Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?

Virksomhedsform

Virksomhedsformen fortæller hvordan en virksomhed er organiseret, og hvordan du holdes økonomisk ansvarlig. Før du vælger virksomhedsform skal du være afklaret med disse forhold:

 • ejerforhold
 • risikofaktorer
 • marked
 • branche
 • planlægning af skat

Med tiden ændres disse forhold og derfor kan der være god grund til løbende at vurdere virksomhedsformen og strukturen.

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, der har følgende kendetegn:

 • Der er kun en ejer.
 • Virksomhedens aktiver tilhører ejeren.
 • Ejeren hæfter personligt med hele sin personlige formue for virksomhedens underskud og forpligtelser. Den personlige formue inkluderer alt hvad hun eller han ejer nu og hvad man kommer til at eje i fremtiden. Er der en leverandør, virksomheden ikke kan betale, kan leverandøren altså kræve, at du betaler personligt i stedet.
 • Ingen lovkrav om ledelse og offentliggørelse af regnskab.
 • Ingen lovkrav om, at der skal indskydes en minimuskapital og derfor behøver man ingen form for startkapital for at oprette virksomheden.
 • Man bogfører efter bogføringsloven.
 • Intet krav om at der skal udarbejdes et regnskab.
 • Du skal indberette resultatet for virksomheden på din udvidede selvangivelse hvert år.

Når man har registreret virksomheden, får den et CVR nummer. Samtidig skal virksomheden have en digital postkasse, som offentlige myndigheder benytter til at sende digital post til virksomheden.

Interessentskab? (I/S)

I et ApS eller et anpartsselskab skal man indskyde 50.000 kr. i anpartskapital. Man kan indskyde i kontanter eller i aktiver. Hvis man vælger at indskyde i aktiver (maskiner, produkter m.m.), kræves der en vurderingsberetning fra disse en revisor.

En af de store fordele ved ApS er, at man har begrænset hæftelse. Det betyder, at hvis virksomheden går konkurs, mister man kun de 50.000 kr., man har indskudt og skal ikke nødvendigvis gå fra hus og hjem. Et ApS kan have en eller flere ejere og det er en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at selskabet er fuldstændig adskilt fra ejeren/ejerne

Selskabsformer

 

  Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab Iværksætterselskab Anpartsselskab Aktieselskab
Forkortelse I/S IVS ApS A/S
Kapitalkrav/Pris Gratis Gratis 1,-

Min. indskud

50.000,-

Min. indskud

500.000,-

Min. indskud (Kan begrænses til 125.000 kr. du hæfter op til 500.000 kr.)

Ejer-antal 1 2+ 1+ 1+ 1+
Hvem kan eje Fysisk person Fysiske personer eller selskaber (IVS, ApS eller A/S) Fysiske personer eller selskaber (IVS, ApS eller A/S) Fysiske personer eller selskaber (IVS, ApS eller A/S) Fysiske personer eller selskaber (IVS, ApS eller A/S)
Bogføring Ja Ja Ja Ja Ja
Årsrapport Nej Nej Ja

Skal offentliggøres og sendes til erhvervsstyrelsen

Ja

Skal offentliggøres og sendes til erhvervsstyrelsen

Ja

Skal offentliggøres og sendes til erhvervsstyrelsen

Ledelse Du udgør ledelsen Ejerne vil udgøre ledelse medmindre andet aftales Mindst en direktion. Evt. bestyrelse/tilsynsråd Mindst en direktion. Evt. bestyrelse/tilsynsråd Både en direktion og en bestyrelse
Skatteregler Personskatteloven, virksomhedsskatte-ordning, eller kapitalafkastsordningen Personskatteloven, virksomhedsskatte-ordning, eller kapitalafkastsordningen Selskabsskattereglerne Selskabsskattereglerne Selskabsskattereglerne
Løn Du hæver penge i virksomheden til dig selv I hæver penge i virksomheden til jer selv Skal indberettes til SKAT, helst via lønsystem Skal indberettes til SKAT, helst via lønsystem Skal indberettes til SKAT, helst via lønsystem
Hæftelse Du hæfter personligt og ubegrænset Ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk (en for alle, alle for en) Selskabet hæfter – Din hæftelse er begrænset til indskuddet Selskabet hæfter – Din hæftelse er begrænset til indskuddet Selskabet hæfter – Din hæftelse er begrænset til indskuddet
Ejerskab Offentligt via CVR.dk Ikke offentligt Ikke offentligt Ikke offentligt Ikke offentligt. Medmindre selskabet børsnoteres.

Fravalg af revision

Små selskaber (IVS/ApS) er ikke forpligtet til at benytte en revisor i forbindelse med udarbejdelse af et årsregnskab. Hvis man som virksomhed kan leve op til nedenstående krav, har man mulighed for at fravælge revision.

 • I to regnskabsår i træk må to af følgende tre grænser ikke overskrides.
  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Antal ansatte: 12 (gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede over hele regnskabsåret)

Hvis man i forbindelse med stiftelsen af virksomheden ikke forventer at overskride to af ovenfor nævnte størrelser, kan man fravælge revision. Du skal huske at nævne det i vedtægterne eller i selve stiftelsesdokumentet, når du stifter virksomheden. Hvis man har glemt at fravælge revision i forbindelse med stiftelsen af virksomheden, kan man kun fravælge revision på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Selvom du fravælger revision, har du stadig pligt til at udarbejde et regnskab, der viser alle de økonomiske aktiviteter, du har haft i løbet af året. Du skal løbende føre regnskab over alle indtægter og udgifter i virksomheden. Du skal stadig dokumentere dine indtægter og udgifter med bilag.

I Azets hjælper vi mere end 750 små virksomheder, så vi kender alle former og farver på nye selvstændige.

Start med en uforpligtende samtale – vi kan også hjælpe DIG!

Lars Roslyng

Om Lars Roslyng

Lars er uddannet revisor og har mange års erfaring i at rådgive mindre virksomheder og iværksættere med deres økonomi. I Azets er Lars leder af afdelingen ”Vi brænder for de små”. Lars har været i Azets siden 2014.