Hvad betyder interim management?

Strategi | 16.08.2022

af Inge Bungum

Interim ledelse - Lej en interim manager i Azets

Interim managers, der kan aflaste og skabe resultater på kort tid, efterspørges i stigende omfang. Men hvad kan man egentlig forvente sig af denne fleksible ansættelsesform? Kan I som virksomhed f.eks. være sikker på at have samme interim manager gennem hele forløbet? Og hvordan sikrer I, at vedkommende opfylder både faglige, kulturelle og sociale kompetencer?

Hvis I har været vant til, at alle medarbejdere skulle være fastansatte på en traditionel kontrakt, så vil der helt naturligt melde sig en stribe spørgsmål, hvis I overvejer interim management. I dette indlæg har jeg derfor samlet de hyppigste spørgsmål om anvendelse af en interim leder. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, så tøv endelig ikke med at kontakte mig.

Læs også: Fleksible ressourcer skaber nye muligheder i virksomhederne

 

Hvad er interim management?

Interim management er, når en interim manager i en kortere eller længere midlertidig periode træder til i virksomheden. Årsagen til, at man har brug for en midlertidig, interim leder frem for en permanent kan variere meget. Det kan f.eks. være i forbindelse med strategiske processer som opkøb, ejerskifte, fusion og frasalg – eller det kan være for at sikre drift og ledelse i forbindelse med sygefravær, barsel, udstationering, spidsbelastninger eller andet.

Uanset årsag, så ser vi en stigende efterspørgsel på interim management.

 

Hvad er en interim CEO?

En interim CEO (Chief Executive Officer) er en midlertidig topleder, der bliver ansat af en virksomhed for at udfylde rollen som CEO, indtil en permanent CEO kan ansættes. Interim CEO'er kan også blive ansat for at håndtere en specifik opgave eller en krævende periode for virksomheden.

En interim CEO vil ofte være en erfaren leder med en solid track record inden for virksomhedsledelse og strategisk planlægning. Han/hun kan træde ind i en virksomhed og hurtigt evaluere dens udfordringer og muligheder, tage vigtige beslutninger og implementere forandringer for at drive virksomheden i den rigtige retning. En interim CEO kan også hjælpe med at rekruttere en permanent CEO og sikre en glidende overgang til den nye leder.

 

Hvornår er interim management en fordel?

Interim management kan være en fordel i en række forskellige situationer, herunder:

 • Skift i ledelsen: Når en nøgleleder forlader en virksomhed, kan en interim leder træde ind og udfylde rollen, indtil en permanent leder kan ansættes. Dette sikrer, at virksomheden fortsætter med at køre, mens man søger efter en permanent løsning.

 • Forandringsledelse: Hvis en virksomhed står over for store forandringer, kan en interim manager hjælpe med at styre denne overgangsperiode og sikre, at virksomheden kommer igennem forandringerne på en glidende måde.

 • Krisehåndtering: Hvis en virksomhed står over for en krise, kan en interim leder træde ind og tage kontrollen, indtil krisen er overstået. Dette kan omfatte alt fra økonomiske problemer til PR-kriser.

 • Projektledelse: Hvis en virksomhed har brug for hjælp til at gennemføre et specifikt projekt, kan en interim manager træde ind og lede projektet, indtil det er afsluttet.

 • Midlertidig dækning af ledelsesmæssige huller: Hvis en virksomhed midlertidigt oplever huller i bemandingen blandt de ledende medarbejdere, kan det få vidtrækkende konsekvenser. Såvel drift som medarbejdertrivsel vil lide under manglende ledelse og styring, og derfor vil interim management være en god beslutning i denne situation. En interim leder kan skabe ro på organisation og sikre fremdriften indtil, at man har fundet en ny permanent leder.

 

I hvilke situationer har man typisk brug for en interim CEO?

En interim CEO kan være nødvendig i en række forskellige situationer, herunder:

 • Pludselig opsigelse eller fratrædelse af den nuværende CEO: Hvis den nuværende CEO pludselig forlader virksomheden, kan en interim CEO træde til midlertidigt for at sørge for fortsat ledelse og stabilitet.

 • Ekstraordinære forretningsudfordringer: Hvis en virksomhed står over for udfordringer, der kræver ekstraordinær ledelse og ekspertise, kan en interim CEO med specifikke færdigheder og erfaring ansættes til at tackle disse udfordringer.

 • M&A: Hvis en virksomhed er involveret i en fusion eller et opkøb, kan en Interim CEO hjælpe med at sikre en smidig overgang og integrering af virksomhederne.

 • Strategisk omstrukturering: Hvis en virksomhed gennemgår en større strategisk omstrukturering, kan en interim CEO ansættes til at lede denne proces og sikre, at den er vellykket.

 • Etablering af en ny virksomhed: Hvis en virksomhed er ved at blive etableret, kan en interim CEO hjælpe med at få virksomheden op at køre og opbygge en stærk grundstruktur.

 

Hvordan sikrer man, at interim-lederen passer godt ind i virksomhedskulturen?

At sikre, at en interim-leder passer godt ind i virksomhedskulturen, er vigtigt for at opnå succesfuld ledelse og for at undgå unødvendige konflikter eller spildtid. Her er nogle tips til at sikre, at den interim-leder, du ansætter, passer godt ind i din virksomhedskultur:

 • Forstå din egen virksomhedskultur: Først og fremmest er det vigtigt at forstå din egen virksomhedskultur, herunder dine værdier, normer og arbejdsmetoder. Dette vil hjælpe dig med at identificere, hvilken type interim-leder der vil passe godt ind i din organisation.

