er meget almindeligt, at arbejdsgivere stiller parkeringspladser til rådighed for medarbejdere i tilknytning til arbejdspladsen. Parkering som en del af en bruttolønsordning er ikke skattepligtig for medarbejderen, og der er ingen oplysningspligt.

Som udgangspunkt betales personalegoderne af medarbejderne selv, og det er derfor reelt ikke en udgift for arbejdsgivere. På medarbejderes lønsedler fremgår værdien af personalegoden som minus, men den indgår ikke i den skattepligtige indkomst og dermed fratrækkes der ikke AM-bidrag.

Det betyder, at i en bruttolønsordning bliver personalegoden trukket af lønnen før skatteberegning - altså af bruttolønnen.

Fordelen for medarbejdere er, at de kan spare penge i skat. Og bruttolønsordningen gør personalegoder væsentligt billigere, end hvis medarbejderne selv skal betale for parkeringspladsen.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Jf. SKAT skal følgende betingelser være opfyldt, før en medarbejder kan få en bruttolønsordning:

  • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i medarbejderes kontante løn.
  • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller, som en tommelfingerregel, i minimum 12 måneder.
  • Det skal være arbejdsgiveren, der stiller personalegoden til rådighed. Medarbejdere må altså ikke selv betale for personalegoden og efterfølgende få refunderet udgifterne.
  • Nedgangen i medarbejderes kontante løn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med dit forbrug af personalegoderne eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.

Få rådgivning om juridisk HR

Vil du gerne vide mere om dine medarbejders skatteforhold eller andre forhold inden for arbejds- og ansættelsesret? Kontakt os på tlf. 44 51 81 80 og hør mere i dag.

Se, hvordan vi kan hjælpe med juridisk HR.  

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.