Outsourcing eller inhouse: Hvad er den rette løsning for din virksomhed?

Løn og HR | 05.11.2020

af Azets

Inhouse betyder, at funktioner som eksempelvis økonomi og løn håndteres af interne medarbejdere. Det er den traditionelle metode, hvorimod outsourcing handler om at lægge opgaverne ud af huset til professionelle samarbejdspartnere. Outsourcing og inhouse opgaver har begge fordele og ulemper, som afhænger af den enkelte virksomhed.

Der findes flere forskellige løsninger på outsourcing af økonomifunktionen og lønfunktioner. Nogle virksomheder outsourcer hele deres økonomi- og/eller lønadministration. Andre virksomheder vælger selv at varetage bestemte dele af funktionerne internt og outsource de øvrige opgaver, som måske kræver særlige kompetencer eller flere ressourcer. Din virksomhed kan få hjælp til alt fra simpel bogføring til kompleks afrapportering. Der findes ikke én rigtig løsning, fordi outsourcing skal give mening for hver enkelt virksomhed.

Der er mange faktorer, der skal overvejes inden en endelig beslutning om outsourcing af regnskab og løn foretages. Svaret på, hvordan outsourcing kan være den rette løsning for din virksomhed, kan kun du og din virksomhed finde, men vi vil gerne hjælpe dig på vej. Derfor har vi samlet en liste over parametre, I bør overveje i beslutningsprocessen.

Produktivitet og udgifter

Timesatsen for en ekstern konsulent er ofte højere end en medarbejders timeløn, og derfor kan outsourcing fremstå som en dyrere løsning end interne ansættelser. Der er dog flere udgifter forbundet med en fast medarbejder, hvilket eksempelvis inkluderer ferie, pauser, sygdom, pension, forsikring, barsel og personalegoder. En tommelfingerregel lyder, at en medarbejder koster virksomheden mellem 1,3-1,5 gange sin løn, og samtidig kun bruger 60 % af arbejdstiden på kerneopgaver. De resterende 40 % af tiden bruges på førnævnte variabler såsom pauser og ferier.

Her kan du læse mere om, hvad en medarbejder egentlig koster.

Hvis du vælger outsourcing, betaler du kun timesatsen for den eksterne konsulent, og din virksomhed vil opnå fuld effektivitet for den tid, der bliver faktureret. Outsourcing kan derfor være en mere produktiv løsning i forhold til inhouse ansættelser.

Overblik

Der forekommer ofte en frygt for at miste overblikket over virksomhedens økonomi og løn, når ledelsen overvejer outsourcing. Der er en intuitiv og logisk tryghed i at varetage opgaver inhouse, hvor viden og indsigt kan deles mellem medarbejdere på kontoret. Men et komplet overblik over regnskab og løn kræver konstante opdateringer af indtægter og udgifter, samt en løbende formidling til ledelsen. Dertil skal du sørger for at have alle kompetencer inhouse.

Læs vores guide om de forskellige roller i regnskabsafdelingen.Guide: Hvem laver hvad i regnskabsafdelingen?Overblikket over løn og regnskab er et resultat af løbende opdateringer og afrapporteringer. Det kan godt opnås internt, men det kræver faste procedurer, samt tilstrækkelige og korrekte ressourcer.

Ved outsourcing af hele eller dele af virksomhedens økonomi- og lønfunktion vil løbende afrapportering og statusopdatering være en naturlig del af løsningen, så I altid har et nutidigt og samlet overblik over virksomhedens økonomiske udvikling.

Kvalitet og kontrol

Frygten for at miste overblikket hænger ofte sammen med frygten for at miste kontrollen. Alle virksomheder vil gerne være sikre på, at deres regnskab og løn håndteres korrekt, og at kvaliteten er i orden. Outsourcing kan derfor fremstå som et usikkert valg, fordi virksomhedens forretningskritiske funktioner ikke varetages internt.

Det er dog en irrationel frygt, da du ved, at outsourcing netop gør brug af eksterne konsulenters erfaringer og speciale. Og det er netop disse kompetencer, som sikrer nøjagtigheden og kvaliteten af din virksomheds økonomi og løn. Du kan få sammensat et team af konsulenter, som kan dække din virksomheds specifikke behov for udarbejdelse af regnskab og løn.

