Opsigelser og fratrædelsesordninger

HR-Jura | 10.03.2022

af Lisbeth Lindorff Riis

En opsigelse er ophør af et ansættelsesforhold mellem lønmodtager og arbejdsgiver. En opsigelse kan opstå af forskellige årsager, men der er en række regler, der skal overholdes for, at en opsigelse er velbegrundet og dermed gyldig. En usaglige opsigelse kan medføre en godtgørelse til lønmodtager.

Fra tid til anden vil arbejdsgivere befinde sig i en situation, hvor det er nødvendigt at opsige en medarbejder. Årsagerne kan være meget forskellige, og opsigelse foreligger faktisk i flere tilfælde end vi tror. Opsigelser kan nemlig opstå, hvis der sker vilkårsændringer, som anses for værende så væsentlige, at de indebærer en opsigelse og samtidig et tilbud om en ny stilling. Derudover kan opsigelsen være begrundet i virksomhedens eller lønmodtagerens forhold.

Årsag til opsigelse

Den reelle årsag til opsigelsen er afgørende for, hvorvidt en medarbejder kan afskediges. Som hovedregel vil alle medarbejdere kunne opsiges, hvis begrundelsen er saglig.

Sygdom som årsag til opsigelse

Det er vigtigt at sikre sig, at alle de afgørende faktorer er med i den endelig vurdering før selve opsigelsen finder sted. Hvis opsigelsen drejer sig om sygdom, kan du med fordel anvende denne tjekliste:

  • Sygdommens varighed (indtil d.d.)
  • Årsagen til sygdommen (Hvis den er kendt, da du ikke må spørge til sygdomsårsagen)
  • Udsigt til genoptagelse på normale vilkår (Du kan med fordel anvende en mulighedserklæring)
  • Sygdomsmønstret (Er der tale om gentagende sygdomsperioder eller enkelte dage, som opstår drypvist?)
  • De driftsmæssige problemer forbundet med fraværet (Er de andre kollegaer påvirket af fraværet?)
  • Stillingens karakter (Kan den pågældende medarbejderen let erstattes i en periode?)
  • Er sygdommen arbejdsbetinget?
  • Lønmodtagerens anciennitet

En tommelfingerregel er, at du skal være mere tilbageholdende med en afskedigelse, jo højere anciennitet medarbejderen har.

Fratrædelsesordning

Alternativet til en opsigelse kan være en fratrædelsesordning eller fratrædelsesaftale, hvor virksomhed og medarbejder indgår en gensidig aftale om at stoppe samarbejdet. Hvis du som arbejdsgiver vælger denne løsning, så er der altid en usikkerhed forbundet med, om medarbejderen ser positivt på aftalen. Medarbejdere kan ikke tvinges til at indvilge i en fratrædelsesordning, og fordi alternativet er en almindelige opsigelse, vil medarbejdere ofte forvente en form for gode forbundet med indgåelse af en fratrædelsesaftale. Hvorvidt det er en ekstra månedsløn eller en hurtig afklaring uden flere samtaler med virksomhed og kommune eller lignende parter afhænger af den enkelte medarbejder. Ved udarbejdelse og indgåelse af disse fratrædelsesaftaler er det helt centralt, at formuleringerne er præcise og grundige, da aftalen ellers vil kunne tilsidesættes og dermed være ugyldig.

Rådgivning til arbejds- og ansættelsesret

Står du i en situation, hvor du skal opsige en medarbejder eller har andre juridiske HR-udfordringer? Vi kan rådgive og yde assistance, så du som arbejdsgiver kommer godt igennem en vanskelig situation ved at overholde de gældende love og regler.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med juridisk HR  eller kontakt os
på telefon 44 51 81 80  

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.