Får vi snart en ny ferielov?

Løn og HR | 25.09.2017

af Lisbeth Lindorff Riis

Ferielovsudvalget har indsendt et forslag til den nye ferielov, som vil gælde for både private som offentligt ansatte.

I strid med EU reglerne

Baggrunden er, at de nugældende regler i ferieloven betyder, at optjeningsåret (kalenderåret) ikke er det samme som det år, hvor ferien skal benyttes (1. maj til 30. april det efterfølgende år). Disse regler er ikke gunstige for nyuddannede, som på den måde ikke har ret til betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet. Dette er i øvrigt ikke i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet fra EU-Kommissionen.

Samtidighedsferie?

Lovforslaget indeholder et forslag om at indføre samtidighedsferie. Det betyder med andre ord, at optjening og afholdelse af ferie sker i samme ferieår. Et andet forslag er, at samtidighedsferien kommer til at ligge i perioden fra 1. september til 31. august. Derudover er afviklingsåret forlænget med 4 måneder, hvorefter de ansatte kan afholde deres restferie frem til 31. december.

De ansatte vil dog stadig have ret til 5 ugers ferie, og de nuværende muligheder for feriebetaling fortsætter med den nye ferielov.

Hvis lovforslaget vedtages, hvornår vil loven så træde i kraft?

En vedtagelse af forslaget i Folketinget vil betyde, at den nye ferielov vil træde i kraft d. 1. september 2020, og nye på arbejdsmarkedet får ret til betalt ferie fra det første år. Med denne lange overgangsperiode kan arbejdsgiverne sørge for, at medarbejderne overgår til det nye ferieår. Samtidig giver det tid til at indrette de nye ferieregler i kollektive overenskomster.

Læs også

Sygdom i forbindelse med ferie – det skal du vide om erstatningsferie

Revidering af den kommende ferielov

Nyt ferieår – hvad skal man være opmærksom på?

Har I brug for rådgivning?

I Azets har vi erfarne konsulenter siddende, som kan rådgive jer om alt inden for ansættelsesret og personalejura.

LÆS MERE OM, HVORDAN VI KAN HJÆLPE

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.