Kompetencer

Det kræver flere forskellige kompetencer at varetage virksomhedens samlede økonomi, men det er de færreste virksomheder, der har alle kompetencer tilgængelige blandt deres interne ansættelser. De mange små og mellemstore virksomheder i Danmark har ofte kun én bogholder ansat, og typisk er tid, ressourcer og kompetencer derfor begrænset. Det kan eksempelvis betyde, at regnskabstallene ikke bliver analyseret, eller at der ikke bliver udarbejdet et likviditetsbudget, som kan hjælpe med virksomhedens fremtidige investeringer. Læs mere her, hvis du har brug for en vikar bogholder

Outsourcing kan medvirke til, at din virksomhed ikke længere skal bruge udgifter på kompetenceudvikling og kurser om den nyeste lovgivning og andre relevante forhold.

Ved outsourcing af økonomifunktionen og lønfunktionen kan du sikre dig, at alle nødvendige kompetencer og ressourcer altid er tilgængelige hos den eksterne konsulentvirksomhed, og at din virksomheds økonomi og løn altid bliver behandlet ud fra aktuel lovgivning og retningslinjer. Eksterne konsulenter har ofte også et fagligt bagland, som de kan gøre brug af og dermed øge kvaliteten af din virksomheds økonomi- og lønstyring med hjælp fra deres kolleger.
 

Fleksibilitet

Regnskab og løn er aldrig statisk, og behovet for ressourcer i økonomi- og lønafdelingen er ujævnt. Der kan forekomme mange udsving i opgavemængde og der kan opstå situationer, som eksempelvis nye projekter, sygemeldinger og barselsorlov, der betyder, at det kan være svært at finde den rette bemanding.

Outsourcing af økonomi- og lønfunktioner kan give din virksomhed mulighed for at tilpasse behovet for ydelserne, så det altid passer til jeres situation.

Hør, hvordan Digital Workforce får gavn af fuld outsourcing af deres løn og regnskab: 


Sparring og vidensdeling

Professionel sparring kan hjælpe din virksomhed med at forbedre jeres position. Og du kan opnå større indtjeningspotentiale og indsigt i virksomhedens økonomi og løn med rådgivning og assistance fra erfarne og fagligt stærke konsulenter. Et eksternt konsulentfirma kan også være din sparringspartner, hvis der opstår økonomiske udfordringer. I sådanne situationer kan du gøre brug af konsulenters erfaringer og viden som professionelle rådgivere. Det kan hjælpe din virksomhed med at finde frem til de bedste løsninger, der samtidig er økonomisk velovervejet.

Brug tid på virksomhedens kerneforretning

Outsourcing af økonomifunktionen og lønfunktionen giver mulighed for at tilsidesætte mange administrative opgaver, som findes ved inhouse ansættelser og samtidig få et professionelt team af regnskabs- og lønmedarbejdere til rådighed. Det kan give din virksomhed et konstant opdateret overblik over jeres løn og økonomi samt vidensdeling og en omkostningseffektiv indsats. Outsourcing giver derfor din virksomhed tid til at fokusere på jeres kerneforretning og sikre jeres fremgang.

Outsourcing af regnskab og løn kan understøtte og forbedre virksomheders processtyring med effektive og fleksible løsninger, der tilpasses efter den enkelte virksomheds behov. Opstil klare mål og afstem forventninger for outsourcing i din virksomhed. Det kan hjælpe din virksomhed med at finde den rette løsning for outsourcing af regnskab og løn.

Bliv endnu klogere på outsourcing med vores guide

30 spørgsmål og svar om outsourcing


Vil du vide mere?

Vil du vide om outsourcing af løn og/eller regnskab er den rette løsning for din virksomhed? Få et uforpligtende møde med en konsulent, så du kan lære dine muligheder med outsourcing at kende. Kontakt os på 70 232 232 eller se mere om, hvordan Azets kan hjælpe

post author

Om Azets

Azets er en international koncern, der tilbyder assistance inden for økonomi, løn, rådgivning og forretningstjenester. Med over 6.500 medarbejdere på tværs af vores kontorer, assisterer vi virksomheder og organisationer i alle brancher og størrelser med at udvikle deres virksomhed og realisere det forretningsmæssige potentiale.