Interim leder / medarbejder: Spørgsmål & Svar

Strategi | 16.08.2022

af Inge Bungum

Interim ledere og medarbejdere, der kan aflaste og skabe resultater på kort tid, efterspørges i stigende omfang. Men hvad kan man egentlig forvente sig af denne fleksible ansættelsesform? Kan I som virksomhed f.eks. være sikker på at have samme konsulent gennem hele forløbet? Og hvordan sikrer I, at vedkommende opfylder både faglige, kulturelle og sociale kompetencer?

Har I været vant til, at medarbejdere skulle være fastansatte på en traditionel kontrakt, så vil der helt naturligt melde sig mange spørgsmål, hvis I overvejer en interim løsning. I dette indlæg har jeg derfor samlet de hyppigste spørgsmål om anvendelse af en interim leder eller konsulent. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, så tøv endelig ikke med at kontakte mig.

Hvornår har man brug for en interim leder / medarbejder?

En interim konsulent er en midlertidig medarbejder, der gennem en kortere eller længere periode træder til i virksomheden. Årsagen til, at man har brug for en midlertidig ressource frem for en permanent kan være forskellig. Det kan være i forbindelse med strategiske processer som opkøb, ejerskifte, fusion og frasalg – eller på grund driftsbehov i forbindelse med sygefravær, barsel, udstationering, spidsbelastninger eller andet.

Uanset årsag er efterspørgslen efter fleksible ressourcer i vækst.

Hvad er fordelen ved en interim ressource frem for at ansætte?

Ligesom ved alle andre menneskelige ressourcer er der forskel på de kompetencer og den erfaring, som en midlertidig konsulent kommer med. Der er også forskel på, om det er en menig medarbejder, en mellemleder eller en tung, strategisk beslutningstager, I leder efter i en kortere eller længere periode. Fælles for de forskellige typer er, at hvis I klart og tydeligt har defineret kravene, så er det lettere at finde den rigtige medarbejder/leder, der matcher opgaven og jeres behov. Og så er de typisk køreklar fra dag ét eller efter en ultrakort indkøringsperiode.

Generelt kan man sige, at en interim ressource kommer med en bred erfaring og er vant til at begå sig i forskellige miljøer, behersker flere IT-systemer og ikke er en del af de organisatoriske dynamikker, der er i enhver virksomhed.

Især på ledelses- og beslutningstagerniveau kan dette være både kritisk og afgørende for succes. Det kan eksempelvis være i perioder, hvor jeres virksomhed gennemgår forandringer som f.eks. ejerskifte, opkøb, fusioner, frasalg eller perioder med planlagte eller overvejede organisationsændringer. En interim ressource kommer uden behov for at være partisk eller afhængig af bestemte beslutninger. Konsulenten skal kort og godt levere viden, indsigt og ekspertise i en given periode, og når opgaven er løst er vedkommende parat til at gå videre til næste opgave.

Læs også: Hvorfor er det en god idé at vælge en interim konsulent?

Kan Azets hjælpe med at opstille de kriterier, der afdækker og dokumenterer vores behov for en interim leder / medarbejder?

Ja, det kan vi. Og da vi også leverer outsourcing-løsninger inden for økonomi, løn og HR, kan vi både hjælpe med at opstille funktionskrav, jobprofiler, gennemføre tests eller på anden måde bidrage til, at opgavebeskrivelsen bliver så skarp som overhovedet mulig. Dermed er det også lettere at finde den rigtige kandidat, enten blandt vores egne konsulenter eller i vores netværk af associerede konsulenter, der er klar til at gå ind i en opgave.

Hvor lang en periode skal jeg tegne mig for – og hvor lang opsigelse har jeg?

Det afhænger helt af den opstillede opgave. I Azets er vi klar til at levere interim konsulenter eller ledere fra enkelte dage om måneden til uger eller fuld tid i flere måneder. Ved levering til vores faste kunder har vi på forhånd et godt kendskab til organisation, systemer, kultur og behov – og her kan en interim medarbejder være en ekstra leverance, der kan aftales enten som supplement eller erstatning for en anden ydelse relativt hurtigt.

Men uanset, om vi kender jeres virksomhed eller ej, så skal der udfærdiges en behovsanalyse og kravsspecifikation på opgaven og de kompetencer, der er nødvendige for den profil, I søger. I den forbindelse aftales samarbejdsperiode og opsigelsesvarsel.

Læs også: Hvordan finder du den rigtige ressource og ansættelsesform?

Kan jeg være sikker på at have den samme interim konsulent gennem hele forløbet?

Som udgangspunkt ja. Og fra vores kunder er det en af de store fordele ved interim assistance, der tit fremhæves - i forhold til almindelig vikarservice. Hvis I hyrer en vikar gennem et traditionelt vikarbureau, kan I risikere, at vikaren skifter fra dag til dag. Vikaren skal nemlig stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kan derfor blive nødsaget til at hoppe videre.

Vælger I derimod en interim ressource, er der meget stor sikkerhed for, at I har den samme konsulent gennem hele forløbet. Konsulenterne er bundet af en kontrakt og er dermed forpligtet til at blive, indtil opgaven er løst i henhold til aftalen.

