Hvordan skal du indbetale indefrosne feriemidler?

HR-Jura
30/08/2019

af Lisbeth Lindorff Riis

 
Med den nye ferielov følger et krav om, at du indefryser feriemidler, som dine medarbejdere optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Du kan vælge selv at administrere pengene i virksomheden frem til udbetaling (op til 50 år), eller du kan vælge indbetale de indefrosne feriemidler til den nyoprettede fonden.

I dette blogindlæg vil jeg give dig praktisk information om, hvordan du kan indbetale de indefrosne feriemidler, som dine medarbejdere optjener i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Du har indberetningspligt

Som du sikkert er bekendt med, skal alle arbejdsgivere i forbindelse med den nye ferielov sørge for at indberette hver enkelt medarbejders indefrosne feriemidler til den nyoprettede fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. I forbindelse med hver enkelt medarbejders indberetning skal der angives, om feriemidlerne indbetales nu eller om pengene beholdes i virksomheden. Sidstnævnte vil betragtes som et lån i fonden.

Men du har indberetningspligt uanset, hvornår du vælger at indbetale de indefrosne feriemidler. Det vil sige, at i indefrysningsperioden, som løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal du indberette de indefrosne feriemidler senest den 31. december 2020 via eincome.

Du har som arbejdsgiver mulighed for at indberette de indefrosne feriemidler løbende i forbindelse med den almindelige lønafregning, eller du kan vælge at indberette og indbetale feriemidlerne samtidig.

Samlet indberetning og indbetaling

Hvis du vælger at indberette samlet, vil der også være mulighed for at indbetale samlet. Fristen for indberetningen er den 31. december 2020, og denne frist gælder også for samlet indbetaling. De indefrosne feriemidler vil blive placeret på en depotkonto, og når såvel medarbejder som arbejdsgiver er blevet underrettet om saldoen for de indefrosne feriemidler og høringsfristen er passeret, vil feriemidlerne blive overført til fonden.

Manglende indbetaling

Skulle du have oplyst, at du ønsker at indbetale samtidigt med indberetningen, men du af en eller anden årsag ikke får indbetalt til tiden, vil du senest i juli 2021 modtage en opkrævning. Betalingsfristen er hvert år fastsat til den 1. september, og derfor må første betalingsfrist være den 1. september 2021.

Forskudt indbetaling

Som du sikkert er bekendt med, kan du som arbejdsgiver vælge, om du indbetaler for nogle grupper af dine medarbejdere og dermed afventer med at indbetale for andre grupper. Der skal dog altid indbetales en hel saldo per medarbejder. Du kan altså ikke nøjes med at indbetale halvdelen af en medarbejders opsparede feriemidler, når først du vælger at indbetale.

Hvis du vil beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden

Udbetaling af de indefrosne feriemidler skal senest ske, når givne medarbejdere forlader arbejdsmarkedet og dermed har ret til at få dem udbetalt. Du kan derfor vælge at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden frem til udbetaling. Og det er en mulighed, du bør overveje, fordi det kan styrke din virksomheds likviditet.

Ved at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden, kan du bruge dem til udvikling, vækst og investeringer. Men det valg kræver også en lang række administrative opgaver, fordi du blandt andet skal indeksregulere feriemidlerne efter fondens anvisninger og indekseringer frem til de berørte medarbejdere forlader arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du måske skal administrere de indefrosne feriemidler i op til 50 år, men i al den tid kan du benytte dem til at skabe vækst i din virksomhed.

Vi kan hjælpe dig med at administrere de indefrosne feriemidler – læs mere her.

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 16 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.