Hvordan laver man en faktura?

Økonomi | 08.01.2018

af Lene Sikker Vulpius

Når du starter virksomhed, skal du være opmærksom på, at der er nogle helt lovmæssige og formelle krav til udformning af en salgsfaktura.

De fleste bogføringssystemer i dag har denne funktion indbygget, og jeg vil derfor stærkt anbefale, at du anvender sådanne systemer både til udarbejdelse af faktura men også til bogføring.

Nedenstående er de krav som SKAT beskriver på deres hjemmeside

En fuld faktura skal indeholde oplysninger om:

 1. Udstedelsesdato (fakturadato).
 2. Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.
 3. Sælgerens navn, adresse og momsregistreringsnummer.
 4. Køberens navn og adresse.
 5. Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.
 6. Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor der skal ske acontobetaling. Dog kun hvis den pågældende dato er fastsat (f.eks. leveringsdatoen), og den er forskellig fra fakturadatoen.
 7. Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
 8. Gældende momssats (i Danmark 25 procent).
 9. Det momsbeløb, der skal betales. Hvis der faktureres i fremmed mønt – bortset fra euro – kræves det, at momsbeløbet står opført i danske kroner, eller at omregningskursen til danske kroner fremgår af fakturaen. Sælger og køber skal således anvende samme momsbeløb i danske kroner.

Undgå dårlige betalere – download vores guide

Download vores fact-sheet og få fakta og gode tips til at undgå dårlige betalere, få en god rykkerprocedure og sikre en bedre likviditet for din virksomhed.

Saadan_undgaar_du_350x350.png

Sælger du varer/ydelser til en momsregistreret virksomhed i et andet EU-land (herunder momsfrie virksomheder, der er registreret for varekøb i andre EU-lande), skal du ikke angive momsbeløb, men at kunden/købervirksomheden skal betale erhvervelsesmoms i det andet EU-land. Punkt 7, 8 og 9 kan dermed udelades på fakturaen. Derimod skal du på fakturaen give yderligere oplysninger om:

 1. Landekode i forbindelse med eget momsnummer (DK + 8-cifrede CVR/SE-nummer).
 2. Kundens landekode og momsregistreringsnummer.
 3. At der ikke er beregnet moms. Det kan du vælge at gøre på en af følgende måder:
   • Henvisning til den relevante bestemmelse i Momsloven
   • Henvisning til den relevante bestemmelse i Momssystemdirektivet
   • Eller ved en anden tydelig relevant påtegning f.eks. “zero-rated”, “free of VAT” (varer) eller ”omvendt betalingspligt”, ”reverse charge” (ydelser)

Sælger du varer/ydelser til en ikke-registreret virksomhed i et andet EU-land, skal du på fakturaen beregne dansk moms. Det gælder dog ikke, hvis din virksomhed er registreret for fjernsalg i modtagerlandet. I så fald skal du beregne moms med modtagerlandets momssats.

Har du brug for hjælp?

I Azets hjælper vi mere end 750 små virksomheder på samme rådgivningsniveau som revisorer.

START MED 1 TIMES GRATIS RÅDGIVNING – vi kan også hjælpe DIG!

post author

Om Lene Sikker Vulpius

Lene Sikker Vulpius er uddannet inden for regnskab og økonomi på Copenhagen Business School. Lene har mere end 30 års erfaring inden for revision, regnskab og finansiel rådgivning. Lene har været i Azets siden 2008 og bestrider stillingen som finance manager.