Fremtidens CFO: Fra økonomi til strategi

19.12.2019

af Tonni Nielsen

Verden forandrer sig konstant - og med digitaliseringen ændres forretningsmodeller og arbejdsprocesser sig ekstra stærkt disse år. De mange forandringer er selvfølgelig ingen undtagelse for fremtidens CFO. Hvis du vil fastholde positionen som din CEO’s strategiske sparringpartner, skal du som fremtidens CFO i endnu højere grad op på kommandobroen frem for at optimere i maskinrummet. Det strategiske overblik er nødvendigt for at levere de værktøjer, der skal til for at kunne styre og lede virksomheden i en uforudsigelig verden. Men hvordan gør du det, når du knap kender morgendagens tendenser og udfordringer? Nedenfor giver jeg et par tips til, hvad fremtidens CFO særligt skal være opmærksom på for at skabe værdi for virksomheden. Ny CFO? Læs her og forbered dig på din nye rolle

Kend og nytænk din virksomhed som CFO

Som en af virksomhedens topdirektører er det vigtigt, du kan bevare overblikket og navigere virksomheden gennem oprørt og uforudsigeligt hav. Hvis virksomheden stadig skal eksistere om 10, 20 og 30 år, er det derfor at stor betydning, at fremtidens CFO kender virksomhedens processer i alle led samt potentialer og new bizz muligheder. Samtidig skal fremtidens CFO kunne tage førertrøjen på og vise vejen for nytænkning af forretningskoncepter, arbejdsgange mv. på tværs af afdelinger og funktioner – så skibet sejler stabilt, selv når der er bølger. Det gælder både inden for de gængse arbejdsgange, hvor automatisering og kunstig intelligens kan bidrage til at reducere omkostningerne. Men det er også vigtigt i forhold til at tænkte ekstra kreativt - for eksempel ved at udvide organisationen med ”digitale medarbejdere” eller ved at overveje nye arbejdsgange, der styrker motivationen og produktiviteten såsom en fire dages arbejdsuge. En anden god idé er ligeledes at følge fremtidsforskere samt deltage på konferencer eller seminarer om fremtiden, så du får ideer og bryder vanetænkningen. Ved at have indsigt i de vigtigste megatrends fastholder du overblik, ligesom indsigt og viden giver dig mulighed for hurtigere at kunne træffe nye beslutninger og nye handlemuligheder. Læs også: 6 digitale buzzwords, du bør kende

Hold øje med megatrends og teknologier

Der er mange ting, der kan påvirke virksomhedens fremtidige forretningsmodel. De sidste år har disruption været et buzzword, men disruption må vi vende os til er hverdag. For det er sjældent fra en branche eller virksomhed selv, at forandringen kommer. Det kommer ofte udefra. Netop derfor er man nødt til at kigge udover egen branche og kendte teknologier for at vurdere, hvad der kan påvirke ens forretning. Nedenfor nævner jeg blot et par eksempler på tendenser og megatrends, du skal være opmærksom på og følge udviklingen af. Megatrends og tendenser, der både har fået nye virksomheder til at blomstre op samt elimineret striber af etablerede virksomheder.

Deleøkonomi spreder sig

Deleøkonomien booster derudaf og har mange fordele både for B2B og B2C segmentet. Som CFO kan du her hente inspiration til at nytænke forretningsmodellerne. For eksempel ved at etablere fælles udviklingsselskab med en anden virksomhed eller anvende samme platforme som andre til produktudvikling eller afsætning. Dermed kan en række kapacitetsomkostninger halveres eller reduceres.

Droner og robotter

Også droneteknologien har vundet indtog på markedet – ikke alene inden for fotografering og opmåling men også inden for distribution og sundhed ser det ud til, at dronerne får en aktiv rolle. Som fremtidens CFO bør du derfor vurdere, om droner kan være et aktiv for jeres forretning. Alternativt om de vil få indflydelse på jeres samarbejdspartneres og kunders forretning og dermed på jeres. Ny CFO? Læs her og forbered dig på din nye rolle

Automatisering og teknologi

På verdensplan går det stærkt inden for automatisering – både inden for produktion og effektivisering af arbejdsgange. Chatbots er eksempler på, at man kan optimere kundeservicen med talerobotter, der guider kunderne gennem arbejdsgange. Det kan også være robotter, der processer sygedagpenge eller fakturagodkendelser. Teknologi giver kun værdi sammen med mennesker. Kunstig intelligens, robotter og digitale processer skal ikke erstatte mennesker, men derimod bruges af mennesker til at skabe forbedringer for den enkelte og for virksomheden. For at få det fulde udbytte ud af teknologi og robotter er det derfor afgørende, at arbejdsgange og menneskelig håndtering rundt omkring dem er på plads. For at kunne favne de nye teknologier er det kritisk at løfte de digitale kompetencer i virksomheden. Da fremtidens CFO ofte er initiativtager til implementeringen af nye teknologier har denne sammen med HR en vigtig opgave i at sikre kompetenceudvikling af medarbejderne, så den optimale udnyttelse af teknologiens muligheder opnås. Fremtidens CFO står derfor centralt placeret i den digitale satsning såvel internt i virksomheden som ud mod markedet.

