Fratrædelser

Her kan du læse om fratræselder.

 1. Hvordan håndteres ferie, når en ansat fratræder?

 2. Feriegodtgørelse ved fratrædelse

 3. Hvad er G-dage (godtgørelsesdage)?

{5147499b-4bf9-477b-9922-fa8fef760d4f}_Colorline_boarder_600x5px.jpg

1. Hvordan håndteres ferie, når en ansat fratræder?

Når en ansat fratræder, er det din opgave at opgøre feriepengene.

Med FerieKonto eller anden feriekasse:

 • Du skal afregne feriepenge til FerieKonto eller en anden feriekasse i samme måned, som den ansatte funktionær fratræder
 • For timelønnede afregner du løbende og fristen for at afregne er ca. 2 uger efter, at lønperioden er slut.

Med egen ferieordning i virksomheden:

 • Har din virksomhed en godkendt ferieordning eller en overenskomstaftale, skal du opgøre feriepenge samme måned som en funktionær fratræder
 • For timelønnede opgøres feriepenge ved hver lønkørsel.

Med et lønsystem, som fx Zenegy, kan feriepengene udbetales direkte til medarbejderen, hvis denne flytter til udlandet eller går på pension. Alle andre nettoferiepenge skal afregnes til FerieKonto eller anden Feriekasse.

Når en timelønnet fratræder, vil der ikke være forskel fra en almindelig lønkørsel. Den ansatte får 12,5% i feriegodtgørelse. Feriepengene bliver indberettet og kan afregnes via fx Zenegy, hver gang der laves en lønseddel.

Vigtigt! Husk at indtaste fratrædelsesdatoen, før sidste lønkørsel godkendes, ellers bliver ferie ikke afregnet eller opgjort, og den ansatte er ikke fratrådt korrekt i systemet.

 

2. Feriegodtgørelse ved fratrædelse

Feriegodtgørelse ved fratrædelse, når en ansat med ret til ferie med løn siger sit job op:

 • Her skal arbejdsgiver afregne en feriegodtgørelse, der svarer til 12,5% af den ansattes ferieberettigede løn
 • Feriegodtgørelsen erstatter den ferie med løn, som den ansatte endnu ikke har afholdt før den fratræder sit job
 • Arbejdsgiver skal indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto, senest den sidste dag i den ansattes ansættelse
 • Feriegodtgørelsen kan ikke erstatte overført ferie fra et tidligere ferieår
 • Er der restferie, skal dette udbetales direkte til den ansatte, når han fratræder.

Har den ansatte ikke fået udbetalt ferietillæg, skal arbejdsgiver afregne ferietillæg for de feriedage, som den ansatte har afholdt siden sidst, han fik ferietillæg.

Har den ansatte ekstra feriefridage, skal det fremgå af ansættelseskontrakten eller virksomhedens personalehåndbog om dagene bortfalder eller om den ansatte har ret til at få dem udbetalt.

 

3. Hvad er G-dage (godtgørelsesdage)?

G-dage er en betegnelse for de to første ledighedsdage efter en ansat er fratrådt, og hvor han har ret til en arbejdsgivergodtgørelse. Når en ansat bliver opsagt eller hjemsendt og er ledig de første to dage efter fratrædelsen, skal virksomheden betale G-dage til den ansatte. 

For at den ansatte har ret til G-dage, skal han være medlem af en a-kasse og skal have arbejdet i mindst 74 timer inden for de sidste 4 uger, inden han fratræder.

Arbejdsgiver skal senest afregne G-dagene i forbindelse med den anden lønkørsel, efter at den ansatte er fratrådt.

Der findes satser for både halve og hele G-dage, en hel dag er defineret som mere end fire timers arbejde dagligt, har den ansatte arbejdet mindre end fire timer dagligt er satsen en halv G-dag.

Satser for G-dage findes her.