Ansættelse

Her kan du finde alt du skal vide om ansættelse.

  1. Hvad er arbejdsskadeforsikring?
  2. Hvad er sundhedsforsikring?
  3. Hvad er personalegoder?
  4. Første medarbejder - vigtige registreringer for arbejdsgiver
  5. Hvad er en ansættelseskontrakt?
  6. Hvad er en personalehåndbog?
  7. Hvad er en overenskomst?

{5147499b-4bf9-477b-9922-fa8fef760d4f}_Colorline_boarder_600x5px.jpg

1. Hvad er arbejdsskadeforsikring?

I Danmark er det lovpligtigt for arbejdsgiver at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte. Dette kan gøres via Azets. 

En arbejdsskadeforsikring sikrer den ansatte eller dennes efterladte erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforhold. Den dækker kun personskader, der medfører et varigt mén. Midlertidige skader bliver dækket af arbejdsgiveren og det offentlige efter reglerne om sygedagpenge mv.

Kontakt os, hvis du ønsker at tegne arbejdsskadeforsikring.

 

2. Hvad er sundhedsforsikring?

Mange arbejdsgivere tilbyder deres ansatte en sundhedsforsikring. Forsikringen kan være en del af pensionsordningen, eller det kan være hos en tredje virksomhed. Sundhedsforsikringen skal give de ansatte akut hjælp i form af behandlingsgaranti til behandling hos fx fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog, samt adgang til hurtigere behandling på privathospital. Hvis arbejdsgiver betaler hele forsikringen, beskattes den ansatte af værdien.

 

3. Hvad er personalegoder?

Et personalegode er et gode, som arbejdsgiver betaler og som den ansatte kan bruge privat. Værdien af et personalegode sidestilles med løn og skal medregnes til den personlige indkomst.

De mest almindelige personalegoder, er: fri telefon, computer og internet, sundhedsydelser som sundhedsforsikring- og behandling og fri bil til ansatte (firmabil).

Fri telefon - læs mere

Skat af fri bil (firmabil) - læs mere


Gaver fra arbejdsgiver

En ansat kan få skattefri gaver fra arbejdsgiver op til et vist beløb. Se beløb her

Læs mere om personalegoder på skat.dk

 

4. Første medarbejder - vigtige registreringer for arbejdsgiver

Når virksomheden ansætter sin første ansatte, skal virksomheden registreres som arbejdsgiver på Virk.dk. Det er en forudsætning for at kunne indberette lønoplysninger til SKAT. Senest 8 dage efter arbejdsgiver har lavet den første lønudbetaling til den første ansatte, skal virksomheden registrere sig som arbejdsgiver. Derefter skal arbejdsgiver tilmelde sig som bruger af eIndkomst i TastSelv Erhverv på skat, for at kunne indberette A-skat mv.

På Skat.dk ændres virksomhedsregistreringen ved at oprette ansatte i virksomheden. Her angives samtidig, at der skal indberettes A-skat og AM-bidrag. Er medarbejderen 16 år eller ældre og arbejder mindst ni timer om ugen eller 39 timer om måneden, skal der også angives, at der skal indbetales ATP for den ansatte.

Det er kun ved første ansættelse, at virksomheden skal registrere at den har ansatte. Virksomheden får et nyt registreringsbevis fra SKAT, når oplysningerne er registreret.

Læs mere på SKAT og se en film “Når du ansætter din første medarbejder”.

 

5. Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er et dokument, der underskrives af både arbejdsgiver og medarbejder, og som indeholder de grundlæggende vilkår og præmisser i ansættelsesforholdet. En ansættelseskontrakt kaldes også ansættelsesbevis.

Alle, der arbejder for en arbejdsgiver med en arbejdstid på mere end gennemsnitligt tre timer om ugen og en referenceperiode på fire på hinanden følgende uger, har ret til en ansættelseskontrakt. 

Hvis der sker ændringer i ansættelsen, skal medarbejderen have en ny ansættelseskontrakt eller et tillæg til den eksisterende kontrakt, og denne skal også underskrives.

Har du brug for hjælp til at udfærdige en ansættelseskontrakt, kan vi hjælpe med dette.

 

Vigtigt. Ny lov om ansættelsesbeviser træder i kraft 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser betyder, at arbejdsgivere fremover skal give medarbejdere flere oplysninger om deres ansættelsesvilkår end tidligere, og den fastsætter en række mindstekrav til deres arbejdsvilkår

Loven introducerer en række minimumsrettigheder for medarbejdere. Fx må der ikke aftales en prøvetid ud over seks måneder (tre måneder for funktionæransatte). Desuden må medarbejdere tage sideløbende ansættelse (bijob), så længe at dette ikke er uforeneligt med det bestående ansættelsesforhold.

Den nye lov træder i kraft den 1. juli 2023, men den gælder ikke med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at medarbejdere, der enten er ansat eller tiltræder før denne dato, ikke skal have et nyt ansættelsesbevis eller tillæg hertil, selvom ansættelsesbeviset ikke opfylder arbejdsgivernes oplysningspligt ud fra reglerne i den nye lov.

Medarbejdere kan dog anmode om de manglende oplysninger i ansættelsesbeviset, hvorefter du som arbejdsgiver er forpligtet til at indlevere dem inden for otte uger.

Læs mere om hvem der er omfattet af den nye lov og hvilke ændringer arbejdsgiver skal være opmærksom på.

https://www.azets.dk/blog/ny-lov-om-ansattelsesbeviser-vedtaget/

 

6. Hvad er en personalehåndbog?

En personalehåndbog eller medarbejderhåndbog indeholder en række nyttige informationer og retningslinjer, fx regler for håndtering af sygdom, procedure for sygefraværsmelding, retningslinjer for efteruddannelse, fejring af mærkedage, alkoholpolitik, rygepolitik, IT- og e-mail politik og rejsepolitik.

 

7. Hvad er en overenskomst?

I Danmark er ca. 75% af alle lønmodtagere dækket af overenskomster, fx er alle offentligt ansatte dækket af en overenskomst. En overenskomst er en aftale om løn- og ansættelsesvilkår, som indgås mellem en fagforening (de ansatte) og en arbejdsgiverorganisation. Fagforeningen repræsenterer de ansatte og forhandler på vegne af disse. Arbejdsgiverorganisationen forhandler og indgår overenskomst på vegne af virksomhederne. Typisk er overenskomster knyttet til forskellige brancher. En virksomhed tiltræder en overenskomst ved at være medlem af en arbejdsgiverforening. En overenskomst løber typisk 2-4 år, før den skal forhandles igen.

En overenskomst indeholder vilkår, som ansatte skal have i deres ansættelse. Fx regler om løn, pension, arbejdstid, overtidsbetaling, løn under barsel, sygdom, efteruddannelse og opsigelse. 

Er du arbejdsgiver og har tiltrådt en overenskomst, kan du aldrig stille en ansat dårligere end overenskomsten, men det er tilladt at tilbyde sine ansatte bedre forhold end det, overenskomsten dikterer.

Arbejdsgiver kan indgå en virksomhedsoverenskomst med en fagforening, eller tiltræde en overenskomst, som en fagforening har tegnet med en arbejdsgiverforening, eller melde sig ind i en arbejdsgiverorganisation, som har forhandlet en overenskomst, der er er relevant for virksomhedens forretningsområde. En arbejdsgiver kan også vælge ikke at indgå eller tiltræde en overenskomst.

Som noget særligt skal arbejdsgiver dog altid overholde en overenskomst overfor elever eller en ansat i fx fleksjob, selv om arbejdsgiver ikke har tiltrådt eller indgået en overenskomst.