Nu er det muligt at indbetale indefrosne feriemidler

HR-Jura | 02.02.2021

af Lisbeth Lindorff Riis

Med den nye ferielov fulgte kravet om, at de feriemidler, som dine medarbejdere har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, forbliver indefrosset indtil, at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet. Du kan vælge selv at administrere pengene i virksomheden frem til udbetaling (op til 50 år), eller du kan vælge at indbetale de indefrosne feriemidler til fonden, Lønmodtagernes Feriemidler.

I dette blogindlæg vil jeg give dig praktisk information om, hvordan du kan indbetale de indefrosne feriemidler, som dine medarbejdere har optjent i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Du har indberetningspligt

Som du sikkert er bekendt med, skal alle arbejdsgivere i forbindelse med den nye ferielov sørge for at indberette hver enkelt medarbejders indefrosne feriemidler til den nyoprettede fond, Lønmodtagernes Feriemidler. I forbindelse med hver enkelt medarbejders indberetning skal der angives, om feriemidlerne indbetales nu eller om pengene beholdes i virksomheden. Sidstnævnte vil betragtes som et lån i fonden.

Men du har indberetningspligt uanset, hvornår du vælger at indbetale de indefrosne feriemidler. Det vil sige, at du for indefrysningsperioden, 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal indberette de indefrosne feriemidler via eIndkomst. Fristen for indberetning var den 31. december 2020.

Du har som arbejdsgiver mulighed for at indberette de indefrosne feriemidler løbende i forbindelse med den almindelige lønafregning, eller du kan vælge at indberette feriemidlerne samlet.

Indberetning og indbetaling

Hvis du vælger at indberette samlet, vil der også være mulighed for at indbetale samlet. Fristen for indberetningen var som nævnt den 31. december 2020.

Den 1. februar 2021 blev det udmeldt, at virksomheder fra denne dato kan foretage frivillig indbetaling af medarbejdernes indefrosne feriemidler. Det er muligt at foretage en samlet indbetaling for alle medarbejdere, men som virksomhed kan du også vælge at indbetale løbende (se mere nedenfor).

Ved indbetalingen, vil de indefrosne feriemidler blive placeret på en depotkonto, og når såvel medarbejder som arbejdsgiver er blevet underrettet om saldoen for de indefrosne feriemidler og høringsfristen er passeret, vil feriemidlerne blive overført til fonden.

Den 1. juli 2021 og hvert år fremover vil du som virksomhed modtage en opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler, der dækker over feriemidler for de medarbejdere, som har krav på at få midlerne udbetalt (hvis de f.eks. er gået på pension). Fristen for indbetaling er hvert år fastsat til den 1. september.

Forskudt indbetaling

Som bekendt, kan du som arbejdsgiver vælge, om du indbetaler for nogle grupper af dine medarbejdere og dermed afventer med at indbetale for andre grupper. Der skal dog altid indbetales en hel saldo per medarbejder. Du kan altså ikke nøjes med at indbetale halvdelen af en medarbejders opsparede feriemidler, når først du vælger at indbetale.

Hvis du vil beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden

Udbetaling af de indefrosne feriemidler skal senest ske, når givne medarbejdere forlader arbejdsmarkedet og dermed har ret til at få dem udbetalt. Som nævnt er fristen herfor den 1. september hvert år. Du kan derfor vælge at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden frem til udbetaling. Og det er en mulighed, du bør overveje, for at undgå belastning af din virksomheds likviditet.

Ved at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden, kan du bruge dem til udvikling, vækst og investeringer. Men det valg kræver også en lang række administrative opgaver, fordi du blandt andet skal indeksregulere feriemidlerne efter fondens anvisninger og indekseringer frem til, at de berørte medarbejdere forlader arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du måske skal administrere de indefrosne feriemidler i op til 50 år, men i al den tid kan du benytte dem til at skabe vækst i din virksomhed.

Læs mere om indbetaling af de indefrosne feriemidler på virk.dk

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.