 • Lav en klar jobbeskrivelse: Lav en klar jobbeskrivelse, der beskriver både de nødvendige færdigheder og kvalifikationer, men også de personlige træk, som er nødvendige for at arbejde i din organisation.

 • Inddrag virksomhedskulturen i ansættelsesprocessen: Tag virksomhedskulturen i betragtning under ansættelsesprocessen. Stil spørgsmål, der afslører kandidatens personlige værdier.

 

Kan Azets hjælpe med at opstille de kriterier, der afdækker og dokumenterer vores behov for en interim leder?

Ja, det kan vi. Og da vi også leverer outsourcing-løsninger inden for økonomi, løn og HR, kan vi både hjælpe med at opstille funktionskrav, jobprofiler, gennemføre tests eller på anden måde bidrage til, at opgavebeskrivelsen bliver så skarp som overhovedet mulig. Dermed er det også lettere at finde den rigtige interim leder, enten blandt vores egne konsulenter eller i vores netværk af associerede konsulenter, der er klar til at gå ind i en opgave.

Læs også: Hvordan finder du den rigtige ressource og ansættelsesform?

 

Hvor lang en periode skal jeg tegne mig for – og hvor lang opsigelse har jeg?

Det afhænger helt af den opstillede opgave. I Azets er vi klar til at levere interim managers fra enkelte dage om ugen til fuld tid i flere måneder. Uanset opgave og kunde vil vi altid udfærdige en behovsanalyse og kravsspecifikation på opgaven og de kompetencer, der er nødvendige for den profil, I søger. I den forbindelse aftales samarbejdsperiode og opsigelsesvarsel.

 

Kan jeg være sikker på at have den samme interim manager gennem hele forløbet?

Som udgangspunkt ja. Og fra vores kunder er det en af de store fordele ved interim management, der tit fremhæves. Der er meget stor sikkerhed for, at I har den samme interim leder gennem hele forløbet. Konsulenterne er bundet af en kontrakt og er dermed forpligtet til at blive, indtil opgaven er løst i henhold til aftalen.

Naturligvis kan vi, som alle andre arbejdspladser, ikke forhindre, at en konsulent af den ene eller anden grund ønsker at forlade jobbet og opgaven. Da vi har en professionel aftale med vores kunder, er vi imidlertid forpligtet til at levere en anden interim manager, der opfylder kravene, så længe aftalen er i drift.

Læs også: Interim økonomi: Hvad koster en interim ressource?

 

Har interim manageren erfaring fra vores branche?

Det kan meget vel være tilfældet. Samtidig er det lige så væsentligt at finde den leder, der kan omsætte sin erfaring til indsats og resultater inden for netop de udfordringer og opgaver, I har behov for.

 

Hvor stærk er interim lederen til systemer?

Som udgangspunkt stærk. Vores interim ledere arbejder hjemmevant i alle gængse standardsystemer. Mange virksomheder har imidlertid fået udvidet med enten branche- eller virksomhedsspecifikke løsninger, som konsulenten lige skal indføres i. Det afdækker vi inden samarbejdet indledes eller opgaven påbegyndes – og tager behørigt hensyn til det i videst muligt omfang.

 

Hvor stærk er en interim manager til forandringsledelse?

Konsulenter, der arbejder som interim ledere er pr. definition forandringsparate. Azets' interim ledere har alle erfaring i forandringsledelse fra tidligere ansættelser eller opgaver. Behovet for at kunne eksekvere afhænger helt af det mandat, der gives til personen i forbindelse med ansættelsen.

 

Hvordan står vi som kunde, og hvordan står interim lederen, hvis vi ønsker at ansætte vedkommende efter interim perioden?

I Azets arbejder vi professionelt og fleksibelt og har altid jeres behov i centrum. Derfor er vores tilgang, at vi finder den løsning, der er bedst for den pågældende interim manaher og for jer samtidig med, at vi skal opfylde vores forpligtelser som leverandør og virksomhed.

 

Helt kort: Hvorfor vælge en interim manager?

Med interim management får du et fleksibelt og skalérbart setup med færre faste lønomkostninger og større sikkerhed for at få den kvalitet, du forventer. Samtidig undgår du lange rekrutteringsprocesser, ligesom vi er klar med en ny interim leder ved sygdom, eller hvis samarbejdet med den nuværende konsulent ikke fungerer.

Læs også: Fordele ved det fleksible arbejdsmarkeds løse ansættelsesformer

 

Har I brug for interim management?

Hos Azets kan du leje professionelle interim ledere. Vores interim ledere kan f.eks. træde til ifm. opkøb, organisationsændringer, en ny vækststrategi, eller hvis en nøglemedarbejder er syg eller fratrådt.

Vi har erfaringen og netværket til hurtigt at finde den rette interim manaher til jer. Vil du høre mere? Kontakt os på tlf. 70 232 232 og hør, hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere her om interim management hos Azets

post author

Om Inge Bungum

Inge Bungum er Manager i Azets og leder afdelingen for interim løsninger. Inge har gennem mange år har arbejdet med rekruttering og vikarløsninger og følger udviklingen på arbejdsmarkedet og tendenserne i virksomhederne tæt.