Kursus i Lønadministration
 
 
 

Specialiseret kursus i lønbehandling

Har du styr på lønbehandlingen i din virksomhed? Eller kunne det være rart med en ajourføring af reglerne?

TILMELD DIG HER  

 

Korrekt lønbehandling er vigtigt både for medarbejderne og virksomheden. Derfor tilbyder vi et specialiseretkursus i lønadministration. Vi hjælper dig med at komme forrest i feltet med de nyeste metoder inden for lønbehandling, og sikrer at du er ajour med de nyeste regler.

I løbet af kurset vil du få opdateret din viden, så du ikke er i tvivl om, hvordan reglerne er, og hvordan de skal behandles lønmæssigt.

 

Pris

4.700,- kr. per person. 

 

For tilknyttede onsite-konsulenter, er prisen:

3.500,- kr. pr. person. 

 

  Lokation

Herlev:

Kommende møder - hold øje med siden

Århus:

Kommende møder - hold øje med siden

Praktisk info:

Husk at medbringe bærbar computer

3 grunde til at du skal tilmelde dig kurset

UNDERVISNING AF KONSULENTER
(IKKE KURSUSVIRKSOMHED)

Alle undervisere arbejder til dagligt med
lønadministration og lønbehandling

PRAKTISK UNDERVISNING

 Vi lægger bl.a. teorien til side og kigger på, hvad der faktisk virker. Du får opgaver
så du konkret ved hvordan du skal udføre den enkelte opgave.

EFFEKTIVE LØNPROCESSER

Effektive lønprocesser fra Azets. Vi arbejder med nogle af nordens største
virksomheder til små selvstændige startups

Indhold

Lønbehandling

 • Grundlag – nyansatte og fratrædelser
 • B-indkomst
 • Når en ansat afgår ved døden
 • Samlet betaling (ATP-FiB, Barsel.dk, AER, AES)
 • E-indkomst, afstemning til lønsystem og økonomi-system
 • Ledighedsdage

Personalegoder

 • Indberetning
 • Beskatning - beløbsgrænser
 • Fri bil og kørsel i firmabil
 • Fri bolig
 • Skattefrie godtgørelser – diæter
 • Kantineordning
 • Bruttolønsordningen
 • Kørselsgodtgørelse, 60-dages reglen

 


Ferie

 • Overført ferie
 • 20%-reglen
 • Feriefridage
 • Feriepenge
 • Den nye ferielov

Fravær

 • Sygdom, barsel, orlov
 • Indberetning
 • Refusion

Øvrige

 • Ind- og udstationeringer
 • Udlæg
 • § 48 – forskerordningen
 • Øresundsordningen
 • Pensionsbeskatningsloven – kortgennemgang - §53A pension
 • Persondataforordning – kort gennemgang

                                                                                                                                                   

 Tilmeld dig et kursus i aarhus                                      tilmeld dig et kursus i herlev

Undervisere

Kim Soetmann - Senior lønkonsulent


Kim Soetmann er Senior lønkonsulent i Azets. Kim har flere års erfaring med lønadministration og arbejder til daglig med lønbehandling samt rådgivning på lønområdet for private nordiske virksomheder. Kim har i særdeleshed rådgivet om danske ferieregler og lønbehandling i praksis.

 

Shamsa Bashir - Senior lønkonsulent

Shamsa Bashir er Senior lønkonsulent i Azets. Shamsa har mange års erfaring med lønadministration bl.a. fra vikarbranchen og arbejder til daglig med lønbehandling af både timelønnede og funktionærer samt rådgivning på lønområdet for danske virksomheder. Udover et dybt kendskab til flere overenskomster har Shamsa især arbejdet med ind- og udstationeringer.