Naturligvis kan vi, som alle andre arbejdspladser, ikke forhindre, at en konsulent af den ene eller anden grund ønsker at forlade jobbet og opgaven. Da vi har en professionel aftale med vores kunder er vi imidlertid forpligtet til at levere en anden kandidat, der opfylder kravene, så længe aftalen er i drift.

Det er i øvrigt en generel fordel ved outsourcing og interim-løsninger, at opgaven med rekruttering og levering af ressourcer i forbindelse med fratrædelse, sygdom, fravær m.m. påhviler samarbejdspartneren – i dette tilfælde Azets – og ikke jer som kunde. Ikke mindst fordi, vores emnebank og adgang til ressourcer med specialister inden for økonomi, regnskab løn og HR alt andet lige er langt større end for virksomheder, der kun indimellem har behov for at søge disse ressourcer.

Læs også: Interim økonomi: Hvad koster en interim ressource?

Er interim medarbejderen afklaret med, at det er en midlertidig funktion?

Ja. Det er alle interim konsulenter helt afklaret med. For en række af vores faste medarbejdere glider de hurtigt videre over på andre opgaver hos andre kunder. Eller også går de tilbage i en periode i vores egne afdelinger, hvor de arbejder for vores outsourcing-kunder. Det kan også være, at de gennemgår efteruddannelse i systemer, løsninger eller anden kompetenceudvikling.

Hvorfor har vedkommende ikke et fast job?

Det kan de også sagtens have i Azets. Men mange holder af forandringer, nye udfordringer og foretrækker livet som ”freelancer”. Andre er på grund af familie, bopæl og transport eller andre forhold klar til at løse midlertidige opgaver uden for et traditionelt karriereforløb. Det kan også være for at holde deres kompetencer ved lige inden for bestemte brancher eller virksomheder. Årsagerne kan være mange, men fælles for de personer, vi stiller til rådighed er, at de er dygtige, professionelle og forandringsparate.

Læs mere om fordelene ved det fleksible arbejdsmarkeds løse ansættelsesformer

Hvordan kan jeg være sikker på, at konsulenten opfylder både faglige, ledelsesmæssige, kulturelle og sociale kompetencer?

Den personlige kemi er svær at gøre op i en kravsspecifikation eller en test. Men med vores store erfaring inden for HR-rådgivning og interim assistance, så har vi de bedste forudsætninger for at finde netop den og de ressourcer, der matcher jeres krav – ikke blot fagligt, men også på øvrige parametre og kriterier, som I måtte have ønsker til.

Har interim ressourcen erfaring fra vores branche?

Det kan meget vel være tilfældet. Samtidig er det lige så væsentligt at finde den ressource, der kan omsætte sin erfaring til indsats og resultater inden for netop de udfordringer og opgaver, I har behov for.

Hvor stærk er interim ressourcen til systemer?

Som udgangspunkt stærk. Vores konsulenter arbejder hjemmevant i alle gængse standardsystemer. Mange virksomheder har imidlertid fået udvidet med enten branche- eller virksomhedsspecifikke løsninger, som konsulenten lige skal indføres i. Det afdækker vi inden samarbejdet indledes eller opgaven påbegyndes – og tager behørigt hensyn til det i videst muligt omfang.

Hvor stærk er interim ressourcen til forandringsledelse?

Konsulenter, der arbejder som interim ledere er pr. definition forandringsparate. Azets' interim ledere har alle erfaring i forandringsledelse fra tidligere ansættelser eller opgaver. Behovet for at kunne eksekvere afhænger helt af det mandat, der gives til personen i forbindelse med ansættelsen.

Hvordan står vi som kunde, og hvordan står interim konsulenten, hvis vi ønsker at ansætte vedkommende efter interim perioden?

I Azets arbejder vi professionelt og fleksibelt og har altid jeres behov i centrum. Derfor er vores tilgang, at vi finder den løsning, der er bedst for den pågældende konsulent og for jer samtidig med, at vi skal opfylde vores forpligtelser som leverandør og virksomhed.

Helt kort: Hvorfor vælge en interim leder / medarbejder?

Med en interim løsning får du et fleksibelt og skalérbart setup med færre faste lønomkostninger og større sikkerhed for at få den kvalitet, du forventer. Samtidig undgår du lange rekrutteringsprocesser, ligesom vi er klar med en ny ressource ved sygdom, eller hvis samarbejdet med den nuværende konsulent ikke fungerer.

Har I brug for interim assistance?

Hos Azets udlejer vi professionelle interim ledere og konsulenter. Vores interim konsulenter kan hurtigt træde til ved sygdom eller spidsbelastninger, mens vores interim ledere kan træde til ifm. opkøb, organisationsændringer, en ny vækststrategi, eller hvis en nøglemedarbejder er fratrådt.

Vi har erfaringen og netværket til hurtigt at finde den rette profil til jer. Vil du høre mere? Kontakt os på tlf. 70 232 232 og hør, hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere her om vores interim løsninger

Om Inge Bungum

Inge Bungum er Manager i Azets og leder afdelingen for interim løsninger. Inge har gennem mange år har arbejdet med rekruttering og vikarløsninger og følger udviklingen på arbejdsmarkedet og tendenserne i virksomhederne tæt.