Ferietillæg og ny ferielov – Udbetaling i overgangsperioden

HR-Jura | 04.05.2020

af Lisbeth Lindorff Riis

Så blev det maj 2020, og dermed er det såkaldte miniferieår skudt i gang. Miniferieåret løber frem til og med den 31. august, og herefter er den nye ferielov endeligt i gang. Vi befinder os altså lige nu i overgangsperioden mellem ny og nuværende ferielov, og det påvirker bl.a. udbetalingen af årets ferietillæg.

Ferietillæg 2020

De af dine medarbejdere, som får løn under ferie, har krav på et ferietillæg svarende til min. 1 % af den ferieberettigede løn. Som arbejdsgiver kan du vælge at udbetale ferietillægget ved afholdelsen af ferien, men for at slippe for for meget administration i løbet af året, vælger de fleste at udbetale ferietillægget som ét samlet beløb i april eller maj måned.

Læs også indlægget Hvad er ferietillæg, og hvorfor får vi det?

Med den nuværende ferielov starter ferieåret den 1. maj, hvorfor det er naturligt at udbetale ferietillægget her. Men i år er det udbetalte ferietillæg lidt mindre, end det plejer at være.

Hvorfor er det udbetalte ferietillæg mindre i år?

Det er vigtigt at understrege, at ferietillægget har præcis den størrelse, det plejer at have – nemlig min. 1 % af den ferieberettigede løn. Det er det udbetalte ferietillæg, som er mindre i 2020, og årsagen hertil er ganske enkelt, at det udbetalte ferietillæg beregnes af et optjeningsår med færre måneder.

Under normale omstændigheder vil ferietillægget være baseret på den løn, medarbejderen har tjent i et helt kalenderår, fra den 1/1-31/12. Men det udbetalte ferietillæg i år er kun baseret på den optjente løn fra den 1/1-19 – 31/8-19, dvs. otte måneder frem for tolv.

Hvad med ferietillægget for de sidste fire måneder af 2019?

Som et led i overgangen til nye ferielov blev det vedtaget, at alle feriepenge, som optjenes i perioden fra den 1/9-19 – 31/8-20 bliver indefrosset i fonden Lønmodtagernes Feriemidler. Og det gælder også ferietillægget, som er inkluderet i de 12,5 % af den ferieberettigede løn, der indefryses, indtil medarbejderne forlader arbejdsmarkedet.

Ferietillægget for de sidste fire måneder af 2019 (og de første otte måneder af 2020) er altså ikke forsvundet; det er blot indefrosset i fonden og vil blive udbetalt senere.

Læs også Den nye ferielov er på vej – Har du helt styr på ændringerne?

Hvad med ferietillæg i den nye ferielov?

Når den nye ferielov er trådt i kraft til september 2020, fortsætter medarbejderne med at optjene min. 1 % af den ferieberettigede løn som ferietillæg. Det bliver der ikke ændret på.

Hvad der derimod ændrer sig er tidspunktet for, hvornår du som arbejdsgiver udbetaler ferietillægget. Her har du to muligheder:

  1. Udbetaling to gange årligt i hhv. maj og august
  2. Udbetaling ifm. afholdelse af ferie

Overblik over udbetaling af ferietillæg i overgangsperioden

Blog-ferietillæg3.jpg

Brug for hjælp?

Har du som arbejdsgiver brug for rådgivning i relation til den nye ferielov, så er du velkommen til at kontakte os på 44 51 81 80. Vi kan f.eks. assistere med at opdatere jeres ansættelseskontrakter og personalepolitik, udarbejde ferieregnskab for hver enkelt medarbejder, tilpasse jeres løn- og HR-systemer, administrere de indefrosne feriemidler mm.

Vi kan også tilbyde undervisning i den nye ferielov, eller sende de fornødne præsentationer og materialer, så I og jeres medarbejdere bliver godt klædt på.

Læs mere her om, hvordan vi kan hjælpe

post author

Om Lisbeth Lindorff Riis

Lisbeth Lindorff Riis er uddannet Cand.merc.jur fra Handelshøjskolen i Århus og senere Cand.jur fra Københavns Universitet. Lisbeth har 21 års erfaring med juridisk rådgivning inden for HR, herunder persondataretlige problemstillinger - GDPR, ansættelsesret og barsel. I Azets er Lisbeth Head of HR Legal.