Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?

Iværksætter | 13.01.2021

af Azets

Virksomhedsform

Virksomhedsformen fortæller, hvordan en virksomhed er organiseret, og hvordan du holdes økonomisk ansvarlig. Før du vælger virksomhedsform skal du være afklaret med disse forhold:

 • ejerforhold
 • risikofaktorer
 • marked
 • branche
 • planlægning af skat

Med tiden ændres disse forhold, og derfor kan der være god grund til løbende at vurdere virksomhedsformen og strukturen.

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, der har følgende kendetegn:

 • Der er kun en ejer.
 • Virksomhedens aktiver tilhører ejeren.
 • Ejeren hæfter personligt med hele sin personlige formue for virksomhedens underskud og forpligtelser. Den personlige formue inkluderer alt, hvad hun eller han ejer nu og hvad man kommer til at eje i fremtiden. Er der en leverandør, virksomheden ikke kan betale, kan leverandøren altså kræve, at du betaler personligt i stedet.
 • Ingen lovkrav om ledelse og offentliggørelse af regnskab.
 • Ingen lovkrav om, at der skal indskydes en minimuskapital, og derfor behøver man ingen form for startkapital for at oprette virksomheden.
 • Man bogfører efter bogføringsloven.
 • Intet krav om, at der skal udarbejdes et regnskab.
 • Du skal indberette resultatet for virksomheden på din udvidede selvangivelse hvert år.

Når du har registreret virksomheden, får den et CVR nummer. Samtidig skal virksomheden have en digital postkasse, som offentlige myndigheder benytter til at sende digital post til virksomheden.

Anpartsselskab, ApS

I et ApS eller et anpartsselskab skal man indskyde 50.000 kr. i anpartskapital. Man kan indskyde i kontanter eller i aktiver. Hvis man vælger at indskyde i aktiver (maskiner, produkter m.m.), kræves der en vurderingsberetning fra en revisor.

En af de store fordele ved ApS er, at man har begrænset hæftelse. Det betyder, at hvis virksomheden går konkurs, mister man kun de 50.000 kr., man har indskudt og skal ikke nødvendigvis gå fra hus og hjem. Et ApS kan have en eller flere ejere, og det er en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at selskabet er fuldstændig adskilt fra ejeren/ejerne.

Selskabsformer

  Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab Anpartsselskab Aktieselskab
Forkortelse   I/S ApS A/S
Kapitalkrav/Pris Gratis Gratis 50.000,-

 

Min. indskud

500.000,-

 

Min. indskud (kan begrænses til 125.000 kr. - du hæfter op til 500.000 kr.)

Ejer-antal 1 2+ 1+ 1+
Hvem kan eje Fysisk person Fysiske personer eller selskaber (ApS eller A/S) Fysiske personer eller selskaber (ApS eller A/S) Fysiske personer eller selskaber (ApS eller A/S)
Bogføring Ja Ja Ja Ja
Årsrapport Nej Nej Ja

 

Skal offentliggøres og sendes til erhvervsstyrelsen

Ja

 

Skal offentliggøres og sendes til erhvervsstyrelsen

Ledelse Du udgør ledelsen Ejerne vil udgøre ledelse medmindre andet aftales Mindst en direktion. Evt. bestyrelse/tilsynsråd Både en direktion og en bestyrelse
Skatteregler Personskatteloven, virksomhedsskatte-ordning, eller kapitalafkastsordningen Personskatteloven, virksomhedsskatte-ordning, eller kapitalafkastsordningen Selskabsskattereglerne Selskabsskattereglerne
Løn Du hæver penge i virksomheden til dig selv I hæver penge i virksomheden til jer selv Skal indberettes til SKAT, helst via lønsystem Skal indberettes til SKAT, helst via lønsystem
Hæftelse Du hæfter personligt og ubegrænset Ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk (en for alle, alle for en) Selskabet hæfter – din hæftelse er begrænset til indskuddet Selskabet hæfter – din hæftelse er begrænset til indskuddet
Ejerskab Offentligt via CVR.dk Ikke offentligt Ikke offentligt Ikke offentligt. Medmindre selskabet børsnoteres.

Fravalg af revision

Små selskaber (IVS/ApS) er ikke forpligtet til at benytte en revisor i forbindelse med udarbejdelse af et årsregnskab. Hvis man som virksomhed kan leve op til nedenstående krav, har man mulighed for at fravælge revision.

I to regnskabsår i træk må to af følgende tre grænser ikke overskrides.

 • En balancesum på 4 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • Antal ansatte: 12 (gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede over hele regnskabsåret)

Hvis man i forbindelse med stiftelsen af virksomheden ikke forventer at overskride to af ovenfor nævnte størrelser, kan man fravælge revision. Du skal huske at nævne det i vedtægterne eller i selve stiftelsesdokumentet, når du stifter virksomheden. Hvis man har glemt at fravælge revision i forbindelse med stiftelsen af virksomheden, kan man kun fravælge revision på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Selvom du fravælger revision, har du stadig pligt til at udarbejde et regnskab, der viser alle de økonomiske aktiviteter, du har haft i løbet af året. Du skal løbende føre regnskab over alle indtægter og udgifter i virksomheden. Du skal stadig dokumentere dine indtægter og udgifter med bilag.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?

Virksomhedsformen fortæller, hvordan en virksomhed er organiseret, og hvordan du holdes økonomisk ansvarlig.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, hvor der kun er en ejer.

Hvad er en anpartsselskab?

I et ApS eller et anpartsselskab skal man indskyde 50.000 kr. i anpartskapital. Man kan indskyde i kontanter eller i aktiver. Hvis man vælger at indskyde i aktiver (maskiner, produkter m.m.), kræves der en vurderingsberetning fra en revisor.

Omdannelse af IVS - Har du brug for hjælp?

I april 2019 blev en ny lov vedtaget, der betyder, at alle de omkring 45.000 iværksætterselskaber i Danmark skal omregistreres i løbet af i år og senest til oktober.

Er du i dag indehaver af et IVS og har brug for at få det det omdannet til eksempelvis et ApS, så kan vi hjælpe dig igennem processen. Vi er også klar til at rådgive dig, hvis du er i tvivl om dine muligheder.

I Azets hjælper vi mere end 750 små virksomheder, så vi kender alle former og farver på små selvstændige.

START MED EN UFORPLIGTENDE SAMTALE – vi kan også hjælpe dig

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.