Hvad er AM-bidrag?

Arbejdsmarkedsbidrag eller AM-bidrag er en bruttoskat på 8%. AM-bidraget trækkes efter ATP og eventuel egenbetaling til pension.

Det er en skat, der går til staten, som bruger det til at udbetale fx syge- og barselsdagpenge. 

AM-bidrag beregnes af AM-grundlag = bruttolønnen, det vil sige: løn inklusive personalegoder, fx værdi af fri telefon og fri bil.

Alle lønmodtagere og selvstændige skal betale et AM-bidrag på 8%.

AM-bidraget beregnes og fratrækkes hver gang, der udbetales løn. Det er arbejdsgivers pligt at tilbageholde og indbetale AM-bidraget.

AM-bidraget skal fremgå på lønsedlen.