SKAT

Her kan du læse om SKAT.

 1. Hvad er A-skat
 2. Hvor meget skal der betales i A-skat?
 3. Hvad er skattekortet?
 4. Hvad er B-indkomst?
 5. Hvad er B-skat?
 6. Hvad er værdien af firmabil - fri bil?
 7. Hvad skal der betales af skat ifm. fri telefon?
 8. Hvordan beskattes bonus?
 9. Hvad er TIN skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number)?

{5147499b-4bf9-477b-9922-fa8fef760d4f}_Colorline_boarder_600x5px.jpg

1. Hvad er A-skat

A-skat er den skat, man betaler af sin primære indtægt = A-indkomsten. Det er arbejdsgiver, der indeholder og indberetter A-skat for medarbejderen.

A-skat betales af løn, honorarer, feriepenge, feriegodtgørelse, dagpenge og sygedagpenge.

 

2. Hvor meget skal der betales i A-skat?

Det er individuelt for hver ansat, hvor meget der skal trækkes til A-skat. Det afhænger af den ansattes skattekort. Skattekortet hentes elektronisk hos SKAT og indeholder information om den ansattes personfradrag og trækprocent. Det vil være arbejdsgiver eller Azets, der elektronisk henter den ansattes skattekort.

Til det behøver vi info om den ansattes navn og cpr-nr. Dette skal foregå via Drive af hensyn til GDPR-lovgivningen.

 

3. Hvad er skattekortet?

Skattekort udstedes og beregnes af kommunen, hvor medarbejderen bor. Der findes tre former for skattekort:

 • Hovedkort – der bruges af medarbejderens primær arbejdsgiver
 • Bikort – som bruges af eventuel 2. arbejdsgiver (hvis man har et ekstra arbejde)
 • Frikort – der typisk bruges af unge mennesker, der har et fritidsjob.

 

4. Hvad er B-indkomst?

B-indkomst er en skat, der betales til SKAT, hvis vedkommende tjener penge ved siden af sin hovedbeskæftigelse.

 

5. Hvad er B-skat?

Det er udelukkende selvstændige, der betaler B-skat.

Hvis du som arbejdsgiver fx hyrer en selvstændig konsulent, betaler du typisk et honorar, hvor der ikke skal beregnes skat eller AM-bidrag.

Det er konsulentens B-indkomst, og den skal derfor selv betale B-skat af beløbet.

 

6. Hvad er værdien af firmabil - fri bil?

En ansat med fri bil (firmabil) skal beskattes af den værdi, bilen repræsenterer. Værdien af selve bilen og bilens alder har betydning for, hvor høj beskatningen bliver. Jo højere værdi, jo større beskatning. 

Sådan beregnes værdien af fri bil.

Der skal betales A-skat og AM-bidrag af beløbet for fri bil. Lønsystemer, som fx Zenegy, beregner automatisk dette, når værdien af den fri bil anføres.

 

7. Hvad skal der betales af skat ifm. fri telefon?

Hvis medarbejderen har fri telefon, er det lovpligtigt at man beskattes af den.

Beskatningsværdien ændres som regel en gang om året, typisk 1. januar. Beskatningsværdien kan ses her.

 

8. Hvordan beskattes bonus?

Hvis arbejdsgiver udbetaler bonus til en ansat, betragtes dette som løn og skal beskattes som løn. Arbejdsgiver skal afregne A-skat og AM-bidrag af medarbejderens bonus.

Som udgangspunkt er bonus altid feriepengeberettiget, men det er individuelt fra virksomhed til virksomhed eller fra bonus til bonus, om der skal betales pension af denne. Det er derfor vigtigt, at vi får denne information, når der udbetales bonus til dine ansatte.

 

9. Hvad er TIN skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number)?

Medarbejdere med bopæl uden for Danmark

Fra 1. januar 2024 er det lovpligtigt at have et TIN skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number) for medarbejdere, som har bopæl i udlandet.  

Det gør sig allerede gældende nu, for forudlønnede.  

Giv Azets besked om TIN, hvis I har medarbejdere, som ikke bor i Danmark. Nummeret er individuelt, så alle medarbejdere med adresse i udlandet skal derfor informere om deres TIN. 

I kan læse yderligere her: 

DK: https://www.azets.dk/blog/tin-tax-identification-number/