Er du bekymret for din likviditet som følge af COVID-19?

Økonomi | 20/03/2020

af Kasper Rasmussen

 

Se en samlet oversigt over tiltag og hjælpepakker

Det er der rigtig mange danske virksomheder, der er. Lige nu er store dele af dansk erhvervsliv hårdt presset som følge af corona-krisen. Restriktioner og midlertidige lukninger betyder, at indtjeningen stort set forsvinder, mens mange af de løbende omkostninger forbliver uændret.

En sådan situation kan ikke undgå at gå hårdt ud over likviditeten i de fleste virksomheder, store som små. Der skal fortsat bruges penge på at betale de løbende udgifter, og i takt med, at indtjeningen svinder ind, må der gøres et større og større indhug i de likvide midler.

Politiske initiativer og hjælpepakker

Alle politiske partier arbejder på højtryk for at afbøde de største skader og præsenterer næsten dagligt nye initiativer:

 • Den 15. marts blev der indgået en trepartsaftale, som gør det muligt for virksomheder at sende sine medarbejdere (min. 30% eller min. 50 medarbejdere) hjem i en periode (maks. 3 mdr.) med fuld løn. Til gengæld betaler staten 75% af lønnen (maks. 23.000 kr./medarbejder/mdr.), og de omfattede medarbejdere bidrager ved at afholde fem dages ferie i perioden. Beregn lønkompensation her

 • Den 17. marts blev et lovforslag vedtaget, der udskyder momsbetalinger og betalinger for A-skat, B-skat og AM-bidrag. Læs mere her.

 • Den 18. marts blev det meldt ud, at mindre virksomheder (maks. 10 ansatte) kan få hjælp til betaling af de faste omkostninger på op til 80%, og staten vil også gå ind og dække op til 75% af omsætningstabet. Beregn kompensationen her

Men alle disse initiativer og tiltag ændrer ikke på, at likviditeten hos mange virksomheder vil blive hårdt presset i den kommende tid. Det er derfor vigtigt, at du som erhvervsdrivende og virksomhedsejer gør dig nogle alvorlige overvejelser om, hvordan du kan håndtere og komme igennem denne situation på den mest hensigtsmæssige måde.

Hvad kan du gøre?

I Azets hjælper vi virksomheder med regnskab og økonomi, og vores erfaring gør, at vi altid kan rådgive vores kunder om, hvordan de rent økonomisk kan agere mest hensigtsmæssigt i en given situation. Denne vejledning er der lige nu hårdt brug for, og derfor har jeg herunder samlet et udvalg af de oplagte muligheder, man som virksomhed bør kigge på i bestræbelserne på at skåne likviditeten.

 • Brug af eksisterende likviditet. Du skal have dannet dig et overblik over, hvordan virksomhedens likviditet ser ud, så du ved, hvad der er til rådighed.

 • Reducer omkostningerne. Du skal have dannet dig et overblik over virksomhedens omkostninger. Det kan meget vel være, at nogle omkostninger kan skæres midlertidigt fra eller udsættes til et senere tidspunkt.

 • Inddriv tilgodehavender. Dine kunder står med stor sandsynlighed i samme situation, og derfor er det vigtigt at inddrive tilgodehavender hurtigst muligt.

 • Fakturér udført arbejde i bund. Sørg for at få sendt fakturaer afsted for det arbejde, som er færdigudført.

 • Fortsæt med at udføre fakturérbart arbejde og fakturér dette. Er det stadig muligt at udføre fakturérbart arbejde, så er denne aktivitet naturligvis vigtig. Måske er det muligt at forudfakturere nogle varer eller ydelser.

 • Etabler en kassekredit. En kassekredit kan vise sig gavnlig, når diverse offentlige kreditter udløber. Endvidere skal du huske på, at når der kommer gang i hjulene igen, kan der hurtigt gå et par måneder, førend pengene kommer i kassen.

 • Benyt muligheden for at udsætte betaling af AM-bidrag og A-skat. Fristerne er rykket fire måneder frem. Vær opmærksom på, at fristen afhænger af din virksomheds størrelse. Se fristerne og læs mere her.
 • Benyt muligheden for at udsætte indberetning og betaling af moms for 1. kvartal: Vær opmærksom på, at fristen afhænger af din virksomheds størrelse. Se fristerne og læs mere her.
 • Hjemsendelse af medarbejdere jf. trepartsaftale (beskrevet ovenfor)

 • Sygerefusion fra 1. sygedag. Hvis dine medarbejdere rammes af COVID-19, kan du få refusion fra 1. sygedag. Læs mere om refusioner her.

 • Acontoskat sat til 0. Har du et ApS eller A/S, så husk at ændre din acontoskat på skat.dk, hvis du allerede nu ved, at du ikke vil have indtjening i den kommende periode. Bemærk at fristen er den 20. marts.

 • Lav et likviditetsbudget. En vigtig parameter for at styre godt igennem den kommende periode er at have et opdateret overblik over din virksomheds økonomi og likviditet. Læs mere her om likviditetsbudget.

 

Eksempel på graf fra drifts- og likviditetsbudget

Virksomheden i eksemplet oplever et fald i likviditet i begyndelsen af året som følge af COVID-19. Herefter ses en stigning i likviditet, da virksomheden går i gang med at fakturere udført arbejde og inddrive penge fra debitorer. Virksomheden holder niveauet nogle måneder, men fra maj/juni falder likviditeten støt og ender med at gå i minus. Det er bl.a. et resultat af, at de udskudte frister for moms, AM-bidrag og A-skat er nået. I årets sidste måneder ses en begyndende stigning, da der nu er gang i hjulene igen, og pengene er begyndt at komme ind.

Budget.JPG

Har du brug for assistance?

I Azets kan vi rådgive dig og assistere med alle de ovenstående punkter. Vi kan hjælpe dig med at skabe overblik over din virksomheds økonomi og likviditet og med at forstå de forskellige aktuelle tiltag og støtteordninger. Vi kan også hjælpe med udarbejdelsen af drifts- og likviditetsbudget, som både tager højde for lavere aktivitet i en periode og indregner diverse støtteordninger. Foruden at skabe et vigtigt overblik for dig selv, kan du også få brug for opdaterede budgetter ved etablering af kassekredit eller lån i banken.

Ring til os på 44 51 81 80, hvis du har brug for vores hjælp og rådgivning.

Se en samlet oversigt over tiltag og hjælpepakker

Om Kasper Rasmussen

Kasper er uddannet Cand.merc.aud. og har flere års erfaring indenfor økonomisk rådgivning af mindre virksomheder. Kasper er en del af ledelsen af mikropro og har været i Azets siden 2012.