Sygdom og refusion

Her kan du læse om sygdom og refusion

  1. Hvilke regler er der ved ansattes sygdom?
  2. Deadlines - refusion ved sygdom
  3. Hvad er barnets første sygedag?
  4. Hvilken betydning har sygdom i forbindelse med ferie?
  5. Sygdom under ferie

{5147499b-4bf9-477b-9922-fa8fef760d4f}_Colorline_boarder_600x5px.jpg

1. Hvilke regler er der ved ansattes sygdom?

En ansat skal ifølge sygedagpengereglerne melde sig syg til sin leder hurtigst muligt og senest to timer efter, at arbejdstiden er begyndt. Ellers kan den ansatte, der i øvrigt ville have krav på sygedagpenge, miste denne ret.

I de første 30 dage (arbejdsgiverperioden) er det arbejdsgiver, der som hovedregel udbetaler sygedagpenge, hvis en medarbejder ikke er berettiget til løn under sygdom.

Er den ansatte berettiget til løn under sygdom, fx funktionærer, kan arbejdsgiver som hovedregel få refusion fra medarbejderens bopælskommune efter 30 dages fravær. Som selvstændig virksomhedsejer kan man også selv få sygedagpenge fra kommunen.

Sygedagpengerefusionen svarer til de sygedagpenge, den ansatte ville have haft ret til, hvis arbejdsgiver ikke udbetalte løn. Arbejdsgiver skal derfor selv dække differencen mellem den ansattes løn og sygedagpengene.

Arbejdsgivers ret til refusion er betinget af, at den ansatte opfylder betingelserne for udbetaling af sygedagpenge i kommunen. Det er fx kravet om den ansattes uarbejdsdygtighed, og at den ansatte opfylder beskæftigelseskravet overfor kommunen.

 

2. Deadlines - refusion ved sygdom

Ved sygdom og graviditetsbetinget sygdom skal sagen anmeldes senest 5 uger efter 1. sygedag. Ved refusion ved sygdom uden løn, skal sagen anmeldes senest 2 uger efter 1. sygedag.

Læs mere om refusion af sygedagpenge på NemRefusion.

Læs om arbejdsgivers refusion af løn udbetalt under sygdom og barsel.

Har du brug for hjælp til at søge refusion for en ansat? Så kan Azets hjælpe med dette.

 

3. Hvad er barnets første sygedag?

Enhver forælder har ret til fravær på sit barns første sygedag, hvis sygdommen er opstået akut, og hvis det er absolut nødvendigt at forælderen er til stede.

Forælderen har som udgangspunkt ikke ret til løn under fraværet. Der kan dog stå i ansættelseskontrakten, i overenskomsten, i den lokale aftale eller i personalehåndbogen, at den ansatte har ret til løn under fravær.

Vær opmærksom på, at mange overenskomster og lokalaftaler giver ret til løn på barnets første sygedag - nogle endda ret til flere dages fravær med løn. Begge forældre kan dog ikke holde barnets sygedag med løn samtidig.

Forælderen har som regel ret til barnets 1. sygedag, hver gang barnet er sygt. Barnet kan fx. være syg onsdag, hvor den ansatte har ret til fravær med løn. Herefter bliver barnet rask, men bliver syg igen tirsdag - så har den ansatte ret til fravær med løn igen, da der er tale om en ny sygdomsperiode.

 

4. Hvilken betydning har sygdom i forbindelse med ferie?

Hvis en ansat bliver syg inden påbegyndelsen af sin ferie, er han ikke forpligtet til at afholde ferien. Den ansatte skal begrunde sygdommen, som en forhindring og kan få erstatningsferie, hvis den sygemelder sig til arbejdsgiveren, inden begyndelsen af almindelig arbejdstid på den første feriedag og sikrer dokumentation på sygdommen, enten via en tro- og love erklæring eller en lægeerklæring fra egen læge. Er det arbejdsgiver, der beder om en lægeerklæring, er det arbejdsgiver, der betaler for denne.

 

5. Sygdom under ferie

Hvis en ansat, der har optjent 25 feriedage, bliver syg midt i sin ferie, vil den have ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Har den ansatte optjent mindre end 25 dage, har den ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt mindre antal dage. Antallet af dage, som den ikke får erstatningsferie for, beregnes som værende antal optjente feriedag x med

Den ansattes mulighed for at få erstatningsferie er betinget af, at den sygemelder sig til arbejdsgiveren inden begyndelsen af en almindelig arbejdstid på den første sygedag, og sikrer dokumentation for sygdommen fra sin læge. Den ansatte betaler selv for den lægelige dokumentation, som skal være udstedt på førstedagen, uanset om den ansatte er i udlandet eller i hjemlandet.

Læs mere om sygdom i forbindelse med ferie, i denne artikel