Den fleksible organisation

Trods udbredt brug af digitalisering er den menneskelige faktor stadig afgørende i de fleste virksomheder. Og det kan være en udfordring i disse år, hvor arbejdsmarkedet er i hastig forandring. I dag stiller medarbejderne langt flere krav til arbejdspladsen end tidligere. De vil udfordres og se udviklingspotentiale, ligesom arbejdet skal være både fleksibelt og meningsfuldt. Kombineret med lav ledighed i disse år skaber trenden en række naturlige flaskehalse i virksomhederne. Virksomheder står derfor oftere og oftere i den situation, at en nøglemedarbejder pludselig forsvinder og efterlader et tomrum, som kan være svært at fylde ud for organisationen her og nu. En oplagt mulighed er her at engagere interim ressourcer eller en interim leder, der kan aflaste og skabe resultater på relativ kort tid. En anden mulighed er digitaliseringen. Det kan investeringsmæssigt være en udfordring for mange virksomheder, men i forhold til kampen om ressourcerne er teknologi og robotter en oplagt mulighed for mange til at løse flaskehalsproblemer, samtidig med at man udvikler sin forretningsmodel. En tredje mulighed er at outsource udvalgte opgaver til en samarbejdspartner. Læs også: Fordele ved det fleksible arbejdsmarkeds løse ansættelsesformer

De utraditionelle regnskaber

Klimaet og den grønne dagsorden er på sit højeste – og flere og flere bemærker den enkelte virksomheds grønne initiativer. Vurdér derfor muligheder for klimavenlige løsninger på tværs af organisationen. Og tag også stilling til, om tiltag og initiativer bør samles i et decideret grønt regnskab. Både kunder og investorer ser i stigende omfang efter miljøbevidsthed hos virksomheder. Og nogle af de tiltag, som I måske anvender i praksis som en naturlig del af hverdagen, kan muligvis anvendes i forbindelse med markedsføring af virksomheden.

CFO’ens bidrag til strategiprocessen

For at prioritere ressourcer og udarbejde et beslutningsoplæg til relevante stakeholders kan du med fordel anvende en GAP-analyse. En GAP-analyse kan variere i omfang og indhold alt efter, hvad du skal bruge den til. GAP-analysen skal anvendes til at definere relevante business cases, der illustrerer behovet for investeringer eller forandringer. Formålet er at komme fra virksomhedens nuværende situation til den fremtidige ønskeposition, som strategiarbejdet måtte have afdækket potentialet for. Eksempler på indhold kan være:

  1. En analyse af, hvilket scenarie din virksomhed står i. For eksempel afdækning af, om det nuværende marked, virksomheden befinder sig på, er lønsomt eller risikabelt – inklusiv overvejelse af, om forskellige markeder og produkter skal skiftes ud.
  2. Vurdering af, om der skal investeres i teknologi eller kompetencer. Herunder afdækning af arbejdsmetoder, processer, it-systemer og go-to-market-modeller samt andre elementer, der har relevans for at reducere kapacitetsomkostningerne og optimere lønsomheden.
  3. Udarbejdelse af konkrete anbefalinger til dine direktionskolleger med retningslinjer for, hvilken vej afdelingerne eller forretningsområderne skal arbejde for at nå de overordnede mål for den samlede virksomhed.

Beslutningsoplægget, der er et naturligt resultat af GAP-analysen, kan du med fordel dele op i en skala, der viser, hvad der kan gøres her og nu – og hvad der evt. skal forelægges for bestyrelse, ejerkreds og investorer. Læs også: Styrk din rolle som strategisk sparringpartner!  

Download rapport: Økonomifunktionen i forandring - hvordan går det? CEO og CFO er ikke enige

Azets har gennemført to undersøgelser blandt nordiske virksomheder for at finde ud af, hvordan det går med det vigtige forandringsarbejde mod at modernisere regnskabsafdelingen. Undersøgelserne viser, at nordiske CFO'er og CEO'er har forskellige opfattelser af regnskabsafdelingernes situation og det arbejde, der bør prioriteres fremadrettet. Hent rapporten her

CFO: Bliv klar til fremtiden - sæt i gang nu

I rollen som fremtidens CFO skal du finde din egen plads på kommandobroen. Her er samarbejdet med de øvrige direktørområder mere vigtig end nogensinde før, fordi økonomi, it og forretningsstøtte bliver en integreret del af forretningens centrale hjerte. Der vil i stigende grad være tale om kommunikation og forandringsledelse, da alle medarbejdere – uanset niveau – løbende skal opdateres om forandringer, så de er trygge og overbevidste om fordelene ved forandringerne. Husk det, når du lægger din plan.

Har du brug for rådgivning om din CFO-rolle eller interim ressourcer?

Har du ikke det rigtige netværk til at sparre om din CFO-rolle? Eller har du behov for interim specialister eller en interim leder, så du kan få tid til at bevare overblikket og være strategisk sparringpartner for ledelsen? Vi har erfaringen og netværket til at finde den rigtige løsning til dig og virksomheden inden for kort tid.

Læs mere om interim CFO

Læs mere om Azets' regnskabsløsninger

post author

Om Tonni Nielsen

Tonni Nielsen er uddannet inden for økonomi og regnskab på CBS. Han har mere end 20 års praktisk erfaring som revisor og manager i økonomifunktioner. Tonni har været i Azets siden 2003 og bestrider stillingen som Senior manager.