Ny barselslovgivning på vej

HR-Jura | 04.02.2022

af Lisbeth Lindorff Riis

Folketinget er netop ved at behandle ny barselslovgivning, der medfører indførelse af øremærket orlov, og ligedeling af retten til barselsdagpenge. Forslaget var under 1. behandling den 25. januar 2022 og er nu henvist til udvalgsbehandling. Hvornår forslaget vil være genstand for den endelige 3. behandling vides endnu ikke med sikkerhed, men det kan hurtigt blive marts 2022. 

Lovforslaget forventes at blive ændret, og loven træder i så fald i kraft den 1. juli 2022; dog først med virkning for børn født den 2. august 2022 eller senere.

Hvorfor skal vi have en ny barselslov?

Formålet med den nye barselslov er at skabe mere ligestilling ved at tilskynde til en støre ligedeling af orloven mellem forældrene.

Hver forældre får ret til 24 uger med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel eller modtagelse. Desuden foreslås det, at hver forældre, som er lønmodtager, får ret til 9 ugers øremærket orlov. Denne del af lovforslaget foreslås at træde i kræft den 1. juli 2022.

LGBT+ familier og soloforældre

Med lovforslaget foreslås det også, at forældre, som er tiltænkt en forældrelignende relation til barnet, først og fremmest LGBT+ familier, får mulighed for at tage del i orlov med barnet. Yderligere foreslås det, at soloforældre får ret til at overdrage orlov med barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem. Denne del af lovforslaget foreslås at træde i kræft den 1. december 2023.

Så snart der er mere nyt, vil vi informere herom på bloggen og afvikle et webinar om den nye lovgivning.

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.