Regnskab og bogføring – forklaret kort og konkret

Iværksætter | 24.10.2018

af Azets

Hvad er et regnskab

Et regnskab er en oversigt over din virksomheds indtægter og udgifter. Et regnskab består som regel af en resultatopgørelse og balance. Det kan vise dig, om du har over- eller underskud i din virksomhed ved at lave en opgørelse over resultatet for en bestemt periode.

Et regnskab kan enten laves skattemæssigt, et skatteregnskab, eller regnskabsmæssigt, et årsregnskab.

Hvad er et årsregnskab

De tal der står i årsregnskabet kommer fra den bogføring som virksomheden er forpligtet til at udarbejde. For de fleste små virksomheder, består bogføringen af de salgsfakturaer der sendes til kunderne for udført arbejde og de udgifter som virksomheden har. De to poster skal sammenlignes med de bevægelser, der er på virksomhedens bankkonto.

Årsregnskabet er det vigtigste udstillingsvindue for virksomheden, fordi det viser dine samarbejdspartnere og leverandører hvor sund din økonomi er. Du skal derfor vælge at få udarbejdet et årsregnskab, hvis din bank eller nogen af dine samarbejdspartnere kræver at se det.

 

Download den store guide til god økonomistyring

44 siders kvalitetsindhold om regnskab og økonomistyring

økoguide-350x350.png

Hvad er et skatteregnskab?

Et skatteregnskab er et regnskab der indeholder skattemæssige tal. Det betyder at indtægter og udgifter er registreret i skatteregnskabet efter den metode som skattelovgivningen skriver, at de skal. Det resultat der står i et skatteregnskab, er lig det resultat, som der er indberettet på din selvangivelse og dermed det, du skal betale skat.

Skatteregnskabet kan give et godt overblik over hvilke omkostninger du har i din virksomhed, som du får fradrag for, altså kan trække fra dine indtægter, inden du skal betale skat.

Du skal bruge følgende for at lave et årsregnskab/skatteregnskab (gælder for de fleste små virksomheder):

 • Alle bilag fra hele året (perioden 1/1 – 31/12)
 • Alle udskrifter fra banken
 • Kasserapporter (gælder butikker, caféer o.l.)

Hvad er bogføring

Bogføring betyder systematisk registrering af økonomiske transaktioner. Du har en transaktion hver gang:

 • Du køber noget
 • Du betaler en regning for noget, du tidligere har købt på kredit
 • Du sælger noget til en kunde
 • En kunde, der tidligere har fået kredit, betaler sin regning

Ordet bogføring stammer fra tiden før it- og økonomisystemer. Her registrerede man virksomhedens transaktioner i en bog og deraf navnet bogføring. I dag vil man typisk bruge et økonomisystem til at bogføre. Fra økonomisystemet kan du altid få et overblik over virksomhedens resultatopgørelse, balance, sende fakturaer til kunderne og meget mere.

Når du er selvstændig og har egen virksomhed, skal du holde styre på virksomhedens økonomi. Det gør du ved at bogføre dine indtægter og udgifter. På denne måde er det også lettere for dig selv, når du f.eks. skal indberette moms, lave selvangivelse og årsregnskab. Med bogføring holder du styr på:

 • Dine indtægter og udgifter (resultatopgørelse)
 • Hvor meget du skylder (passiver i balancen)
 • Hvor meget dine aktiver er værd, såsom dine biler, maskiner mv. (aktiver i balancen)
 • Hvad din virksomhed er værd (egenkapitalen i passiverne)

Det dobbelte bogholderi

Der er nogle regler når man bogfører. I praksis skal man anvende debet og kredit, og denne metode kaldes det dobbelte bogholderi. Det betyder, at hver transaktion skal bogføres to gange; én gang i debet og én gang i kredit og det skal være det samme beløb. Køber du eksempelvis noget rengøringsmiddel til din rengøringsvirksomhed, skal det bogføres som:

 • Debet på dit varekøb (omkostningen i resultatopgørelsen bliver bogført)
 • Kredit på din bank (din bankbeholdning i balancen bliver mindre, svarende til prisen for rengøringsmidlet)

Bilag

Du skal holde styr på dine bilag. Det gør du ved at:

 • Give dem et bilagsnummer, typisk i rækkefølgen 1, 2, 3 osv. Det vigtigste er at bilagsnumrene kommer i rækkefølge, så det er tydeligt at ingen bilag mangler når året slutter. Vil du gerne starte med bilag 2000, gør du bare det.
 • Sæt bilagene i nummerorden i en mappe eller opbevar dem elektronisk i dit bogføringsprogram.
 • Du skal gemme bilagene i 5 år efter regnskabsårets udløb. De må gerne opbevares elektronisk.

I Azets hjælper vi mere end 750 små virksomheder, så vi kender alle former og farver på nye selvstændige.

START MED 1 TIMES GRATIS RÅDGIVNING – for vi kan også hjælpe dig!

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.