Ny lov om erhvervs- hemmeligheder

HR-Jura | 19.06.2018

af Lisbeth Lindorff Riis

Den 9. juni 2018 er en ny lov om erhvervshemmeligheder trådt i kraft. Den afløser markedsføringslovens §23, der nu ophæves.

Den nye lov er en gennemførelse af et EU direktiv om samling og bedre beskyttelse af erhvervshemmeligheder. Tidligere har lovgivningen på området i Danmark hørt ind under flere danske love, herunder markedsføringsloven og straffeloven, men nu er lovgivningen samlet i sin egen lov.

Den nye lov skal sikre:

  1. At virksomhederne gør sig klart, hvilke informationer, der kan betragtes som forretningshemmeligheder og følgelig beskytter dem som hemmeligheder.
  2. At virksomhederne får mulighed for at håndhæve rettighederne og få erstatning ved misbrug.

chatquestion-Copy.png Hvornår er der tale om en forretningshemmelighed?

Forretningshemmeligheder kan være alt lige fra opfindelser, tegninger, knowhow til virksomhedsstrategier eller planer eller information med kommerciel værdi. Som noget nyt er der udarbejdet en definition på forretningshemmeligheder:

En forretningshemmelighed er en hemmelighed, hvis oplysningen har en handelsværdi, og hvis virksomheden har forsøgt at hemmeligholde den ved ikke at gøre den svært tilgængelig.

legal.png Sanktionsmuligheder

Med den nye lov får I som virksomhed bedre mulighed for at få erstatning ved misbrug af jeres erhvervshemmeligheder. Der kan anvendes en beregning, der dels tager højde for økonomisk tab, men også beregner misbrugerens uberettigede fortjeneste. Desuden har Fogedretten nu mulighed for at pålægge misbrugeren tvangsbøder. Som virksomhed kan I desuden under visse betingelser få en godtgørelse for ikke-økonomisk skade, hvilket er et nyt tiltag.

 Hvad skal I gøre?

For at den nye lov skal være gældende over for jeres medarbejdere, vil jeg anbefale, at I gennemgår jeres nuværende ansættelseskontrakter og andre relevante dokumenter, således at henvisninger til markedsføringslovens § 23 rettes.

LÆS MERE OM, HVORDAN AZETS KAN HJÆLPE

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.